Conf. Univ. Dr. Mironică CORICI

Scurta descriere

Conferențiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie;

Doctor în domeniul Sociologie al Universității din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială; doctor în domeniul Economie al Universității de Vest din Timisoara, Facultatea de Ştiinţe Economice. A coordonat sau a fost integrat ca membru/expert în colectivul a peste 30 de proiecte cultural științifice, de cercetare și implementare cu finanțare locală, națională sau internațională. 

Cursurile predate:

Sociologia artei și literaturii;

Sociologia culturii;                                                      

Sociologia religiei;

Managementul financiar și politicile salariale;

Managementul previzional de resurse umane;

Managementul strategic;

Motivație, satisfacție, performanță individuală și de grup.    

CV complet

Domenii de interes ştiinţific

Sociologie; Economie; Economie Socială; Pedagogie; Psihologie; Asistenţă Socială; Teologie; Medicină; Teatrul experimental, arta happening-ului și dansul contemporan; Filmul documentar de televiziune.

 

Direcții de cercetare

Ø  Dezvoltarea capacităţii manageriale de accesare şi utilizare a surselor de finanţare prin aplicarea managementului de proiect;

Ø  Semnificațiile instruirii în dezvoltarea profesională continuă de la competențele, exigențele profesiei didactice la misiunea soteriologică și paideutică a educatorului de vocație.

Ø  Viziunea epistemologică între apostazia mireanului și transdisciplinaritatea socio-psiho-teologică a ritualului mistic, de la viziunea paideumatică asupra ascezei propedeutice sau eliberării de patimi, spre transcendentul Quo Vadis, Domine?

Ø  Relevanța transdisciplinarității existențiale, aplicative spiritualizării spațiale prin dimensionarea mișcării cotidiene (tehnici corporale care se bazează pe folosirea conștientă a respirației, alinierea scheletului, articulații libere, folosirea momentumului și a gravitației) în spațiul performativ esoteric al axiologiei mistice;

Ø  Abordarea, analiza și implementarea unor direcții științifice interdisciplinare (biomecanica, fiziologia, fizica, aplicate într-un mod cât mai practic) prin inițierea unui vocabular de mișcare, o gramatică a mișcării (o gramatică a principiilor fizio-dinamice) o formă de exprimare de sine, spațială, cât mai personală, pentru a relaționa eficient în contextul organizațional al marketingului personal.

 

Lista cărţilor publicate:

Ø  Corici, M., (2012), Optimalizarea activităţii manageriale ca factor de influenţă al performanţei organizaţionale, Editura Universităţii de Vest Timişoara, ISBN 978–973–125–364–0;

Ø  Corici, M., (2011), Coordonator științific împreună cu Adelina Dinu, Vasile Moldovan, Florentina Ciursă, Brigitta Ielics, Marius Vasiluță-Ștefănescu, Mihai-Andrei Obrejan, Elisabeta Covaci, Galina Homitchi, Larisa Elekes al Volumului Femei de succes din România. Ghid de promovare a carierelor profesionale, Editura Mirton, Timișoara, ISBN 978-973-52-1051-9, publicat în cadrul proiectului Școala Națională a Femeilor Manager, Axa prioritară: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenție 6.3: Promovarea egalității de șanse pe piața muncii), ISBN 978-973-52-1051-9;

Ø  Corici, M., (2009), Premise şi provocări ale Sociologiei Economice în Societatea Contemporană, Editura Universităţii de Vest Timişoara, ISBN  978-973-125-223-3;

Ø  Corici, M., (2008), Coordonator ştiinţific (alături de Păşcuţă Ioan, Burtea Alexandru, Buzărnescu Ştefan, Ielics Brigitte, Marius Vasiluţă Ştefănescu, Melinda Dincă, Ciprian Pânzaru) al Volumului Colocviului Internaţional, 14 mai 2008, Promovarea valorilor cultural - ştiintifice locale în circuitul naţional, regional şi internaţional, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN  978-973-687-775-9;

Ø  Corici, M., (2007), Coordonator ştiinţific, împreună cu Păşcuţă Ioan, Bala Ioan, Buzărnescu Ştefan, Ielics Brigitte, Goţia Cristian, al Volumului Colocviului Internaţional, 4 noiembrie 2006, Eficientizarea instituţională a schimburilor cultural-ştiinţifice transfrontaliere, Timişoara, Editura Universităţii de Vest Timişoara, ISBN  978-973-125-092-2;

