Prof. Univ. Dr. Irina Macsinga

Conf. univ. dr. Irina Macsinga este cadru didactic din 1999 în cadrul Departamentului de Psihologie al Facultății de Sociologie și Psihologie. În aria didactică, susține activitatea de predare la ciclul de studii de licență și master, iar din anul 2016 este coordonator de doctorate în domeniul Psihologie. În aria cercetării, interesele sale vizează aplicațiile psihologiei cognitive în domeniul educațional, metodologia cantitativă și calitativă în evaluarea personalității, precum și cercetările din domeniul psihologiei environmentale. Aceste interese sunt manifestate în implementarea unor proiecte naționale și internaționale castigate prin competiție în care are rolul de coordonator de activități sau de membru în echipă, în cărți și articole în jurnale de impact, intervenții la conferințe și simpozioane științifice sau în rolul de reviewer al unor studii de specialitate. În aria studiilor de doctorat, coordonează teze care analizează dezvoltarea personalității și rolul acesteia în predicția unor rezultate educaționale sau organizaționale. În aria internaționalizării, a coordonat scrierea și este implicată în implementarea proiectului UNITA European Universities, alături de încă 5 universități europene. Este membru al International Association of People-Environment Studies, European Association of Personality Psychology și membru în Consiliul Științific al Editurii UVT.

Curusri predate
Psihologia Personalității (Licență)
Psihologie Cognitivă (Licență)
Elemente de psihodiagnostic și psihologie diferențială (Master)

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Cercetarea aplicată în educație: metode calitative (masterat PEDCOP, MEDC) testare psihologică, metode indirecte în evaluarea personalității, procese decizionale, psihologie educațională, metode calitative în cercetarea psihologică

Publicații
Articole ISI
1. Sava, F.A., Maricutoiu, L.P., Rusu, S., Macsinga, I., Virga, D., Cheng, C.M. & Payne, B.K. (2012). An inkblot for the implicit assessment of personality. The Semantic misattribution procedure. European Journal of Personality, 26(6), 613-628 doi: 10.1002/per.1861. ISSN 1099-0984http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/per.1861/abstract
2. Macsinga, I., Sulea, C., Sarbescu, P., Fischmann, G., Dumitru, C. (2014). Engaged, Committed and Helpful Employees: The Role of Psychological Empowerment. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 1-14. Taylor & Francis Group LLC.doi: 10.1080/ 00223980.2013.874323 (Indexed in ISI Thompson – Current Contents in Social and Behavioral Sciences / Journal Citation Reports; PsycInfo, Scopus & others). ISSN 0022-3980 (Print), 1940-1019 (Online). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223980.2013.874323#.U_CP78V_seg
3. Sava, F.A., Maricuțoiu, L.P., Rusu, S., Macsinga, I., Vîrgă, D. (2011). Implicit and explicit self-esteem and irrational beliefs. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 11(1), 97-111 (Indexed in ISI Thomson – Web of Science, ProQuest, Ebsco, PsycInfo & others). ISSN 1584-7101 http://www.academia.edu/686257/Implicit_and_Explicit_Self-Esteem_and_Irrational_Beliefs
4. Macsinga, I. (2011). Romanian Adolescents Lay Theory on Mental Illness. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 11(2), 237-252 (Indexed in ISI Thomson – Web of Science, ProQuest, Ebsco, PsycInfo & others). ISSN 1584-7101 http://jebp.psychotherapy.ro/vol-xi-no-2-2011/romanian-adolescents%E2%80%99-lay-theory-on-mental-illness/
5. Vîrgă, D., Curșeu, P.L., Maricuţoiu, L., Sava, F.A., Macsinga, I. & Măgurean, S. (2014). Personality, Relationship Conflict and Teamwork-Related Mental Models. PloS ONE, 9(11). e110223. doi: 10.1371/journal.pone. 0110223. ISSN 1932-6203

