Prof. Univ. Dr. Laurentiu P. Maricutoiu

Proff. univ. dr. Laurențiu P. Maricuțoiu este cadru didactic în cadrul Departamentului de Psihologie. A absolvit specializarea Psihologie la UVT și a obținut titlul de doctor în Psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai, sub coordonarea regretatului Horia Pitariu. În acest moment este membru al Laboratorului de cercetare în cogniție socială și evaluarea personalității (www.socpers.psihologietm.ro) și Trezorier al Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO – www.apio.ro).

Cursurile predate
Psihologia muncii și a personalului (licență)
Istoria psihologiei (licență)
Psihologie Politică (licență)
Statistică multivariată avansată (Programul de studii doctorale în psihologie)

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Aplicații ale mecanismelor auto-reglării în sănătatea ocupațională. Aplicații ale teoriilor proceselor duale în sănătatea ocupațională

Publicații

Articole ISI
1. Măroiu, C., Maricuțoiu, L.P., & Sava, F.A. (2016). Explicit-self esteem and contingencies of self-worth: the moderating role of implicit self-esteem. Personality and Individual Differences, 99. 235-241. doi: 10.1016/j.paid.2016.05.022. IF = 1.951
2. Maricuțoiu, L.P., & Sârbescu, P. (2016). The relationship between faking and response latencies: a meta-analysis. European Journal of Psychological Assessment. doi: 10.1027/1015-5759/a000361. IF = 1.97
3. Maricuțoiu, L.P., & Crașovan, D. (2016). Coping and defense mechanisms: what are we assessing?International Journal of Psychology, 52. 83-92. doi: 10.1002/ijop.12113. IF = 1.198
4. Maricuțoiu, L.P., Sava, F.A., & Butta, O. (2016). The effectiveness of controlled interventions on employees burnout: a meta-analysis. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 89, 1-27. doi: 10.1111/joop.12099. IF = 1.67
5. Dumitru, A., Mira, R.C., Maricuțoiu, L.P., & Ilin, C. (2014). Evaluating the relationship between place attachment, residential evaluations and satisfaction in a medium-sizes Romanian city. Journal of the Korean Housing Association, 25. 31-38.http://dx.doi.org/10.6107/JKHA.2014.25.4.031. IF = 0.687
6. Vîrgă, D., Curșeu P.L., Maricuțoiu L., Sava, F.A., Macsinga I, et al. (2014) Personality, Relationship Conflict, and Teamwork-Related Mental Models. PloS ONE 9(11): e110223. doi:10.1371/journal.pone.0110223. IF = 3.53.
7. Sava, F.A., Maricuțoiu, L.P., Rusu, S., Macsinga, I., Vîrgă, D., Cheng, C.M., & Payne, K. (2012). An inkblot for the implicit assessment of personality: The Semantic Missattribution Procedure. European Journal of Personality, 26, 613-628. DOI: 10.1002/per.1861. IF = 2.213
8. Sulea, C., Vîrgă, D., Maricuțoiu, L.P., Schaufeli, W., Zaborilă-Dumitru, C., & Sava, F.A. (2012). Work engagement as a mediator between job characteristics and positive and negative extra-role behaviors. Career Development International, 17, 188-207. DOI 10.1108/13620431211241054.
9. Sava, F.A., Maricuțoiu, L.P., Rusu, S., Macsinga, I., Vîrgă, D. (2011). Implicit and explicit self-esteem and irrational beliefs. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 11, 97-111. IF = 0.30