Ø  Corici, M., (2006), Sociologia creaţiei, coautor împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, ISBN  973-7608-49-6;

Ø  Corici, M., (2004), Dinamica socială a fenomenului artistic, coautor împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara. ISBN 973-8433-56-8;

Ø  Corici, M., (2003), Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, coautor împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  Corici, M., (2002), Premise şi provocări ale sistemului de învăţământ deschis la distanţă, Editura Mirton, Timişoara, ISBN  973-585-645-X;

Ø  Corici, M., (2001), Coordonator ştiinţific, împreună cu Constantin Strungă şi Emil Surdu al Volumului Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  Corici, M., (2001), Coordonator ştiinţific, împreună cu Emil Surdu şi Constantin Strungă al Volumului Dimensiuni ale managementului educaţional, Editura Mirton, Timişoara, ISBN  973-585-520-8;

Ø  Corici, M., (2000), Foaia Diecezană  Caransebeș (1886-1918) Aspecte Socio-culturale, coautor împreună cu Ioan Mâţu şi Marciana Corici, Editura HELICON, ISBN 973-574-615-8;

Ø  Corici, M., (1995), Coordonator ştiinţific, împreună cu Ştefan Buzărnescu, Brigitte Ielics, al volumului Repere psiho-sociologice ale viitorilor manageri, Editura Helicon, Timişoara;

Ø  Corici, M., (1996), Coordonator ştiinţific, împreună cu Romulus Dabu, Ştefan Buzărnescu, Brigitte Ielics, al volumului Tineretul şi dimensiunea sa valorică, Editura Helicon, Timişoara, ISSN 1224-483X.

 

Lista cărţilor, a cursurilor universitare pentru uzul studenților:

Ø  Corici, M., (2008), Aplicaţii ale Sociologiei Economice în Managementul Resurselor Umane, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara;

Ø  Corici, M., (2007), Dimensiuni socio-umane ale eficienței economice, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara;

Ø  Corici, M., (2005), Metodologia cercetării strategiilor de optimizare a structurilor organizaţionale, Tipografia Universităţii de Vest Timişoara;

Ø  Corici, M., (2004), Coordonator ştiinţific al Volumului Dinamica grupurilor de muncă în perspectiva optimizării, Tipografia Universităţii de Vest Timişoara;

Ø  Corici, M., (2003), Coautor al Volumului Sociologia artei, în colaborare cu Viorel Sîrbu, Tipografia Universităţii de Vest Timişoara;

Ø  Corici, M., (2003), Coautor al Volumului Sociologia artei şi literaturii, Vol. I în colaborare cu Viorel Sîrbu, Tipografia Universităţii de Vest Timişoara);

Ø  Corici, M., (2003), Coautor al Volumului Sociologia artei şi literaturii Vol. II în colaborare cu Viorel Sîrbu, Tipografia Universităţii de Vest Timişoara;

Ø  Corici, M., (2002), Coautor al Volumului Sociologia creaţiei artistice, în colaborare cu Viorel Sîrbu, Tipografia Universităţii de Vest Timişoara;

Ø  Corici, M., (2002), Coautor al Volumului Sociologia fenomenului artistic, în colaborare cu Viorel Sîrbu, Tipografia Universităţii de Vest Timişoara.

 

Lista articolelor / studiilor în extenso, publicate în reviste din fluxul științific internaţional principal

Ø  “Female Manager Perception of Necessary Skills for Professional Success.” Brigitta Ielics, Mironică Corici and Patricia-Luciana Runcan. În Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Cosmin Goian (coord.) (2013) Applied Social Sciences: Administration and Management. 41-49. Cambridge Scholars Publishing, UK;

Ø  “Residents” perceptions of coal industry long-term pollution in the Jiu Middle Valley (Romania): premise for environmental education” (Bărbat, C., Caraion-Buzdea, C., Corici, M., Gotia, C., Corneanu, M.), în Social and Behavioral Sciences Journal (ISI Web of Science), 2012. (Paper ID 9047);

Ø  “Environmental education strategies in the context of coal based industry: starting from a regional study on Jiu Middle Valley Romania” (Caraion-Buzdea, C., Bărbat, C., Corici, M., Ielics, B., Gămăneci, G.), în Social and Behavioral Sciences Journal (ISI Web of Science), 2012. (Paper ID 9336);

