Conf. Univ. Dr. Daniel LUCHES

Absolvent al Facultătii de Sociologie si Psihologie , programul de studii de licență Sociologie (1996), studii aprofundate in Stiinte Politice si Administrative (1997), doctor al Universitatii Bucuresti, domeniul Sociologie (2007).
Cursurile predate in prezent
Statistica sociala
Demografie
Analiza posturilor si proiectarea fiselor de post

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific

Sociologie, Mobilitate teritoriala, Educatie – invatamant superior, Demografie, Studiul comunitatilor, Diagnoza sociala

Publicații

Articole (ISI)
• The Influence of Personal and Professional Variables upon the Nature of Immigration of Romanian Doctors to France: The Moderating Effect of Gender (coautor) Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 49 E/2016, pp. 132-149, http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/498
• Prediction model on asbestos use as a risk factor for the respiratory system cancer in communities from Northern Romania (coautor), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, No 2/2017, http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=690

BDI & ISI proceedings
• The Role of Non-Formal Education in the Construction of the Social Identity of Ethnic Minorities Case Study: Ethnic Turks and Tatars in Romania (coautor), Communication Today: An Overview from Online Journalism to Applied Philosophy, Pagini 197-209, 2016, Trivent Publishing, http://trivent-publishing.eu/
• Access to Higher Education of Vulnerable Groups (coautor) International Conference Social Inclusion and Equal Opportunities - SIEO 2016, 26 – 28 October 2016, Timișoara
• Incoming Tourism, a Vector for Economic Growth (coautor), SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM, Albena, 24.08-02.09.2015
• Adaptarea studenților din anul I la viața academică, Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior – Volumul Conferinței Națională de Cercetare în Educație, 19-20 iunie 2015, Iași
• Health and education in roma families. Comparative study, romanian roma families from Rennes France versus Roma from Mironu, Suceava, Romania (coautor), European Review of Applied Sociology 9 (12), 47-53
• Aspects of urban shrinkage in Romania. some considerations about urban shrinkage of towns from west part of Romania, Cambridge Scholars Publishing, 2013, ISBN (10): 1-4438-4338-5, ISBN (13): 978-1-4438-4338-6
• Professional development of staff from prisons from Romania – the premise of improving interaction with young prisoners (coautor), Specto 2012 (Timișoara, 10-12 mai 2012)
• The Patterns of Depopulation in Timişoara – Research Note (coautor), Sociologie Românească, nr. 3, 2011, București
• Impacts and Consequences of Urban Shrinkage on the Society, Infrastructure and Environment from Timisoara (coautor) Geografie 2010, GEOGRAPHICA TIMISIENSIS, vol 2.

• Familia contemporană românească – disparităţi de opinii, modele generaţionale şi regionale. S. Bălţătescu, F. Chipea, I. Cioară, A. Hatos & S. Săveanu (Eds.) Educaţie şi schimbare socială Oradea: University of Oradea Publishing House, 2010
• Cine mi-s io...- resurse funciare, bunastare si stratificare socială in mediul Rural din Timis, Conferinta internatională Cultură, dezvoltare, identitate, perspective actuale , Universitatea din Oradea, octombrie 2006, Volumul conferintei
• Dinamica proprietăţii funciare din România, volumul Conferinţei „România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene”, 2004, Cluj Napoca

Capitole de carte
• Popa. N., Lucheș D., ETUDIANT EN MEDICINE POUR EMIGRER ? Options professionnelles et mobilité territoriale chez les étudiants en médecine de Roumanie, MIGRATIONS EN BLANC - Médecins d'est en ouest, L`Harmattan, Paris France, 2014
• Daniel Lucheș, Amelia Marian, "Comunicarea organizațional" în Agent de Dezvoltare Locală, coautor, Ed. Artpress, 2006

Premii

Contact

Birou: – Departamentul pentru Cercetare Stiintifica si Creatie Universitara, sala 001, zilnic 08-16 (UVT)
E-mail: daniel.luches@e-uvt.ro