Conf. Univ. Dr. Anca LUSTREA

Anca Luştrea este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din anul 2017. Este doctor în Psihologie al Universităţii Babeş Bolyai din anul 2009, cu o teză în psihopedagogia învăţării. Psiholog principal supervizor în Psihopedagogie specială din anul 2013, are o bogată experienţă în teoria şi practica educaţiei speciale şi integrate, cu preponderenţă în psihopedagogia dizabilităţii auditive şi didactica învăţământului special şi integrat. Este directorul programului masteral Consiliere și integrare educațională (CIE).
Este membru al Centrului de Asistenţă Psihopedagogică al UVT, unde oferă consiliere psihoeducaţională studenţilor cu dizabilităţi şi membrilor comunităţii academice timişorene. Este membru al Clinicii de terapii şi consiliere psihopedagogică al UVT, desfăşurând activităţi de cercetare şi supervizare oferite copiilor cu cerinţe educative speciale din comunitate şi familiilor lor. În cadrul EduMentorLab este mentor în programul adresat profesorilor debutanți. Este formator din anul 2008, desfăşurând activităţi de formare profesională în cadrul universităţii, al proiectelor de dezvoltare instituţională (POSDRU) şi în contextul formărilor de tip postuniversitar.
Este directorul programului de formare profesională postuniversitar „Educaţie centrată pe elev”, ce propune cadrelor didactice preuniversitare o viziune modernă asupra procesului didactic.

Cursurile predate
La nivel de licenţă:
Fundamentele Psihopedagogiei speciale
Didactica activităților din învățământul special și incluziv
Metodologia intervenţiei psihopedagogice
Psihopedagogia deficienților de auz
Braille și LMG
La nivel de masterat:
Managementul grupului educațional
Managementul diferențierii și integrării educaționale

Domenii de interes ştiinţific
Incluziune școlară
Diferenţiere şi adaptare curriculară
Metodologia intervenţiei psihopedagogice
Dizabilitatea de auz
Comunități profesionale de învățare
Învățarea bazată pe proiecte în mediul virtual

Publicații

Asticole ISI
1. Dincă, M., Luștrea, A., Crașovan, M., Onițiu, A., Berge, T. (2021). The Effects of Disciplinary Composition on Virtual Learning Group Process Dynamics: Students’ Perspectives. Sustainability, 13(15), 8493; https://doi.org/10.3390/su13158493
Articole ISI Proceedings
1. Luştrea, A. (2016). Perspectives of future special education teachers towards their upcoming roles and responsibilities. The International Scientific Conference: Globalization and Intercultural Dialogue and National Identity, 3nd Edition, 19 – 20 Mai 2016
2. Luştrea, A. (2016). Curricular adaptations for hearing disabled students. SPECTO, The fifth international conference Multidisciplinarz perspectives in the quasi-coercitive treatment of offenders. Probation as a field of study and research: From person to society, Timisoara
3. Luştrea, A. (2016). Didactics perspectives on inclusion. SPECTO, The fifth international conference Multidisciplinarz perspectives in the quasi-coercitive treatment of offenders. Probation as a field of study and research: From person to society, Timisoara
4. Luștrea, A. (2015). The educational career choice. A SWOT analysis. Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, 2nd Edition, 28-29 May 2015
5. Luștrea, A. (2015). Personal and professional development of higher education students in educational sciencies. Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Arhipelag XXI Press , Tirgu Mures
6. Luștrea, A. (2014) Deaf cultural identity and the educational approach to language acquisition, în Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, ISBN 978-606-93691-3-5 http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/GIDNI%2001%20-%20Psyhology%20and%20Sociology.pdf
7. Luștrea, A. (2014) Educational communication and support technologies for deaf students, în Communication, Context, Interdisciplinarity. Studies and Articles, ISSN 2069 – 3389, http://www.upm.ro/cci3/CCI-03/CCI%2003%20-%20Education.pdf
8. Luștrea, A. (2014) Parental Stress and Coping Strategies in Families with Deaf Children, în Conferinţa “Tineri cercetători în ştiinţele sociale” a Şcolii doctorale în domeniile Sociologie şi Filosofie şi a Departamentului de Sociologie din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara
9. Dârjan, I.; Luştrea, A. (2010) Promoting Social Competence Development to Reduce Children’s Social Aggression, World Conference on Educational Sciences http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

BDI
1. Luştrea, A. (2015). Transdisciplinary approach to case management in Special Education. Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, nr.2/2015
2. Văcărescu., A. (2006). Înţelegerea mesajelor scrise la copiii deficienţi de auz. Revista de ştiinţe ale educaţiei, nr.1/2006, Editura Universităţii de Vest, Timişoara
3. Văcărescu., A. (2006). Nivelul de aspiraţie al deficienţilor mintal. Revista de ştiinţe ale educaţiei, nr.1/2006, Editura Universităţii de Vest, Timişoara
4. Luștrea, A., Crașovan. M. (2020). The Specificity of Professional Learning Communities in Romania. Journal of Educational Sciences, 2(42). Doi: 10.35923/JES.2020.2.03. https://rse.uvt.ro/pdf/2020/Nr2_update/3_RSE2_2020.pdf
5. Luştrea, A., AlGhazi, L., Predescu, M. (2018). Adapting and validating Ryff`s Psychological well-being scale on Romanian student population. Educatia 21 Journal, (1) 2018, Art. #15 doi: 10.24193/ed21.2018.16.15, http://educatia21.reviste.ubbcluj.ro/index_htm_files/15_16_2018.pdf
6. Darjan, I., Lustrea, A. (2018). Attitudes and behaviors towards mental illness of pre-service teachers in educational sciences. Journal of Educational Sciences, XIX, 2(38), 113-123 https://rse.uvt.ro/pdf/2018/NR2/9.pdf (contributii egale)

CĂRŢI
1. Drăgan L., Văcărescu, A. (2002). Elemente de surdodidactică. Editura Orizonturi Universitare: Timişoara
2. Luştrea A. (2017). Psihologia copiilor cu dizabilitate auditivă: dezvoltare si adaptare. Timişoara: Editura Universităţii de Vest ISBN 978-973-125-537-8
3. Luştrea A. (2017). Diferenţiere în învățare prin cooperare în clasă. Timișoara: Editura Universității de Vest ISBN 978-973-125-564-4

CAPITOLE DE CARTE
1. Luştrea, A., Dârjan, I., AlGhazi, L. (2015). Deziderate şi soluţii în integrarea copiilor cu dizabilităţi. În volumul Conferinţei Naţionale de Educaţie a Adulţilor, ed. IV, Timişoara
2. Dârjan, I., Luştrea, A., Predescu, M. (2015). Rolul şcolii în promovarea rezilienţei copiilor cu dificultăţi de învăţare. 3. Darjan, I.; Luștrea, A.; Al Ghazi, L.; Predescu, M.; Crașovan, M. (2019). Nurturing the well-being of university students for improved capacity building, in Simona Sava, Claudia Borca, Gheorghe Clitan (Editors.). Collective capacity building - Shaping education and communication in knowledge society. Brill Publisher
4. Luștrea, A. (2019) Consilierea educaţională a adulţilor, în Paloș, R.; Sava, S. (2019). Educația Adulților, Iași: Polirom, 403-406 Luștrea, A. (2019). Consiliere pozitivă pentru starea de bine, în Paloș, R.; Sava, S. (2019). Educația Adulților, Iași: Polirom, 410-414

Premii

Contact

Birou: 336 (UVT)
E-mail: anca.lustrea@e-uvt.ro