Ø  “Teen perception of cultural experiences and mass media influence in shaping consumer behavior”, pp. 27-38. în Romanian Journal of English Studies, no. 7, 2010, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2010, Department of English, indexed in the following IDBs: MLA; EST. CNCSIS classification: B+, (disponibil la http://www.litere.uvt.ro/vechi/documente_pdf/RJES/no7_2010_FC.pdf), ISSN 1584-3734;

Ø  “The Normative-cultural Integration of Serbian Students of Romanian in the Croos-border Areas” , împreună cu M.S. Vasiluţă, pp. 58-66., în Caiete de drept internaţional, nr. (26)1/2010, anul VIII, indexare BDI: http://journals . indexcopernicus.com/; http://www.juridica.lv/; http://www.cncsis.ro/; http://livre.cnen.gov.br/Inicial.asp, (disponibil la http://www.caietedrept.eu/index_ro.php), ISSN 1584-0115;

Ø  “The Impact of the Information and Communication Technology as a Factor of Influence on Organizational Performance”, pp. 22-42, în Journal of Social Informatics, Vol. VI, 2009, No. 12, JSI (sau RIS) este indexata BDI in : Ulrich”s (ProQuest); GESIS database SocioGuide Knowledge Base Social Sciences in Eastern Europe Electronic Journals Library; The ZDB (Staatsbibliothek Berlin); Index Copernicus; HeBIS Rob Kling Center for Social Informatics, Infonia - directory of online resources BME-UNESCO Information Society Research Institute Budapesta, Hungary; Directory of online resources of Faculty of Social Sciences, Ljubljana University (disponibil la http://www.ris.uvt.ro/index.php/2010/01/22/jsi-issue-12-december-2009/);

Ø  “Educational vulnerability analysis towards media messages in the context of contemporary European challenges”, în Journal of Educational Sciences, anul XI, nr. 2 (20)-2009, pp. 166-176, Revista de științe ale educației, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2009. Revista de Ştiinţe ale Educaţiei a fost inclusă în categoria B+ CNCSIS, corespunzătoare revistelor indexate BDI .http://www.cncsis.ro/articole/5/Evaluare-reviste-2009.html. Revistă inclusă în Baza de date internaţională EBSCO/ Journal included in the International Data Base; EBSCO: http://www.ebscohost.com/titleLists/ehh-coverage.pdf, în cadrul secţiunii Education Research Complete, (disponibil la http://www.resjournal.uvt.ro/index.html), ISSN 1454-7678.

 

Lista publicaţiilor în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe naționale și internaționale de specialitate

Ø  Corici, M., Analiza vulnerabilității arealului spiritual, educațional la conținutul mesajelor mediatice în contextual pandemiei, în Ioana Marius (coord.) (2022) Familia biserica de acasă, Editura Centrul de Studii Banatice, Vârșeț , pp. 70-191, ISBN 978-86-82228-04-2;

Ø  Corici, M., Gorăcel, I., Goilean, C., & Sulincean, C. (2017). Alcohol consumption and domestic violence. Evidence from a local public provider of social services in Cugir, Alba county, Romania. (N. Neamțu & C. Ştefani, Eds.) (2017th ed.). Cluj-Napoca: Accent. Retrieved from www.accentpublisher.ro, ISBN 978-606-561-183-2;

Ø  “Chapter II- New Approaches and Applications of Social Innovation by Using the Potential of New Technologies and the Alternatives of Social Economy”, Mironică CORICI (pp10-pp18) în volumul Theoretical and Methodological Approaches in Social Sciences: Emerging Perspectives, Marius Vasiluţă Ştefănescu, 2014, București: ProUniversitaria, ISBN 978-606-26-0162-1

Ø  “Female Manager Perception of Necessary Skills for Professional Success.” Brigitta Ielics, Mironică Corici and Patricia-Luciana Runcan. În Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Cosmin Goian (coord.) (2013) Applied Social Sciences: Administration and Management. 41-49. Cambridge Scholars Publishing, UK.

Ø  “Capitolul VIII. Managerial Work – One of the Key Factors in Achieving Top Institutional Performance”, în Volumul (Conferinței Şcolii Doctorale în domeniile Sociologie şi Filosofie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 24 mai 2012), VASILUŢĂ-ŞTEFĂNESCU, M. (ed) (2012), Discovering current research trends in doctoral and postdoctoral sociological studies, Editura Brumar, Timişoara, pp. 120-125, ISBN 978-973-602-791-8;