BDI
1. Maricuțoiu, L.P., & Paloș, R. (2014) Adaptation of the Thinking Styles Inventory(TSI) within a Romanian student sample. Romanian Journal of Applied Psychology, 16. 20-24.
2. Paloș, R., Maricuțoiu, L.P. (2013). Teaching for Successful Intelligence Questionnaire (TSI-Q) – a new instrument developed for assessing teaching style. Journal of Educational Sciences and Psychology, 65, 159-178.
3. Maricuțoiu, L.P., Macsinga, I., Rusu, S:, Vîrgă, D., & Sava, F.A. (2012). Adaptation and validation of the Contingencies of Self-Worth Scale on a Romanian student sample. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 16(1), 121-138.
4. Maricuțoiu, L.P., Sava, F.A. (2012). Evidence-based practice in Occupational Health Psychology. Current status and further developments. Romanian Journal of Applied Psychology¸14, 24-28.
5. Rusu, S., Maricuțoiu, L.P., Macsinga, I., Vîrgă, D., & Sava, F.A. (2012). Evaluarea personalității din perspectiva modelului Big Five. Date privind adaptarea chestionarului IPIP-50 pe un eșantion de studenți români (Assessment of personality from the perspective of the Big Five model. Data regarding the adaptation of the IPIP-50 questionnaire on a Romanian student sample). Psihologia Resurselor Umane, 10, 39-56.
6. Craşovan, D.I., &Maricuţoiu, L.P. (2012). Adaptation of the defensive style questionnaire 60 (DSQ-60) within a Romanian sample. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 16(4), 509-528.
7. Maricuțoiu, L.P. (2011). Measurement of implicit associations between emotional states and computer errors using the Implicit Association Test. Romanian Journal of Applied Psychology, 13(2), 56-63.
8. Maricuțoiu, L.P. (2011). Optimizarea modalităților de semnalizare a erorilor în interacțiunea om-calculator [Optimization of error-signaling in Human-Computer Interaction]. Psihologia Resurselor Umane, 9, 30-42.
9. Macsinga, I., Maricuțoiu, L.P., Paloș, R. (2010). Application of The Successful Intelligence Theory To The Process of Students’ Examination: A Preliminary Study. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 14 (2), 101-119.
10. Sulea, C., Maricutoiu, L.P., Zaborila Dumitru, C., Pitariu, H.D. (2010). Predicting counterproductive work behaviors: a meta-analysis of their relationship with individual and situational factors. Psihologia Resurselor Umane, 8 (1), 66-81.
11. Sulea, C., Pitariu, H.D., Maricuţoiu, L.P. (2009). Construction and validation of the Scale for the Evaluation of the Perception of Counterproductive Behaviors in Organizations (EPCBO). Psihologia Resurselor Umane, 7, 43-57.
12. Vîrgă, D., Zaborilă, C., Sulea, C., Maricuţoiu, L.P. (2009). Adaptarea în limba română a Scalei Utrecht de măsurare a implicării în muncă: examinarea validităţii şi fidelităţii (The adaptation of Utrecht Work Engagement Scale for Romanian culture: examination of validity and fidelity). Psihologia Resurselor Umane, 7, 58-74.
13. Macsinga, I., Maricuţoiu, L.P. (2008). The Applicative Potential of Repertory Grid Concerning Exploratory Research Studies in Educational Environment. Creier Cogniţie Comportament, 12, 491-506.
14. Maricuţoiu, L.P. (2008). Introducere în meta-analiză. Meta-analiza corelaţiilor (Introduction to meta-analysis. The meta-analysis of correlational studies). Psihologia Resurselor Umane, 6, 112-127.
15. Pitariu, H.D., Sulea, C., Zaborilă, C., Maricuţoiu, L.P. (2008). Justiţie organizaţională şi afectivitate negativă: o metaanaliză a relaţiei acestora cu comportamentele contraproductive (Organizational justice and negative affectivity: a meta-analysis of their relations with counterproductive behaviors). Psihologia Resurselor Umane, 6, 34-46.
16. Sava, F., Maricuţoiu, L.P. (2008). PowerStaTim 1.0 – un nou program statistic de calcul a mărimii efectului şi a puterii statistice (PowerStaTim 1.0 – a new statistical software for computing effect size and statistical power). Psihologia Resurselor Umane, 6, 109-113.
17. Paloş, R., Maricuţoiu, L.P. (2006). The Impact of Teacher’s Thinking and Learning Styles Upon his/her Teaching Style. Online in Education-line, Brotherton Library, University of Leeds, available at http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/158827.pdf
18. Maricuţoiu, L.P. (2006). Emotional response to computer error messages. Psihologia Resurselor Umane, 4(2), p.46-53.

