Lect. Univ. Dr. Mihaela MITESCU- MANEA

Lector universitar, doctor în Științele Educației și responsabil pentru programul de studii de licență, specializarea Pedagogie (2020-2023). Mihaela s-a alăturat colectivului Departamentului de Științe ale Educației în octombrie 2019, continuând un parcurs profesional dedicat mai bine de 15 ani învățământului superior și cercetării educaționale din România.  Din 2018, Mihaela este convener al Network 1: Professional Learning and Development, în cadrul European Educational Research Association.  A condus  proiecte de cercetare finanțate de UEFISCDI (2007- 2008; 2010 – 2012) și a obținut o bursă de cercetare doctorală OSI-Chevening la Universitatea Oxford (2007-2008). Ca cercetător post-doctoral a desfășurat stagii la Center for the Study of Professions – Oslo & Aarhus University College, Oslo, Norvegia (2011) și Department of Education - Universitatea Oxford, Marea Britanie (2011). Cercetările sale sunt centrate pe probleme de învățare și dezvoltare profesională în domeniul educației, de structurare a învățării și dezvoltării organizațiilor educaționale și pe probleme de echitate educațională și wellbeing – aspecte pe care le abordează din perspectivă socio-culturală, cu accent pe teoriile activității, ca fundament epistemologic. Din 2022 este link convenor al Network 01: Professsional Learning and Development, in cadrul European Education Research Association (EERA).

Cursurile predate

Filosofia educației; Teoria și Metodologia Instruirii; Comunicare educațională; Educație și Formare la Locul de Muncă; Managementul programelor și proiectelor educaționale (licență)

Cultură organizațională și Leadership (masterat MEDC)

CV complet - ro

CV complet - EN

Învățarea și dezvoltarea profesională de-a lungul întregii cariere; Învățarea la locul de muncă; Echitatea educațională

Articole ISI

Mitescu-Manea M., Safta-Zecheria L., Neumann E., Bodrug-Lungu V., Milenkova V., Lendzhova V. (2021) Inequities in first education policy responses to the COVID-19 crisis: A comparative analysis in four Central and East European countries, European Educational Research Journal, https://doi.org/10.1177/14749041211030077

Mihaela Mitescu Manea, (2016), Learning to Teach for Diversity and Inclusion: An Exploratory Approach to Understanding Romanian Teachers’ Perspectives on Learning and Collaborative Work,  The 7th  International Conference EDU-World 2016, 4-5th November, Pitesti – Romania, The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences, EpSBS, eISSN: 2357-1330, DOI: 10.15405/epsbs.2017.05.02.92

Mihaela Mitescu Manea, (2016), Why Referencing PISA in the Romanian Rhetoric on Educational Reform Demands Caution, The 7th  International Conference EDU-World 2016, 4-5th November, Pitesti – Romania, The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences, EpSBS, eISSN: 2357-1330, DOI: 10.15405/epsbs.2017.05.02.7

Mihaela Mitescu, (2014), How do beginning teachers employ discursive resources in learning and affirming their professional identity?, The Second International Conference, Education and Psychology Challenges – Teachers for the Knowledge Society, 24-27 October, 2013, Sinaia România, Proceedia of Social and Behavioral Sciences, Volume 128, 22 April 2014, Pages 29–35, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.03.113; available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022046

Mihaela Mitescu. (2014). A socio-cultural perspective on understanding learning as experienced by mature students at university, The Fourth International Conference on Adult Education, Romania 2014 – Adult Education in Universities. Local and Regional Perspectives, 14th of August, „ Al I Cuza’ University, Iasi, Romania, Procedia - Social and Behavioral Sciences ,  Vol. 142,  pp. 83-89, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.592; Available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814045200

Mitescu Mihaela. (2014). A Synopsis on Teachers' Learning during Early Stages of Professional Practice, LUMEN 2014 - From Theory to Inquiry in Social Sciences, Iasi, Romania, 10-12 April 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences  (2014), 149, 595-601, doi:10.1016/j.sbspro.2014.08.233;

Mihaela Mitescu Lupu. (2013). Teaching tools and their role in shaping beginning teachers’ conceptions of learning and teaching, in Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2nd World Conference on Educational Technology Research, Near-East University Nicosia, Cipru,  27-30 iunie 2012, Vol 83, pp. 145-150, Elsevier; DOI: doi:10.1016/j.sbspro.2013.06.028

Mihaela Mitescu Lupu. (2012).  Collaborative learning understood through a micro-level analysis of building common profesional knowledge in mentor-mentee interactions, 3rd. International Conference on New Horizons in Education - INTE 2012, Prague, Czech Republic 5 – 7 June 2012, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 55, 5 October 2012, Pages 327–336; doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.510

Mihaela Mitescu Lupu.  (2011). A cultural-historical activity theory approach to collaborative learning in programs of pre-service teacher education: exploring implications for educational policy and practice, The 2nd International Conference on Education and Educational Psychology 2011,19-22 October, Istanbul, Turkey,   Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 29, 2011, Pages 13–32, . doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.201;