Ø  “Capitolul 13. Conturarea coordonatelor principale ale unei strategii generale operaţionalizabile în politici economice şi sociale, vizând diminuarea poluării şi ameliorarea stării de sănătate a populaţiei”, (Corici, M., Goţia, C., Bărbat, C., Trancă, L), pp. 284-298, în Bazinul Mijlociu al Jiului. Implicaţii de mediu şi sociale ale industriei extractive şi energetice. Studiu monografic, Editura Universitaria, Craiova, 2011, ISBN 978-606-14-0306-6;

Ø  “Capitolul 3. Bazinul Mijlociu al Jiului: impactul poluării industriale asupra mediului, sănătăţii umane şi activităţilor socio-economice”, (Bărbat, C., Corici, M., Goţia, C., Trancă, L), pp. 106-128, în Bazinul Mijlociu al Jiului. Implicaţii de mediu şi sociale ale industriei extractive şi energetice. Studiu monografic, Editura Universitaria, Craiova, 2011, ISBN 978-606-14-0306-6

Ø  “Délimitations, traites et perspectives du concept d”efficience économique dans la Société Informationnelle et de la Connaissance”, pp. 235-249, în Promovarea valorilor cultural-ştiintifice locale în circuitul naţional, regional şi internaţional, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008, ISBN  978-973-687-775-9;

Ø  “Evaluarea performanţelor organizaţionale în cadrul firmelor şi în mediul educaţional”, împreună cu Richer Henriete-Elfride, (pp. 277-291), în Promovarea valorilor cultural - ştiintifice locale în circuitul naţional, regional şi internaţional, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008, ISBN  978-973-687-775-9;

Ø  “Aspecte ale reintegrării sociale post detenţie”, împreună cu Goţia Cristian (pp. 337-345), în Promovarea valorilor cultural - ştiintifice locale în circuitul naţional, regional şi internaţional, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008, ISBN  978-973-687-775-9;

Ø  “Variabile sociale  în dezvoltarea fenomenului infracţional, împreună cu Goţia Cristian, (pp. 346-351), în Promovarea valorilor cultural - ştiintifice locale în circuitul naţional, regional şi internaţional, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008, ISBN  978-973-687-775-9;

Ø  “The Problematic of the Managerial Process Factor Influence of Organisational Performance, within the Context of Informational Societies with the Economy Based of Knowledge”, (p. 464-p. 468), în Volumul Colocviului Internaţional Europai Kihivasok Iv. Nemzetkozi Tudomanyos Konferencia, Editura Universitas Scientiarum Szegediensis, Szeged, 2007, ISBN  978-963-482-857-0;

Ø  “Factori sociali în integrarea post-detenţie”, împreună cu C., Goţia, S., Preda, (pp.187-194), în Volumul Colocviului Internaţional Asistenţa Socială în Perspectiva Integrării Europene: Identitate şi procesualitate, Editori Viorel Prelici, Carmen Bărbat, Universitatea de Vest, Timişoara, 12-13 mai 2006, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2007, ISBN  978-973-125-074-8

Ø  An Analysis from the Social Perspective of Euroregions Functionality. Case Study: DKMT, împreună cu Sânziana Preda, Cristian Goţia, (pp. 211-221), în Eficientizarea instituţională a schimburilor cultural-ştiinţifice transfrontaliere, Timişoara, 4 noiembrie 2006, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2007, ISBN  978-973-125-092-2;

Ø  “L”efficience institutionnelle de la structure communicationnelle comme facteur d”influence de la performance du group dans les conditions des defis europeennes”, (pp.263-269), în Eficientizarea instituţională a schimburilor cultural-ştiinţifice transfrontaliere, Timişoara, 4 noiembrie 2006, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2007, ISBN  978-973-125-092-2;

Ø  “Probleme şi factori sociali de integrare post-detenţie. Prezentarea unei cercetări pilot”, împreună cu Goţia Cristian, (pp. 445-450), în Volumul Conferintei Cultură, dezvoltare, identitate. Perspective actuale, coordonatori Floare Chipea, Ionel Cioară, Adrian Hatos, Mihai Marian, Cecilia Sas, cu participare internaţională, Oradea, 26-27 octombrie 2006, Editura Expert, Bucureşti, 2007, ISBN  (13) 978-973-618-122-1;

Ø  “Cuvânt înainte”, (pp.5-10), în Volumul Sociologia creaţiei, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2006, ISBN  973-7608-49-6;

Ø  “Direcții specifice în cerecetarea creației”, (pp.11-36), în Volumul Sociologia creaţiei, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2006, ISBN  973-7608-49-6;

Ø  “Determinismul creației”, (pp.37-61), în Volumul Sociologia creaţiei, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2006, ISBN  973-7608-49-6;

