Conf. Univ. Dr. Marius VASILUȚĂ ȘTEFĂNESCU

Conferențiar universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Sociologie, unde
predau sociologie de peste cincisprezece ani, fiind doctor în sociologie. Expertiza mea include domenii precum sociologie
organizațională și integrare europeană, istoria sociologiei, teorii sociologice contemporane, resurse umane (recrutare și
selecție), ocuparea forței de muncă/integrare ocupațională a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, educație incluzivă, dezvoltare comunitară, incluziune și politici sociale și alte domenii de interes în sociologie și economie socială. Am participat la numeroase proiecte cu finanțare națională și internațională, conferințe naționale și internaționale, stagii și mobilități internaționale, fiind organizatorul Conferinței internaționale „Tineri cercetători în științele sociale” a Școlii Doctorale în Sociologie și a Departamentului de Sociologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. De asemenea, am publicat un număr semnificativ de articole în reviste de specialitate din țară și străinătate, indexate în baze de date internaționale. Din anul 2010 sprijin în mod activ programul de master în Economie socială (devenit Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară începând cu anul 2021) al Departamentului de Sociologie din cadrul UVT, în prezent fiind directorul acestui program de
studiu.

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific

Istoria sociologiei
Sociologie organizațională
Resurse umane
Integrare europeană
Economie socială

Publicații

Articole ISI
Vasiluta-Stefanescu, M, Vasiluţa-Stefanescu, A. (2012). Dimensions of Ongoing Role Institutionalization: Romanian Women Managers Representations on Factors Influencing Career Development. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 39, 82-99

Editoriale
Vasiluță Stefanescu, M. (2015), Organizational Structure Analysis of European Funds Management Timis County - Resource Development Strategy of Sme`s” in revista “Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK Section”, ISSN 2065-3131

BDI
1. Goian, C., Vasiluță Stefanescu, M.(2013). Professionalization through the Social Economy Master Program – Dimension of Partnership between Communities, Business and University Education Environment, Revista de Economie Socială, Iasi, volII, nr.5
2. Anghel, M., Vasiluță Ștefanescu,M. (2014) Organizational Resilience In The Mining Industry Within the Valea Jiului Communities, Congresul Mondial de Rezilienta, Timișoara, ISBN 978-88-7587-697-5
3. Vasiluță Stefanescu, M., Țîru, L.G. (2015). Sociological Diagnosis of the Identity Profile of Social Economy Entities Timişoara, Revista de Economie Socială, Iasi, vol. V, nr.1
4. Vasiluță-Ștefanescu, M. (2015). The Information Technology Role in the Dynamics and Evolution of SMEs in Timis County, Romania” in volumul conferinței Emerging Markets Queries in Finance and Business, EMQFB2014, Procedia Economics and Finance, Elsevier, ISSN: 2212-5671
5. Vasiluță-Ștefanescu, M., Vasiluță-Ștefanescu, A. (2013). Extinderea ingineriei software prin guvernanţa IT în cadrul unei organizaţii: Abordare în sociologia organizaţională, în volumul conferinţei internaţionale ISSA, Applied Social Sciences: Sociology. Editor: Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Mihai-Bogdan Iovu, Editura Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, ISBN13: 978-1-4438-4338-6, ISBN: 1-4438-4338-5

CĂRŢI
1. Vasiluță-Ștefănescu, M. (2016) . Sociologia organizatiilor: perspective asupra dinamicii și schimbării organizationale în Întreprinderile Mici și Mijlocii, ProUniversitaria, București, ISBN 978-606-26-0406-6
2. Ielics, B., Vasiluță-Ștefănescu, M. (2014), “Professional Success Of Romanian Female Managers, authors BRIGITTA , în Vasiluță-Ștefănescu, M. (2014). Theoretical and Methodological Approaches in Social Sciences: Emerging Perspectives, pp.1-10, ProUniversitaria, București, ISBN 978-606-26-0163-8
3. Vasiluță-Ștefănescu, M., Anghel, M. E. (2014), Chapter I- Construction and Organizational Continuity through the Optimization of the Management Capacity of the Eu Funds in Timis County for the Development of the SME Sector, (pp.1-14), în Vasiluță-Ștefănescu, M. (2014). Contemporary Sociology: Interdisciplinary and Empirical Studies, ProUniversitaria, București, ISBN 978-606-26-0163-8
4. Vasiluță-Ștefănescu, M. (2015), capitolul XXXVI “Socio-professional Guidance Needs of Students from Serbia. Case Study, West University of Timisoara, Romania”, autor Marius Vasiluță-Ștefănescu, pp.488-499, in Vasiluță-Ștefănescu, M. (2015). Social Research: Theory and Practice, ProUniversitaria, București, ISBN 978-606-26-0319-9

Premii

Contact

Birou: 317 (UVT)
E-mail: marius.vasiluta@e-uvt.ro