Conf. Univ. Dr. Ciprian OBRAD

Din punct de vedere didactic, sunt interesat in domenii precum: Metode și Tehnici de cercetare în sociologie, Analiza datelor statistice și SPSS, Responsabilitate socială corporativă.
În calitate de cercetător, am experiență de peste 20 ani în diagnosticarea socio-economică a mediului local și regional, fiind implicat în numeroare parteneriate și proiecte cu organizații, instituții administrative și ONG-uri.

Cursurile predate
Metode și tehnici de cercetare in sociologie
Metode și tehnici avansate de cercetare
Etică și responsabilitate socială

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific

Metode si tehnici de cercetare în științele socio-umane
Etica si responsabilitate socială a companiilor
Sustenabilitate si dezvoltare durabilă a comunităților
Imagine universitară și marketing academic

Publicații

Articole ISI web of science
1. Obrad, Ciprian, 2021, “The Consumption of Organic, Traditional, and/or European Eco-Label Products: Elements of Local Production and Sustainability” in Sustainability,13(17), 9944; https://doi.org/10.3390/su13179944 (coautor)
2, Obrad, Ciprian, 2021, “Determinants of Work Engagement Among Teachers in the Context of Teleworking”, The AMFITEATRU ECONOMIC journal, 2021, vol. 23, issue 58, 718 (coautor)
3. Obrad, Ciprian, 2020 „Constraints and Consequences of Online Teaching” in Sustainability, 12(17):6982. https://doi.org/10.3390/su12176982, WOS: 000571632100001 (autor unic);
4. Obrad, Ciprian, 2018. ”Technical and Humanities Students' Perspectives on the Development and Sustainability of Artificial Intelligence (AI)”, Sustainability, vol. 10(9), WOS:000446770200109 (coautor);
5. Obrad, Ciprian, 2018. ”A Human Resources Perspective on Responsible Corporate Behavior. Case Study: The Multinational Companies in Western Romania”, Sustainability, 9(7), WOS:000428567100153 (coautor);
6. Obrad, Ciprian, 2017. ”Social Responsibility and Ecological Behaviors towards Selective Waste Collection” in Materiale Plastice, vol. 54 (3). WOS:000426412300005, (coautor);
7. Obrad, Ciprian, 2011. “Corporate Social Responsibility in Romanian Companies – between Perceptions and Reality”, The AMFITEATRU ECONOMIC journal, 2011, vol. 13, issue 29, 43-55, (coautor);
8. Obrad, Ciprian, 2010. “The judicial framework and policies to promote the cultural identity of etnic minorities in Romania, International Conference: Cultural Expressions and European Identities”, April 15th& 16th 2010, Banska Bystrica, Slovacia,(coautor).
9. Obrad, Ciprian, 2010. “Ethics in Romanian Higher Education”, în: EDITOR COSTACHE RUSU, PROCEEDINGS OF „THE6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION - QMHE , 8-9 JULY 2010, TULCEA, ISBN 978-973-662-567-1,PAG. 127-130, INDEXED IN THE ISI WEB OF KNOWLEDGE, ISI PROCEEDINGS, (coautor);
10. Obrad, Ciprian, 2010. “Corporate Social Responsibility in Higher Education. Case Study: Romanian Higher Education System, QMHE”, 2010, The 6th International Seminar Quality Management in Higher Education, 8th- 9th July, Tulcea, Romania, (coautor), ISBN 978-973—662-567-1, pag. 279-282, ISI PROCEEDINGS, (coautor);Carti de unic autor
1. Analiza avansată a datelor în științele sociale. Colecția de Științe Psiho-Sociale, Ed.Pro Universitaria, București, 2021, ISBN: 978-606-26-1351-8, 166 pagini;
2. Cercetarea sociologică de la proiect la raport. Editura de Vest, Timișoara, 2018, ISBN:9789733607304
3. Responsabilitatea socială a companiilor din România de la comportamente organizaționale la așteptări sociale, Colecția de Științe Psiho-Sociale, Ed.Pro Universitaria, București, 2015, ISBN 978-606-26-0305-2, 188 pagini;
4. Metode cantitative şi calitative de cercetare în consumul agroalimentar, ISBN: (10) 973-687-484-2; (13) 978 – 973 – 687 – 484 – 0, 320 pagini, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2007

Capitole de carte
1. Quality of life in local communities.Sociological studies (coord.), Editura Pro Universitaria, București,
2016; 2. Analyzing Socio-Demographic Data for Profiling a Community. Case Study: Ticleni Town, Gorj County, Romania (cap. XXVI) in Social Research: Theory and Practice, ISBN 978-606-26-0319-9, Editura Pro Universitaria, București, 2015;
3. Corporate responsibility and expectations of the population. Consumers as beneficiaries of CSR Programs, în Contemporary Sociology: Interdisciplinary and Empirical Studies, ISBN 978-606-26-0163-8, Editura Pro Universitaria București, 2014

  1. Premii

    Profesor Bologna 2016, premiu acordat de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) pentru performanță didactică
    2018-2020 Premii pentru rezultatele cercetării, acordate de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Contact

Birou: 317 (UVT)
E-mail: ciprian.obrad@e-uvt.ro