Ø  Structura procesului creator, (pp.63-130), în Volumul Sociologia creaţiei, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2006, ISBN  973-7608-49-6;

Ø  “Scurt istoric al sociologiei artei și literaturii”, (pp.13-23),  în Volumul Dinamica socială a fenomenului artistic, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2004, ISBN  973-8433-56-8;

Ø  “Considerații teoretice și metodologice”, (pp. 25-34), în Volumul Dinamica socială a fenomenului artistic, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2004, ISBN  973-8433-56-8;

Ø  “Obiectul sociologiei fenomenului artistic”, (pp. 35-40), în Volumul Dinamica socială a fenomenului artistic, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2004, ISBN  973-8433-56-8;

Ø  “Anatomia fenomenului artistic”, (pp. 41-75), în Volumul Dinamica socială a fenomenului artistic, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2004, ISBN  973-8433-56-8;

Ø  “Funcțiile fenomenului artistic”, (pp.77-120), în Volumul Dinamica socială a fenomenului artistic, împreună cu Viorel Sîrbu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2004, ISBN  973-8433-56-8;

Ø  “Implementarea sistemului de învăţământ deschis şi la distanta – prioritate a sistemului de învăţământ românesc în context european”, pp. 263-269, în Volumul cu lucrările suţinute în cadrul colocviului internaţional Europa între cei 15 şi cei 25, Editor Grigore Silaşi, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2004, ISBN  973-8433-84-3;

Ø  “Integrarea României în U.E. – Dosarul învăţământului, comparaţie între sistemul IDD din universităţile româneşti şi cel din universităţile anglo-americane. Studiu de caz rezolvat prin metoda SWOT”, împreună cu Viorel Sârbu – pp. 89-96, în Volumul simpozionului internaţional Ziua Europei, organizat de Universitatea de Vest Timişoara, Şcoala de Înalte Studii Europene Comparative, (9 mai 2002), cu titlul UE sau SUA? O Alegere strategică pentru România, Editor Grigore Silaşi, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2004, ISBN  973-638-108-0;

Ø  “Procesul comunicării în marketing. Modelul de „SINAPSĂ” (pp. 25-28), în Volumul Conferinţei cu participare internaţională Comunicare profesională şi traductologie, din 25-26 septembrie 2003, Editori Rodica Superceanu şi Daniel Dejica, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2004, ISBN  973-638-162-5;

Ø  “Capitolul 2 -Contextul sociocultural al interactiunilor culturale” , pp  19-23, Partea a I. Delimitări teoretico-conceptuale ale sistemului de învățământ deschis la distanță, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul 3 -Poate distruge educatia la distanta programele universitare?”, pp 24-27, Partea a I. Delimitări teoretico-conceptuale ale sistemului de învățământ deschis la distanță, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul 4 -Elementele infrastructurii educationale si interactiunea componentelor mediului inconjurator extern universitatii ce organizeaza sistemui IDD”, pp 48-53, Partea a II-a. Problemele sistemului de învățământ deschis la distanță din perspectivă normativă, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul 6 -Concepte ale marketingului universitar. Elemente ale marketingului sistemului de invatamant deschis la distanta”, pp 58-72 , Partea a II-a. Problemele sistemului de învățământ deschis la distanță din perspectivă normativă, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul 11. -Algoritmul abordarii TMA-ului ( Tutor”s Marked Assignment - Lucrare notata de tutor). O abordare pragmatica”, pp 115-122 , Partea a III-a. Strategii și tehnologii de învățare în sistemul învățământului deschis la distanță. Repere metodologice, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul 16. -Gestionarea procesului de asimilare a cunostintelor”, pp 129-134, Partea a III-a. Strategii și tehnologii de învățare în sistemul învățământului deschis la distanță. Repere metodologice, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul 19. -Tehnologii folosite in sistemul IDD. Puncte tari si limitari”, pp 138-142, Partea a III-a. Strategii și tehnologii de învățare în sistemul învățământului deschis la distanță. Repere metodologice, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul 5. -Scoala rezidentiala, element strategic in functionarea sistemului IDD”, pp 149-153, Partea a IV-a. Elemente ale sistemului de învățământ deschis la distanță, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul 6. -Elaborarea TMA-ului ( Tutor”s Marked Assignment) lucrare notata de turor. Principii”, pp 154-160, Partea a IV-a. Elemente ale sistemului de învățământ deschis la distanță, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Partea a V-a, Studii de caz”,pp 179-213, în volumul Tehnologii didactice din sistemul învăţământului deschis la distanţă, împreună cu Marian Neagu, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2003, ISBN  973-8433-26-6;