CĂRŢI
1. Sava, F.A. &Maricuțoiu, L.P. (2007). Manual de utilizare a PowerStaTim 1.0. (PowerStaTim 1.0. User’s Guide). Timișoara: Editura de Vest. ISBN 378-973-118-9.
2. Maricuţoiu, L.P. (2006) PsihologiePolitică (Political Psychology), Iaşi: Institutul European, ISBN: 973-611-439-2
3. Gavreliuc, A., Maricuţoiu, L.P. (2004), Barometrul spiritului antreprenorial. Regiunea Vest a României (Entrepreneurial Spirit Survey. West Region of Romania), Timişoara: Editura Brumar, ISBN: 973-602-084-3.

CAPITOLE DE CARTE
1. Macsinga, I., Maricuțoiu, L.P. (2011). Alte metode implicite de evaluare a personalității (Other implicit methods for personality assessment). În Sava, F.A. (coord.). Măsurători implicite ale personalității (pp.183-204). Iași: Polirom.
2. Maricuțoiu, L.P. (2011). Testul Asocierilor Implicite (IAT) (The Implicit Association Test). În Sava, F.A. (coord.). Măsurători implicite ale personalității (pp.127-144). Iași: Polirom.
3. Maricuțoiu, L.P. (2010). Dificulties in perceiving political responsiveness. In Vîrgă, D. (ed.). Transparency, Democracy and Global Governance. A European Perspective (pp.79-90). Timișoara: Editura Universității de Vest.
4. Maricuţoiu, L.P. (2008). Limite ale conceptului de afectivitate ca trăsătură în studiul emoţiilor prin liste de adjective (Limitations of trait affectivity concept in the study of emotions using adjective lists). In Avram, E., Cooper, C.G. (eds.) Tendinţe actuale în psihologia organizaţional-managerială (pp.727-738). Iaşi: Polirom.
5. Maricuţoiu, L.P. (2008). Revizuirea literaturii de specialitate (Literature review). In Bogathy, Z., Sulea, C. (eds.). Manual de tehnici şi abilităţi academice. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită (pp.101-109). Timişoara: Editura UVT.
6. Popa, R.I., Maricuţoiu, L.P., Negoescu, L., Pleşea, S. (2008). Personalitate şi leadership transformaţional: O meta-analiză (Personality and transformational leadership: A meta-analysis). In Avram, E. (ed.). Psihologia în organizaţiile moderne (pp.138-152). Bucureşti: Editura Universitară.
7. Maricuţoiu, L.P. (2007). Viitorul cercetării în psihologia organizaţional-managerială. Modelarea ierarhică. (The future of research in organizational-managerial psychology. The hierarchical modelling) În Avram, E., Creţu, R.Z. (coord.) Psihologie organizaţional-managerială în context european (pp. 113-127), Bucureşti: Editura Universitara.
8. Popescu, C., Maricuţoiu, A., Maricuţoiu, L.P. (2007). Intervenţii la nivel de organizaţie. Dezvoltarea organizaţională (Organizational-level interventions. The organizational development). În Bogathy, Z. (coord.), Manual de metode şi tehnici în psihologia muncii şi organizaţională (pp.287-316), Iaşi: Polirom.
9. Maricuţoiu, L.P. (2002). Relaţia între stilul de gândire al studentului, modul cum este perceput profesorul şi implicarea academică a studentului. (The relation between student thinking style, teacher perception and student academic involvment). In Vucea-Macsinga, I. (ed.) Teme ale cercetării psihologice studenţeşti, Timişoara: Editura Mirton, ISBN: 973-585-827-4

  1. Premii

    În 2011 a primit Premiul „Horia Pitariu”acordat de către Asociația pentru Psihologie Industrială și Organizațională (APIO) pentru cea mai buna cercetare publicată în perioada de un an anterioară decernarii premiului, în domeniul psihologiei muncii, industriale și organizaționale.

Contact

Birou: Centrul de Studii și Cercetări Psihologice, str. Paris, nr. 1A
E-mail: laurentiu.maricutoiu@e-uvt.ro