BDI
1. Macsinga, I. (1999). Aspecte psihologice ale inferenței silogistice. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, vol. III, nr. 1-2, 129-143(Indexat PsycInfo, Ebsco, ProQuest). ISSN 1224-8398 http://www.cbbjournal.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=34
2. Macsinga, I., Maricuțoiu, L. (2008). The Applicative Potential of Repertory Grid concerning Exploratory Research Studies in Educational Environment. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 12(1), 45-56(Indexat PsycInfo, Ebsco, ProQuest). ISSN 1224-8398 http://www.cbbjournal.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=43&lang=en
3. Maricuțoiu, L.P., Macsinga, I., Sava, F.A., Rusu, S., Vîrgă, D. (2012). Adaptation and validation of Self-Worth Scale on a Romanian sample. Cognition, Brain, Behavior: An Interdisciplinary Journal, 16(1), 121-138 (Indexed in PsycInfo, ProQuest, Ebsco) ISSN 1224-8398 http://www.academia.edu/2283247/Adaptation_and_validation_of_the_Contingencies_of_Self-Worth_Scale_on_a_Romanian_student_sample
4. Macsinga, I., Maricuţoiu, L.P., Paloș, R. (2010). Application of the Successful Intelligence Theory to the Process of Students Examination: A Preliminary Study. Cognition, Brain, Behaviour: An Interdisciplinary Journal, 14 (2), 101-119. (Indexat Ebsco, DOAJ, Index Copernicus). ISSN 1224-8398 http://connection.ebscohost.com/c/articles/52103396/application-successful-intelligence-theory-process-students-examination-preliminary-study
5. Macsinga, I.. (2001). The cognitive complexity, thinking style and reasoning involved in decision. Cognition, Brain, Behaviour: An Interdisciplinary Journal, 5 (2),179-191Indexat Ebsco, DOAJ, Index Copernicus). ISSN 1224-8398 http://www.cbbjournal.ro/index.php?option=com_content&task=category§ionid=7&id=29&Itemid=36
6. Rusu, S., Maricuțoiu, L.P., Macsinga, I., Vîrgă, D., & Sava, F.A. (2012). Evaluarea personalității din perspectiva modelului Big Five. Date privind adaptarea chestionarului IPIP-50 pe un eșantion de studenți români [Personality assessment in terms of the Big Five model. Data concerning the adaptation of the IPIP-50 questionnaire on a sample of Romanian students]. Psihologia Resurselor Umane, 10(1), 39-56 (IndexatPsycInfo, Ebsco, Scipio). ISSN: 1583-73 7 https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fsocpers.psihologietm.ro%2FPDFs%2FRusu%2520et%2520al%2520(2012).pdf
7. Macsinga, I., Trifa, C. (2011).Lay Theories of Workplace Stress. Evidence From a Romanian Exploratory Study. PsihologiaResurselorUmane, 9(2), 90-106(IndexatPsycInfo, Ebsco, Scipio). ISSN: 1583-73 7 http://www.apio.ro/revistapru/archive2011.html Macsinga, I., Dobrita, O. (2010).More Educated, Less Irrational: Gender and Educational Differences in Perfectionism and Irrationality. Romanian Journal of Applied Psychology, 12(2), 79-85 (Indexat Ebsco, DOAJ, Index Copernicus), ISSN 1454-8062 http://www.rjap.psihologietm.ro/Download/rjap122_5.pdf
8. Macsinga, I. (2010). Evaluarea personalității în activitatea de consiliere. Metode alternative. Romanian Journal of Applied Psychology, 12(1), 42-47 (Indexat Ebsco, DOAJ, Index Copernicus), ISSN 1454-8062 http://www.rjap.psihologietm.ro/Download/rjap121_7.pdf
9. Vîrgă, D., Macsinga, I., Sulea, C. (2012). Occupational Health Psychology in Romania: Managers and Employees Needs and Perspective. Romanian Journal of Applied Psychology, 14 (1), 18-23, ISSN 1454-8062 http://www.rjap.psihologietm.ro/archive2012.html
10. Macsinga, I.., Semenescu, A. (2011). Self-Esteem and Personality-Type in Politically Engaged People: A Pilot Study. Romanian Journal of Society and Politics, 11(1), 66-92ISSN 1582-5795. www.rjsp.eu

CĂRŢI
1. Macsinga, I. (2015). Psihologia diferențială a personalității. Ediție revizuită și adăugită. Timișoara: Editura de Vest ISBN 978-973.36.0655-0
2. Macsinga, I. (2007). Raţionamentuldeductiv. Mecanismecognitiveşianaliză de erori. Timișoara: Editura Universității de Vest (de tip B). ISBN 973-585-827-4
3. Macsinga, I. (coord.) (2002). Teme actuale ale cercetării studențești. Timișoara: Mirton

CAPITOLE DE CARTE
1. Crașovan, F., Macsinga, I. (1999). Elev pentru profesor. Profesor pentru elev. Timișoara: Mirton. ISBN 973-578-828-4
2. Macsinga, I. (2011). Evaluarea personalității prin metoda raționamentelor condiționale. În F.A. Sava (coord.) Metode implicite de investigare a personalității (63 - 94) Iași: Polirom. ISBN 978-973-46-1944-3
3. Macsinga, I. & Maricuțoiu, L.(2011). Alte metode implicite de evaluare a personalității. În F.A. Sava (coord.) Metode implicite de investigare a personalității (183 - 200) Iași: Polirom. ISBN 978-973-46-1944-3
4. Macsinga, I. (2001). Kelly sau personalitatea ca reconstrucţie a lumii. În Bogathy, Z., Petroman, P. (coord.) Psihologia astăzi, 56-71. Timișoara: Eurostampa. ISBN 973-8244-05-6
5. Macsinga, I. (2004). Abilități academice metacognitive. În Z. Bogathy, C. Sulea (coord.). Manual de tehnici şi abilităţi academice, 33-37. Timișoara: Editura Universității de Vest. ISBN 973-8433-62-2
6. Macsinga, I.(2008).Repere generale în elaborarea lucrării de licență. În Z. Bogathy, C. Sulea (coord.). Manual de tehnici şi abilităţi academice, 233-248. Timișoara: Editura Universității de Vest. ISBN 973-8433-62-2
7. Macsinga, I. (2009).Analiza descriptivă a grilei de constructe personale – aplicație in psihologia environmentală. În Ilin, C. (coord.). Orașul. Studii de psihologie environmentală, 42-47. Iași: Institutul European. ISBN 978-973-611-576-9
8. Giumanca, O., Macsinga, I. (2013). Personality and motivation to use social networkingwebsites. În Runcan, P., Rață, G., Gavreliuc, A. (Ed.) Applied Social Sciences: Psychology, Physical Education and Social Medicine, Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 1-4438-4524-3 ISBN: 1-4438-4524-8. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. http://www.worldcat.org/title/applied-social-sciences-psychology-physical-education-and-social-medicine/oclc/827083200&referer=brief_results
9. Donat, L., Cismas, L., Macsinga, I., Onete, B. (2013). Tendinte actuale privind acreditarea in invatamantul superior.În Ov. Gavrilovici (coord.), Manual de bune practici. Comunitate universitară pentru managementul calității în învațământul superior. Iasi: Ed. Sedcom Libris. ISBN 978-973-670-135-1

  1. Premii

    În 2015 a obținut premiul Profesor Bologna pentru merite deosebite în educația studenților, distincție oferită de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Contact

Birou: 233 (UVT)
E-mail: irina.macsinga@e-uvt.ro