Ø  “Capitolul VI. Evaluarea cunoştinţelor în sistemul IDD”, împreună cu Marian Neagu – p. 142-161, în Volumul Educaţia deschisă şi la distanţă – o speranţă şi o alternativă, coordonator Danciu Liliana Elena, Editura Eurostampa, Timişoara, 2002, ISBN  973-687-018-9;

Ø  “Comunicare intra şi extrainstituţională a organizaţiilor de tip profit şi de tip nonprofit” (împreună cu Marian Neagu) – pp. 23-31, în Volumul Conferinţei cu participare internaţională Comunicare instituţională şi traductologie, din Timişoara, 4-5 octombrie 2001, editori Rodica Superceanu, Letiţia Costea, Georgiana Lungu-Badea, Claudia Icobescu, Mirela Pop şi Daniel Dejica, Editura Politehnica, Timişoara, 2002, ISBN  973-8247-85-3;

Ø  “Comunicarea în cadrul grupurilor mici” (împreună cu Marian Neagu) – pp. 32-41, în Volumul Conferinţei cu participare internaţională Comunicare instituţională şi traductologie, din Timişoara, 4-5 octombrie 2001, editori Rodica Superceanu, Letiţia Costea, Georgiana Lungu-Badea, Claudia Icobescu, Mirela Pop şi Daniel Dejica, Editura Politehnica, Timişoara, 2002, ISBN  973-8247-85-3;

Ø  “Comunicarea publică. Construcţia mesajului”, (împreună cu C. Cheveresan) pp. 47-54, în Volumul Conferinţei cu participare internaţională Comunicare instituţională şi traductologie, din Timişoara, 4-5 octombrie 2001, editori Rodica Superceanu, Letiţia Costea, Georgiana Lungu-Badea, Claudia Icobescu, Mirela Pop şi Daniel Dejica, Editura Politehnica, Timişoara, 2002, ISBN  973-8247-85-3;

Ø  “Evaluarea didactică clasică” (împreună cu Strungă Constantin, Lazăr Teodor Adrian) – pp. 46-52, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Cercetarea pedagogică clasică” (împreună cu Strungă Constantin, Ţăran Constantin şi Surdu Emil) – pp. 53-54, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Componentele structural-strategice ale educaţiei” (împreună cu Strungă Constantin şi Surdu Emil), pp. 55-56, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Evaluarea didactică –raspunsuri la alegere” (împreună cu Strungă Constantin, Lazăr Teodor Adrain) – pp. 81-84, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Cercetarea pedagogică–raspunsuri la alegere” (împreună cu Strungă Constantin, Ţăran Constantin şi Surdu Emil) – pp. 85-86, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Educaţia – materia pedagogiei” (împreună cu Surdu Emil, Boeţi Nataliţa, Dabu Adrian, Maliţa Laura, Zaporogan Gabriela), pp. 107-114, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Pedagogia – un mod de a concepe educaţia” (împreună cu Adrian Dabu, Maliţa Laura, Boeţi Nataliţa, Neagu Marian, Mânzat Oliviu) – pp. 115-122, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Educabilitatea ca postulat şi ca suport al educaţiei” (împreună cu Cosmin Pârvu, Corici Marciana, Neagu Marian, Dunărean Lucian, Vârciorovan Petru) – pp. 123-131, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Acţiunea educaţională – finalităţi şi structure” (împreună cu Marciana Corici, Boeţi Nataliţa, Predescu Mihai, Ştefan Teodora, Drăghici Mihaela) – pp. 132-150, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Infrastructura acţiunii educaţionale” (împreună cu Marciana Corici, Boeţi Nataliţa, Găman Silvia Corina, Micle Dorel, Ştefan Mihaela, Ţâru Laurenţiu) pp. 151-178, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Structura acţiunii educaţionale” (împreună cu Emil Surdu, Marciana Corici, Fratutescu Mariana, Franţ Ioana, Baboniu Ionela, Tisan Eugenia, Muntean Saşa) – pp. 179-208, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  Testul 1 (împreună cu Emil Surdu, Maliţa Laura, Boldici Mirel, Măgăţ Câdea Adela, Borlovan Lavinia, Alexe Armina) – pp. 209-222, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Testul 3” (împreună cu Neagu Marian, Brândaş Bicioi Adela Cristina, Lorea Cristian, Sturzu Luminiţa, Bidiviu Liliana, Fâra Florin) – pp. 231-243, în Volumul Ştiinţele Educaţiei. Sinteze şi teste de cunoştinţe, Editura Politehnică, Timişoara, 2001, ISBN  973-8247-22-5;

