Lect. Univ. Dr. Atalia ONIȚIU

Lector univ. dr. Atalia Oniţiu este de profesie istoric şi sociolog, având o experiență didactică și de cercetare de 15 ani în mediul universitar.

Cursurile predate
În perioada 2008-2012: Antropologia religiilor, Antropologie istorică, Elemente de cultură şi civilizaţie, Istoria creştinismului, Modele umane şi tipuri de mentalităţi, Etnoarheologie, Etnie şi etnocentrism, Societăţi tradiţionale, Multiculturalitate şi problematica interculturalităţii, Rudenie şi sisteme de înrudire (specializarea Antropologie), Analiza fenomenelor culturale, Globalizare, Industrii culturale (masterat ASMC)
În anul universitar 2012-2013: Marketing (domeniul Sociologie), Evaluarea programelor sociale (masterat SIAISIR, masterat Economie Socială), Managementul dezvoltării regionale (masterat SDSE), Evaluarea performantelor profesionale, Managementul carierei (masterat MRU)

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific
- implicaţiile sociale ale fenomenelor religioase
- istorie socială şi arheologie interpretativă
- relaţii interetnice
- cultura organizaţională

Publicații

Articole în reviste indexate BDI:
1. Ştefănescu, Atalia (2004), Note epigrafice. Despre semnificaţia unor dublete din Dacia romană. Apulum, XLI, 271-278
2. Vlascici, Simona & Ştefănescu, Atalia & Crînguş, Mariana (2005), Atelierul ceramic din castrul de la Praetorium (Mehadia). Contribuţii arheologice (I). Apulum, XLII, 157-162
3. Ştefănescu, Atalia (2005), Some notes on the Oriental Cults in the Roman Army from Dacia. Banatica, 17, 211-218
4. Crînguş, Mariana, Ştefănescu, Atalia, Lalescu, Iulian (2005), The Archaeological Investigations in the Military Vicus from Mehadia (2004). Banatica, 17, 151-157
5. Crînguş, Mariana & Ştefănescu, Atalia (2006), Relaţia părinte-copil în Dacia romană. Apulum, 43(1), 283-290
6. Ştefănescu, Atalia (2006), The Religion of the Soldiers from Dacia during the third Century. Dacia NS, 50, 267-274
7. Ştefănescu, Atalia (2007), Habitatul în provincia Dacia (oraşe, pagi, sate, vici militares). BHAUT, VIII, 20-29
8. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2008), Câteva consideraţii privind producţia locală a paterelor de ceramică, Studii privind istoria economică a Daciei romane. BHAUT, X, 73-87
9. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2009), Armata romană şi comerţul cu amfore în provincia Dacia, Studii privind istoria economică a Daciei romane (II). BHAUT, XI, 139-154
10. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2010), Câteva consideraţii privind prefectura colegiilor din Dacia romană. BHAUT, XII, 165-169. http://www.csiatim.uvt.ro/NOU/BHAUT/ro/pdf/2010_art13.pdf
11. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2011), Aspecte privind relaţiile dintre provinciile Dacia şi Moesia Superior prin prisma evidenţelor epigrafice. BHAUT, XIII, 27-34 http://www.csiatim.uvt.ro/NOU/BHAUT/ro/pdf/2011_art02.pdf
12. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2011), Relaţiile sociale ale militarilor din Dacia romană (II). Căsătoria. ActaMP, XXXIII, 159-163
13. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2012), La femme – corps et representation dans la Dacie Romaine. Classica et Christiana, 7(1), p. 571-590
14. Oniţiu, Atalia (2012), Comportamentul funerar al decurionilor şi liberţilor din provinciile Dacia şi Moesia Superior. Studiu comparativ. BHAUT, XIV

