Lect. Univ. Dr. Mariana BALACI

Lector dr., cadru didactic titular al Departamentului de Sociologie; specializare alături de domeniul sociologie și în domeniul istorie; expert patrimoniu cultural mobil și arheolog expert; Formare universitară prin parcurgerea cursurilor UNIVERSITARIA- Școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată

Cursurile predate
Politici sociale și indicatori sociali
Marketing educațional
Evaluarea programelor sociale
Programe de finanțare ale UE
Sociologia dezvoltării sociale

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific

Socio-antropologie rurală, realități și politici sociale specifice mediului rural, dezvoltare comunitară, patrimoniul cultural și dezvoltarea durabilă.

Publicații

1. Mariana Crînguş, Etnogeneza spaţiului social românesc, partea I, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 2003, 108 pagini (curs universitar)
2. Mariana Balaci Crînguş, Les minoritaires dans le Pays d’Almăj, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie, Pedagogie şi Asistenţă Socială, Volumul 15/1(2009), Timişoara, p.7-12
3. D.Benea, S. Regep, M. Cringus, C. Timoc, Tibiscum –an important Roman Archaeological complex from south-western part of Dacia, Symposium "Archaeological Heritage-its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Viminacium, 2012
4. Mariana Balaci, Atalia Onițiu, Historical and Anthropological Perspective upon Ancient Education, in Applied Social Sciences: Education Sciences, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 3-8
5. Mariana Balaci Crînguș, Atalia Onițiu, Hungarian Inhabited Villages from Banat. Cultural Identity Elements, Proceeding Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, 2014, p. 336-344
6. Cătălin Balaci, Mariana Crînguș Balaci, Lost Villages from Banat in 18-th Century, Proceeding Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, 2014, p. 400-404

Premii

Contact

Birou: 333 (UVT)
E-mail: mariana.balaci@e-uvt.ro