Ø  “Cuvânt înainte” (împreună cu Strungă Constantin, Surdu Emil şi A.T. Lazăr) pp. 3-4, în Volumul Dimensiuni ale managementului educaţional, Editura Mirton, Timişoara, 2001, ISBN  973-585-520-8;

Ø  “Elemente de mentoring educaţional. Sinteze” (împreună cu Strungă Constantin, Surdu Emil şi A.T. Lazăr) pp. 14-37, în Volumul Dimensiuni ale managementului educaţional, Editura Mirton, Timişoara, 2001, ISBN  973-585-520-8;

Ø  Tehnologii folosite în sistemul IDD. Puncte tari şi limitări (împreună cu Marian Neagu, Marciana Corici, Constantin Strungă, I.C. Vlad, Dorel Micle) pp. 73-77, în Volumul Dimensiuni ale managementului educaţional, Editura Mirton, Timişoara, 2001, ISBN  973-585-520-8;

Ø  “Criterii ale calităţii staffului didactic dintr-o şcoală academică postuniversitară” (împreună cu Marian Neagu, Strungă Constantin, I.C. Iancu, I Cristescu, C. Mesaros, Flore Nicolae), pp. 78-80, în Volumul Dimensiuni ale managementului educaţional, Editura Mirton, Timişoara, 2001, ISBN  973-585-520-8;

Ø  “Departamentul de învăţământ deschis la distanţă din cadrul universităţii. Structura şi atribuţiile sale” (împreună cu Marian Neagu, Marciana Corici şi S. Drăgan), pp. 81-85, în Volumul Dimensiuni ale managementului educaţional, Editura Mirton, Timişoara, 2001, ISBN  973-585-520-8;

Ø  “Marketingul universitar. Marketingul sistemului de învăţământ deschis la distanţă” (împreună cu Marian Neagu, S. Drăgan şi I. Mâţu), pp. 86-95, în Volumul Dimensiuni ale managementului educaţional, Editura Mirton, Timişoara, 2001, ISBN  973-585-520-8;

Ø  “Strategia managerială a promovării imaginii SISEC, UVT în perspectiva ofertei şcolare şi a atragerii studenţilor” (împreună cu Marian Neagu, C. Strungă, I.C. Vlad, D. Micle, M. Apărăloaie), pp. 96-99, în Volumul Dimensiuni ale managementului educaţional, Editura Mirton, Timişoara, 2001, ISBN  973-585-520-8;

Ø  “Capitolul I. Cadrul istoric al apariției Foii Diecezane”,  în volumul Foaia Diecezană  Caransebeș (1886-1918) Aspecte Socio-culturale, împreună cu Ioan Mâţu şi Marciana Corici, Editura  Helicon, 2000, pp.11-17, ISBN  973-574-615-8;

Ø  “Capitolul II. Foaia Diecezană, organ al Eparhiei Greco-Ortodoxe Române a Caransebeșului”, în volumul Foaia Diecezană  Caransebeș (1886-1918) Aspecte Socio-culturale, împreună cu Ioan Mâţu şi Marciana Corici, Editura  Helicon, 2000, pp.18-25,, ISBN  973-574-615-8

Ø  “Capitolul III. Societăți culturale românești” în volumul Foaia Diecezană  Caransebeș (1886-1918) Aspecte Socio-culturale, împreună cu Ioan Mâţu şi Marciana Corici, Editura  Helicon, 2000, pp.26-42, ISBN  973-574-615-8;

Ø  “Capitolul IV. ASTRA –La centenarul său” , în volumul Foaia Diecezană  Caransebeș (1886-1918) Aspecte Socio-culturale, împreună cu Ioan Mâţu şi Marciana Corici, Editura  Helicon, 2000, pp.43-66,, ISBN  973-574-615-8;

Ø  “Capitolul V. Dascălul roman –Luminătorul de neam” în volumul Foaia Diecezană  Caransebeș (1886-1918) Aspecte Socio-culturale, împreună cu Ioan Mâţu şi Marciana Corici, Editura   Helicon, 2000, pp.67-90, ISBN  973-574-615-8;

