Conf. Univ. Dr. Delia NADOLU

Domenii de interes ştiinţific

Antropologie socială, Sociologie Rural-Urbană, Consiliere și orientare în carieră, Recrutare și selecție de personal

Publicații

Cărți:
1. Etnologie generală. Teme şi concepte, Editura Eurobit, Timişoara, 2000, (coautor)
2. Monografia Grădiştea Muncelului, volumul I Editura Eurostampa, Timişoara, 2002, (coautor)
3. Socio-antropologia spaţiului, Editura Eurostampa, Timişoara 2004
4. The Romanian Family Strengths (coautor) 2007, în „The Family Strengths Perspective. Strong Families Around the World” editat de Prof. John DeFrain, Prof. Sylvia Asay, Haworth Press, 484 pag., ISBN 978-0-7890-3603-2.
5. Socioantropologia spațiului, Editura de Vest, Timișoara, 2015,

Articole:
1. Simbol şi socializare – în Revista de ştiinţe ale educaţiei, nr.1-2/2002, Editura Universităţii de Vest.
2. Les archetypes de l’habitation dans l’imaginaire roumain - publicat în Symposia. Caiete de etnologie şi antropologie, nr. 2 (volum al Conferinţei Internaţionale de Etnologie şi Antropologie AntropoEst, I) Ed., Craiova, 2-5 aprilie 2003 p. 221-228
3. Abordarea hermeneutică în ştiinţele socio-umane în Revista de ştiinţe ale educaţiei nr.1-2/2003, Editura Universităţii de Vest.
4. Întoarcerea la „centru” prin modelarea organică a spaţiului în arhitectura contemporană în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Educaţia la timpul viitor” - Zilele Academice 2003, Editura Eurobit, Timişoara.
5. Perspective teoretice în abordarea socio-antropologică a spaţiului – în volum Congresului Naţional al Asociaţiei Române de Sociologie, ediţia a II-a, Oradea, septembrie 2003.
6. Optimizarea colaborării sociologice interuniversitare cu ajutorul tehnologiei informatice (coautor) în Sociologie Românească, nr. 1/2004
7. The Romanian Family Strengths (coautor) în „Marriage and Family Review” vol.41, nr.3/4 2007, Haworth Press, ISSN 0149-4929, Co-indexing entry note: doi:10.1300/J002v41n03_09.
8. The social being in the virtual space, (coauthor), în volumul “Teenagers’ Actions and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potential and Empowerment, Risks and Victimization”, Editura Universităţii, Cluj-Napoca, 2008
9. Impacts and consequences of urban shrinkage on the society, infrastructure and environment from Timisoara (coauthor) in Geographica Timisiensis”, West University of Timisoara, 2010

10. The Symbolic Representations of the Body in the Traditional Mentality in Runcan P., Rata G., Iovu M. „Applied Social Sciences – Sociology” Cambridge Scholars Publishing, 2013
11. The reevaluation of the social distance into the computer mediated space (cohautor) – 8th International Conference on Professional Communication and Translation Studies, Conference procedings, Politehnica University Press, Timişoara 2013
12. How much Facebook is on Romania Academic (coauthor) – Social Media in Academia Research and Trening, International Conference Bacau, into the volume SMART2013: Social Media in Academia Research and Teaching, Medimond International Proceedings.
13. Socio-anthropological perspective about the ideea of Good Life (coautor) în volumul Happiness Throught Education, Editura Didactică şi Pedagogică, Conferinţa Internaţională Puterea de a fi altfel, Timişoara 2014.
14. The Socialisation between virtual and effective paterns (coauthor) – 9th International Conference on Professional Communication and Translation Studies, Conference procedings, Politehnica University Press, Timişoara 2015
15. Computer Mediated Security Threaths into the Web 2.0 Society (coauthor) 2016 – BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, no7, ISSN 2067-3957

Premii

Contact

Birou: 333 (UVT)
E-mail: delia.nadolu@e-uvt.ro