Mihaela Mitescu Lupu (2011)  A dialectic approach to understanding identities in the making as reflected in music undergraduates’ narratives of studying an instrument. Recent Researches in Educational Technologies, Proceedings of the 7th WSEAS/ IASME International Conference on Educational Technologies (EDUTE ’11), Iasi, Romania, July 1-3, 2011. ISBN: 978-1-61804-010-7, pp.19 -25;

Mitescu Lupu Mihaela. (2009). Collaborative Dimensions of Teacher Education for Science and Engineering, Balkan Region Conference on Engineering and Business Education & International Conference on Engineering and Business Education, Date: 15-17th October, 2009, Sibiu, Romania, Conference  Proceedings, Pages 207-214, Published:2009, ISSN: 1843-6730, ISBN:978-973-739-848-2; 

Lupu Mihaela (2004).  Expectations of the Beneficiaries Concerning the Quality Standards of the Teaching Profession in Higher Technical Education Systems, în Costache Rusu (coord.) – Proceedings of The 3rd International Seminar on the Quality Management in Higher Education, Iaşi, România, Iunie 14-15, 2004, edit. Venus, ISBN: 973-7860-38-6;  Published 2004, http://apps.isiknowledge.com/

BDI

Mitescu-Manea M., Safta-Zecheria L., Neumann E., Bodrug-Lungu V., Milenkova V., Lendzhova V. (2021) Teachers’ digital competences in the first educational policy responses to the COVID-19 crisis in four countries, Journal of Educational Sciences, XXII, 1(43). DOI: 10.35923/JES.2021.1.07

Mihaela Mitescu Manea (2016) Scrapping subjects and introducing ‘topics’? An inquiry over integrative approaches to learning departing from the case of Arts in the curriculum, Journal of Educational Sciences, Vol 33 (1), pp.45 -53.

Mihaela Mitescu Manea (2016) Positioning arts in the curriculum: possible discrepancies and what they signify, Review of Artistic Education, Vol. 13/14, pp. 295-303.

Mihaela Mitescu Manea (2015) Towards an integrated approach to arts curriculum and pedagogy, Review of Artistic Education,  9 /10, p246-254.

Mihaela Mitescu (2014), The standards of profession in current approaches to assessing quality in Romanian arts higher education,  Review of Artistic Education, Vol. 7-8, Artes, Iași, pp. 242-250.

Mihaela Mitescu ( 2013) Understanding the challenges of a possible reform in the Romanian education system preparing arts teachers, Review of Artistic Education, Vol. 5-6, Artes, Iasi.

Mihaela Mitescu Lupu (2011),  What can professional satisfaction and sense of support tell us about teachers’ learning at work?,  Journal of Educational Sciences and Psychology, No. 2/ 2011, ISSN 2247-6377.

CĂRŢI

Mihaela Mitescu Lupu (2012) Invatare si profesionalizare în domeniul didactic, Editura Universității Al. I. Cuza Iasi, 450p.

Mihaela Mitescu Manea (2016) Artele și învățarea școlară, Editura  Universității Al. I. Cuza Iasi,  316p.

Suporturi de curs și activitate didactică:

Mihaela Mitescu Lupu (2010) Introducere în teoria şi metodologia predării şi a evaluării, Iaşi : Artes, ISBN 978-973-8263-96-3

Mihaela Mitescu Lupu (2010) Instrumente teoretice şi practice în managementul clasei de elevi - Iaşi : Artes, ISBN 978-973-8263-95-6;

Mihaela Mitescu (2014) Pedagogie. Introducere în Teoria și Metodologia Curriculum-ului, Edit. Artes, Iași, 224 p., ISBN: 978-606-547-204-4

Mihaela Mitescu (2014)  Introducere în managementul proiectelor. Aplicații pentru educație, artă și cultură, Edit. Artes, 200 p, ISBN: 978 -606-547-205-1

CAPITOLE DE CARTE

Mitescu Manea, M. (2023) Teacher professional development in Romania: Framing learning, responsibility, and change through crisis, in Jones, K., Ostinelli, G., Crescentini, A. (eds.) Innovation in Teachers Professional Learning in Europe, Routledge, New York, pp.65-77. DOI: 10.4324/9781003322610

Mihaela Mitescu Manea (2019), Comunicare în educația aduților, în Sava, S , Paloș, R. (coord.) Educația adulților. Baze teoretice și repere practice. Ediția a II-a, Iași:Polirom, pp.234 -244

Mihaela Lupu (2009) Platforme de formare continua in mediul virtual în Georgeta Diac (coord.), Formarea continua a cadrelor didactice in sistem e-learning. Analize, principii, modele, Editura Universitatii Al.I. Cuza Iasi, 2009, ISBN 978-973-703-410-6, 207 pag. (capit. 40 pag)

Silver Medal la Salonul de carte tehnico-științifică  Euroinvent 2013, pentru lucrarea Invatare si profesionalizare în domeniul didactic, Editura Universității Al. I. Cuza Iasi

Birou: 336 (UVT)
E-mail: mihaela.mitescu@e-uvt.ro