Lect. Univ. Dr. Marcel IORDACHE

Lector doctor în cadrul Departamentului de Sociologie al UVT. Este absolvent ca șef de promoție a Facultății de Sociologie și Psihologie din Timișoara - Specializarea Sociologie. A obținut doctoratul în anul 2004 la Universitatea București pe o temă aflată la intersecția a trei domenii de studiu: Sociologie, Psihologie Socială și Psihologie – ”Analiza morfologică a publicității și a reclamei”.
A coordonat cinci proiecte POSDRU și două proiecte PHARE și a participat ca expert în alte peste 20 de proiecte academice, de cercetare sau cu finanțare nerambursabilă (naționale sau internaționale) - POSDRU, CNFIS, CNCSIS, PHARE, LEONARDO, SOCRATES, CONSILIUL EUROPEI, BANCA MONDIALĂ.
A beneficiat de peste 20 de cursuri / formări de specialitate în țară și de 8 burse / programe de formare în străinătate. A coordonat peste 400 de proiecte de cercetare ale studenților de la Specializarea Sociologie.

Cursurile predate
Psihologie socială
Marketing
Evaluarea performanțelor profesionale (Masterat)
Descrierea, analiza, proiectarea și reproiectarea posturilor (Masterat)
Reconversie profesională și reorientarea carierei (Masterat)

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific

Experiența și interesele sale academice și de cercetare acoperă domenii diverse: Resurse umane, Psihologie socială, Management de proiecte, Educația adulților, Dezvoltare personală, Marketing.
Un loc special îl ocupă în prezent orientarea personală și profesională către zone care oferă largi perspective dezvoltării umane: dezvoltarea personală, reducerea stresului, terapii complementare, spiritualitate … de la relaxare și meditație (Hearfulness), până la utilizarea de tehnici, procedee și dispozitive revoluționare bazate pe principiile Neuroplasticității sau pe tehnologiile Quantum (Brighter Minds, brainLight, SCIO- Eductor).

Publicații

Cărți publicate
Brigitta Ielics, Romulus Dabu, Ioan Păşcuţă şi Marcel Iordache, “Aspecte ale protecţiei drepturilor consumatorilor”, Editura Eurostampa, Timişoara, 2001 (I.S.B.N. 973-8244-32-3)

Volume colective coordonate
Ion Al. Dumitru & Marcel Iordache “Educaţia şi învăţarea la vârsta adultă & Elemente de management şi marketing aplicate în educaţia adulţilor”, Editura Eurostampa, Timişoara, 2002. (ISBN: 973-687-010-3)

Publicații
Peste 20 de lucrări publicate în reviste și volume colective.

Premii

Contact

Birou: 321 (UVT)
E-mail: marcel.iordache@e-uvt.ro