Ø  “Capitolul VI. Probleme de teologie morală ortodoxă generală. Sărbători creștine: nașterea, învierea, înălțarea Mântuitorului Iisus Cristos. Trei episcope români: Ioan Popasu, Nicolae Popea, Miron Cristea”, în volumul Foaia Diecezană  Caransebeș (1886-1918) Aspecte Socio-culturale, împreună cu Ioan Mâţu şi Marciana Corici, Editura  Helicon, 2000, pp.91-142, ISBN  973-574-615-8;

Ø  “Note inedite: Legenda de la Stromboli. Turnul din Pisa. Muntele Athos. Legendă despre Etna. … Despre educație la Japonezi, …Ce e zborul în vis? “ în volumul Foaia Diecezană  Caransebeș (1886-1918) Aspecte Socio-culturale, împreună cu Ioan Mâţu şi Marciana Corici, Editura  Helicon, 2000, pp.143-154, ISBN  973-574-615-8;

Ø  “Capitolul I. Alegerea temei. Justificarea proiectului. Tinerii și asociațiile”, (împreună cu Ramona Bakin), în Volumul coord. Romulus Dabu, Dimensiuni ale vieţii asociative ale tineretului timişorean – împreună cu ceilalţi colegi de catedră, Editura MARINEASA, 1999, , pp. 5-31, ISBN 973-9485-67-7;

Ø  “La Jeunesse et l”Europe unie (Tineretul şi Europa unită)”, (pp. 223-230), în Volumul coord. Corneliu Popeți, Dimensiuni ale integrării europene, Editura Presa Universitară Română, Timişoara, 1997, ISBN  973-97954-9-8;

Ø  “Aspecte comparative ale tranziţiei est-europene spre o economie concurenţială şi integrarea europeană”, (pp. 150- 159), în Volumul coord. Corneliu Popeți, Restructurarea Uniunii Europene, a colocviului Zilele Academice Timişene, Editura Eurobit, Timişoara, 1997, ISBN  973-9336-04-3.

Ø  “Sociological Analysis of the Interactional Framework of Organizational Changes” (pp. 57-65), în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie, Pedagogie şi Asistenţă socială, volumul 15/2, 2009, ISSN 1224 6913;

Ø  “The Formative Function – The Actual Social Function of the Artistic Phenomenon (pp. 20-26)”, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie, Pedagogie şi Asistenţă socială, volumul 9, 2003, ISSN 1224 6913

Ø  “Cadrul istoric şi contextul publicistic ale apariţiei Foii Diecezane din Caransebeş (1886)”, împreună cu Marciana Corici, în Revista de Opinie Didactică Universitară a Departamentului Colegii de Institutori, Editura Mirton, Timişoara, 2003, (pp.179-197), ISSN 1584-0697

Ø  “Introducere”, împreună cu Brigitte Ielics, în volumul Tineretul şi dimensiunea sa valorică, Editura  Helicon, Timişoara, 1996, (pp. 5-7), ISSN 1224-483X;

Ø  “Conflictul raţionalităţilor şi naţionalismul în România deceniului IX”, împreună cu Florin Lobonţ, în volumul Tineretul şi dimensiunea sa valorică, Editura Helicon, Timişoara, 1996, (pp. 388- 406) ISSN 1224-483X;

Ø  “Sinteza discuţiilor”, împreună cu Romulus Dabu, Brigitte Ielics, Dalina Groza, în volumul Tineretul şi dimensiunea sa valorică, Editura  Helicon, Timişoara, 1996, (pp. 407-415), ISSN 1224-483X;

Ø  “Instituţia familiei sub aspect sociologic”, împreună cu Gheorghe Mihai, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, seria Jurisprudenţa, nr. 1-2, 1995, pp. 138-143, ISSN: 1223-5423, (Simpozionul Naţional cu tema: Transformările dreptului în perioada de tranziţie – Timişoara, 28-29 aprilie 1995);

Ø  “Introducere”, împreună cu Brigitte Ielics, în Volumul Repere psiho-sociologice ale viitorilor manageri, Seminarul Naţional de Management, Editura  Helicon, Timişoara, 1995, pp. 5-7;

Ø  “Consideraţii cu privire la actuala concepţie managerială în rândul conducătorilor agenţilor economici”, împreună cu Brigitte Ielics, în Volumul Repere psiho-sociologice ale viitorilor manageri, Seminarul Naţional de Management, Editura  Helicon, Timişoara, 1995, (pp. 83-91).

Premii

Contact

Birou: 321 (UVT)
E-mail: mironica.corici@e-uvt.ro