Lect. Univ. Dr. Simona DABU

Lector universitar doctor la Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie, Departamentul de Sociologie, are o experienta didactica de 10 ani in mediul universitar.

Seminarii:
Metodologia cercetarii sociologice - licenta
Antropologie sociala -licenta
Management si leadership-licenta
Istoria sociologiei –licenta
Paradigme ale explicatiei sociologice - licenta

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific

• Probleme interetnice
• Dezvoltare comunitara
• Consiliere psihopedagogica

Publicații

Articole:
• Dezvoltarea competenţelor de comunicare în cadrul disciplinelor opţionale în vederea pregătirii şi orientarii viitoarei forţe de muncă, in volumul Simpozionului Internaţional cu tema : « Dezvoltarea invăţământului în context european«, Timişoara 2006, Ed. Eurostampa, ISBN( 10)973-687-398-6, ( 13)978-973-687-398-0
• Obiceiul la el acasă, în volumul Simpozionului Internaţional « Tradiţii şi obiceiuri populare« Lugoj, Ed. Nagard, 2006 ISBN 973-7690-41-9 978-973-7690-41-8
• Dragobete – the Romanian Celebration of Love, in Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie, Pedagogie şi Asistenţă Socială, vol. XII/2006. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, ISSN 1224-6913
• Aspectele socializării copilului în familie , în volumul Conferinţei Internaţionale cu tema « Cultură, dezvoltare, identitate- perspective actuale« Bucureşti, Ed. Expert, 2007 ISBN 973 – 618 – 122- 7
• Identitatea bănățeană, în demersuri creative în activitățile de predare, Sibiu, Ed. Tehnomedia, 2009, ISBN 978-606-8030-13-8
• Mitul Arborelui Sacru în comunitaţile rurale românesti, în Anuarul Muzeului Satului Bănăţean Timișoara, Ed. Brumar, Timișoara, 2009, ISBN 1843-2077
• Arch over time – Romanian folkloric traditions, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie, Pedagogie şi Asistenţă Socială, vol. XVII 1-2 /2011. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, ISSN 1224-6913
• Sărbători ale grupurilor etnice din comunitățile bănățene, în Revista Școala – nucleul comunității nr.4/2011, Timișoara, Ed. Ornella, ISSN 2068-2646
• Interpretation of Romanian cultural patterns. Myth versus reality, , în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie, Pedagogie şi Asistenţă Socială, vol. XVIII 1-2 /2012. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, ISSN 1224-6913
• Folclor românesc la sârbii bănățeni, în Revista Școala – nucleul comunității nr.5/2012, Timișoara, Ed. Ornella, ISSN 2068-2646
• Interculturalitatea din Banat, în Revista Școala – nucleul comunității nr.6/2013, Timișoara, Ed. Ornella, ISSN 2068-2646
• Etnii și identități regionale, în Inițiative didactice, anul IX, 2013, Pitești, Ed. Delte Cart Educațional, ISSN 1841-1509
• Așezarea Dudeștii-Vechi și ocupațiile principale ale locuitorilor, în Provocări transdisciplinare – noi opțiuni ale școlii moderne, Iași, Editura Pim , 2014, ISBN 978-606-13-1886-5
• Amalgam de etnii în Banat –analiză socio-antropologică, în Revista Școala – nucleul comunității nr.7/2014, Timișoara, Ed. Ornella, ISSN 2068-2646
• Cultural Identity vs Ethnic Identity in Relations between Romanians and Ethnic Minorites in Banat, în Theoretical and Methodological Avproaches in Social Sciens : Emerging Perspectives, București, Ed. Pro Unuversitaria, ISBN 978-606-26-0162-1

Capitole de carte:
• Cultural Identity vs Ethnic Identity in Relations between Romanians and Ethnic Minorites in Banat, în Theoretical and Methodological Avproaches in Social Sciens : Emerging Perspectives, București, Ed. Pro Unuversitaria, ISBN 978-606-26-0162-1 (cap. V)

Premii

Contact

Birou: 333 (UVT)
E-mail: ileana.dabu@e-uvt.ro