Conf. Univ. Dr. Bogdan NADOLU

Conf.univ.dr. Bogdan NADOLU

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific

Sociologia Internetului, Comunicare, Sociologia politicului, Dinamica grupului mic, Sociologie Urbană

Publicații

Cărți:
1. Bogdan NADOLU (2004) Sociologia spaţiilor virtuale, Eurostampa, Timişoara (ISBN 973-687-226-2)
2. Bogdan Nadolu, Delia Nadolu, Sylvia Asay (2007) Family Strengths in Romania (coautor) în volumul „The Family Strengths Perspective. Strong Families Around the World” editat de Prof. John DeFrain, Prof. Sylvia Asay, Haworth Press, 484 pag., ISBN 978-0-7890-3603-2.
3. Bogdan NADOLU (2007) Sociologia comunicării de masă, Editura Excelsiorart, Timişoara, 2007, 189 pag., ISBN 978-973-592-192-7
4. Bogdan NADOLU (2013) Computer Mediated Social Interactions in the Educational Groups în volumul Web 2.0. in Education and Politics. editat de Monica Patrut și Bogdan Patrut, Lambert Academic Publishing, 440 pag. ISBN-10 384732425X, ISBN-13: 978-3847324256
5. Bogdan NADOLU (2014) Analiză comparativă a consumului cultural în volumul „Cultural Pages”, coordonat de Corina Răceanu, Editura Institutului Intercultural Timişoara, ISBN 978-606-8311-08-1
6. Bogdan NADOLU (2014) Despre comunicare, Editura de Vest, Timişoara 2014

Articole:
1. Repere sociologice în studiile de istorie orală - în revista “A Treia Europă”, nr.2 Polirom, Iaşi, 1998.
2. Multicultural Dimensions of Social Integration in e-Europe în volumul Social Sciences and Political Change, Robin Cassling and Gabriel Fragniere (eds.), Bruxelles, PIE – European Academic Publishers, 2003, pp.95-100.
3. The Romanian Family Strengths (coautor) în „Marriage and Family Review” vol.41, nr.3/4 2007, Haworth Press, ISSN 0149-4929, Co-indexing entry note: doi:10.1300/J002v41n03_09.
4. Implicarea populaţiei din mediul rural în viaţa comunităţii (coautor) în Tribuna economică nr. 8/2007
5. Despre NeCuminecare în era informaţională, în Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, nr.10/2007.
6. The social being in the virtual space, (coauthor), în volumul “Teenagers’ Actions and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potential and Empowerment, Risks and Victimization”, Editura Universităţii, Cluj-Napoca, 2008
7. To redefine the centre. Reasons and premises for the shrinkage in Timisoara (coauthor) in Geographica Timisiensis”, West University of Timisoara, 2010
8. The patterns of depopulation in Timisoara, Romanian Sociology Journal, no. 3 / 2011
9. Is There Life After Facebook? Sociological Perspectives on the Evolution of the Computer Mediated Communication in Patricia Runcan, Georgeta Raţă şi Mihai Iovu (2013) „Applied Social Science – Sociology” Cambridge Scholars Publishing
10. The reevaluation of the social distance into the computer mediated space (cohautor) – 8th International Conference on Professional Communication and Translation Studies, Conference procedings, Politehnica University Press, Timişoara 2013

11. How much Facebook is on Romania Academic (coauthor) – Social Media in Academia Research and Trening, International Conference Bacau, into the volume SMART2013: Social Media in Academia Research and Teaching, Medimond International Proceedings.
12. The governance of urban shrinkage in cities of post-socialist Europe: policies, strategies and actors. (coautor) in Urban Resarch and Practice, Vol.7, nr.3, Routledge, doi: 10.1080/17535069.2014.966511
13. The Socialisation between virtual and effective paterns (coauthor) – 9th International Conference on Professional Communication and Translation Studies, Conference procedings, Politehnica University Press, Timişoara 2015
14. Computer Mediated Security Threaths into the Web 2.0 Society (coauthor) 2016 – BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, no7, ISSN 2067-3957

Premii

Profesor BOLOGNA 2011 – distincție acordată de ANOSR

Contact

Birou: DMC, cabinet 001, P-ța Libertății nr.1 Timișoara
UVT cabinet 333, etaj III, Bd. V. Pârvan nr.4, Timișoara
E-mail: bogdan.nadolu@e-uvt.ro