Articole în volumele unor conferinţe internaţionale:
1. Ştefănescu, Atalia (2004), Bronze paterae in Roman Dacia. The antique bronzes: typology, chronology, autenticity. The Acta of the 16-th International Congress of Antique Bronzes, Organised by the Romanian National History Museum, Bucharest, May 26 th- 31 st, 2003, Crisan Museteanu (Ed.), Bucuresti: Cetatea de Scaun, 421-429
2. Ştefănescu, Atalia (2005), The religion of the soldiers in auxiliar camps of Dacia Superior. Social structure and ethnicity. Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies, Pecs, Hungary, September 2003, University of Pecs, 505-510
3. Ştefănescu, Atalia (2006), Politica religioasă imperială în timpul împăraţilor Traian şi Hadrian şi religia militarilor din Dacia romană. Dacia Avgvsti Provincia. Crearea provinciei, Bucureşti: Cetatea de Scaun, 305-310
4. Ştefănescu, Atalia (2006), The Dinasty of the Antonins and the Religion of the Soldiers in Roman Dacia. volumul Simpozionului Internaţional “Daci şi romani. 1900 de ani de la Integrarea Daciei în Imperiul Roman”, Timişoara, 24-26 martie 2006, Timişoara: Excelsior Art, 154-158
5. Balaci Crînguş, Mariana & Ştefănescu, Atalia (2008), The lamps with deities representations in Roman Dacia. Lychnological Acts 2, Acts of the 2nd International Congress on Ancient and Middle Age Lightning Devices (Zalău-Cluj-Napoca, 13th-18th May 2006), Cluj-Napoca, p.69-72.
6. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2008), O incursiune în preistoria problemei minorităţilor – între integrarea şi păstrarea identităţii în Imperiul Roman – cazul Daciei. volumul Simpozionului Internaţional „Promovarea valorilor cultural-ştiinţifice locale în circuitul naţional, regional şi internaţional”, Timişoara, 14 mai 2008, Timişoara: Eurostampa, 424-431.
7. Balaci, Mariana & Oniţiu, Atalia (2013), Historical and Anthropological Perspective Upon Ancient Education. Applied Social Sciences: Education. Editor: Georgeta Raţă, Patricia-Luciana Runcan and Hasan Arslan. Date Of Publication: Jan 2013; Isbn13: 978-1-4438-4246-4; Isbn: 1-4438-4246-X.
8. Oniţiu, Atalia & Regep, Simona (2013), Interdisciplinary Approaches in the Research of Human Communities: Prehistory and Antiquity. Applied Social Sciences: Sociology. Editor: Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Mihai-Bogdan Iovu. Date Of Publication: Feb 2013. Isbn13: 978-1-4438-4338-6 Isbn: 1-4438-4338-5
9. Oniţiu, Atalia (2013), Între război şi pace: monumentele funerare ale militarilor din Dacia romană. Arheovest I. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie. In memoriam Liviu Măruia. Timişoara, 7 decembrie 2013, Szeged, ISBN 978-963-315-152-5 Ö, 381-396.
10. Onițiu, Atalia & Balaci Crînguș, Mariana (2014), Hungarian Inhabited Villages from Banat. Cultural Identity Elements. Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives / ed.: Iulian Boldea - Tîrgu-Mureş: Arhipelag XXI, ISBN 978-606-93691-3-5, 336-344.

Articole în volume colective:
1. Ştefănescu, Atalia (2005), The religion of the soldiers from the legions in Roman Dacia. An epigraphic approach (I). Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu Marinescu, Crişan Muşeţeanu, M. Bărbulescu, Doina Benea (Eds.), Bucureşti, 501-508
2. Ştefănescu, Atalia (2006), The Religion of the Legion XIII Gemina. Votive inscriptions extra fines provinciae Daciae. Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, C. Gaiu, C. Găzdac (Eds.), Bistriţa-Cluj-Napoca: Accent, 801-806
3. Ştefănescu, Atalia (2006), The Local Terracotta Production in Roman Dacia. In Honorem Gheorghe Popiliani, Craiova: Aius PrintEd, 345-353
4. Ştefănescu, Atalia & Balaci, Mariana (2007), Populaţie şi demografie în mediul rural al Daciei romane. Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu Oblata, S. Nemeti, F. Fodorean, E. Nemeth, S. Cocis, Irina Nemeti, Mariana Pislaru (Eds.), Cluj-Napoca: Tribuna, 627-633
5. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2010), Populaţia din Banat în epoca romană (I). Categoriile şi asociaţiile socio-profesionale. IDENTITĂŢI CULTURALE LOCALE ŞI REGIONALE ÎN CONTEXT EUROPEAN. Studii de arheologie şi antropologie istorică, Editori: Horea Pop, Ioan Bejinariu, Sanda Băcueţ-Crişan, Dan Băcueţ-Crişan, ISBN: 978-606-543-101-0, Cluj-Napoca: Mega, 463-468
6. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2011), Social relations of the soldiers in Roman Dacia (I). Heirs. SCRIPTA CLASSICA. RADU ARDEVAN SEXAGENARIO DEDICATA, Cluj-Napoca: Mega, 365-370.
7. Pribac, Sorin & Oniţiu, Atalia (2015), Convict at the ”Canal”: Memory of deportation between trauma, stigmatization and resilience. Theoretical and methodological approaches in social sciences. Emerging perspectives, M. Vasiluţă-Ştefănescu (Ed.), Ed. Pro Universitaria, ISBN: 978-606-26-0162-1, 163-170.

Cărți:
1. Draşovean, F. & Benea, Doina & Mare, M. & Tănase, Daniela & Chiu, Florentina & Regep-Vlascici, Simona & Ştefănescu, Atalia & Muntean, M. & Crînguş, Mariana & Micle, D. & Szentmiklosi, A. & Timoc, C. (2004), Săpăturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa, Timişoara: Waldpress, ISBN 973-8456-89-5, 220 pagini
2. Benea, Doina & Crînguş, Mariana & Regep-Vlascici, Simona & Ştefănescu, Atalia (2006), Arta şi tehnica emailului în Dacia Romană, Timişoara: Excelsior Art, ISBN (10) 973-592-151-0, 231 pagini
3. Benea, Doina & Crînguş-Balaci, Mariana & Regep Vlascici, Simona & Ştefănescu-Oniţiu, Atalia & Timoc, C. (2008), Dacia în sistemul socio-economic roman. Cu privire la atelierele meşteşugăreşti locale, BHAUT IX, Timişoara: Excelsior Art, ISSN 1453-7419, 475 pagini
4. Ştefănescu-Oniţiu, Atalia (2009), Religia militarilor din Dacia romană, Timişoara: Excelsior Art, ISBN 978-973-592-220-7, 263 pagini

Premii

Contact

Birou: 333 (UVT)
E-mail: atalia.onitiu@e-uvt.ro