Conf. Univ. Dr. Sorin PRIBAC

Conferențiar universitar (din 2008), cadru didactic titular al Departamentului de Sociologie (din 1998); formare postuniversitară Învățământ centrat pe student – strategii de proiectare, implementare și evaluare instituțională (2012); responsabil departamental pentru studenții Erasmus (outgoing&incoming); experiență internațională în domeniul academic; vorbitor al limbilor: germană (nativ), engleză și maghiară.

Cursurile predate
Gândire sociologică românească (licență)
Perspectiva diacronică asupra resurselor umane (licență)
Managementul securității muncii și sănătății (master)
Managementul stresului (master)
Echitate și discriminare în managementul resurselor umane (master)

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific

Gândire sociologică românească, teorie socială, antropologie socială și culturală, socio-antropologia religiilor, interculturalitate și multiculturalitate

Publicații

1. PRIBAC, S. (2016). Orientări şi curente în Antropologia culturală. Ediția a II-a, revăzută și actualizată. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, ISBN 978-973-125-496-8, 332 pagini;
2. HOLCZINGER, L.A. & PRIBAC, S. (2011). Germanii din Banat. O viziune istorică și socio-antropologică asupra evoluției și existenței unei etnii în Europa de sud-est. Timișoara: Mirton, 224 pagini;
3. BUZĂRNESCU, Șt., PRIBAC, S. & ALBERT, Carmen (2009). Interculturalitatea Banatului: O posibilă paradigmă a integrării europene. Timișoara: Editura de Vest, 273 pagini;
4. PRIBAC, S. (2006). Aspecte sociale ale vieţii spirituale din Dacia Romană. Cu privire specială asupra cultelor greco-romane. Timişoara: Ed. Excelsior Art, ISBN 973-592-159-6, 294 pagini;
5. PRIBAC, S., Onițiu, A. (2015). Chapter XV: Convict at the “Canal”. Memory of Deportation between Trauma, Stigmatization and Resilience. Theoretical and Methodological Approaches in Social Sciences: Emerging Perspectives ISBN 978-606-26-0162-1. București: Pro Universitaria, 163-170;
6. PRIBAC, S. (2007). Democratic citizenship through adult education. Anthropological remarks on Romanian programms, tendencies and perspectives. În Simona Sava (coord.). Formatorul pentru adulţi – statut, roluri, competenţe, provocări. Volumul celei de-a doua Conferinţe naţionale de educaţie a adulţilor. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, p. 238-248;

Premii

Contact

Birou: 333 (UVT)
E-mail: sorin.pribac@e-uvt.ro