Departamentul de Științe ale Educației

Scurt istoric al DȘE:
 

Departamentul de Științe ale Educației este cea mai nouă structură academică a facultății; prima specializare, Pedagogia, fiind înființată în anul 1997. A urmat Psihopedagogia specială în 1999. În anul 2002 a fost înființată Catedra de Științe ale educației, reunind cele două specializări: Pedagogie și Psihopedagogie specială. În anul 2005, odată cu intrarea în lichidare a fostelor Colegii de institutori, respectiv cu restructurarea învățământului superior românesc potrivit Procesului Bologna, Catedra de Științele educației a preluat și specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP). Din anul 2012, Catedra de Științe ale educației se transformă în Departamentul de Științe ale educației (DȘE), potrivit dispozițiilor de restructurare la nivel național a structurilor academice din învățământul superior.

 
Oferta educațională a Departamentului de Științe ale educației (DȘE) este cea mai diversificată, în ansamblul departamentelor Facultății de Sociologie și Psihologie, reunind:

  • Trei programe de studii universitare de licență (învățământ cu frecvență – 3 ani): Pedagogie (PEDA), Psihopedagogie specială (PPS), Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP).
  • Trei programe de studii universitare de masterat (învățământ cu frecvență – 2 ani): Management educațional și dezvoltare curriculară (MEDC), Consiliere și integrare educațională (CIE) și Terapii specifice ale limbajului și comunicării (TSLC).
  • Studii doctorale în domeniul Științelor educației;
  • O varietate de programe postuniversitare, printre care:
  • Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă Analiză comportamentală aplicată. Intervenție în tulburările de spectru autist, primul program postuniversitar din țară, acreditat în 2019, prin care se dezvoltă/consolidează competențele în domeniul Analizei Comportamentale Aplicate; care oferă posibilitatea recunoașterii și certificării internaționale a competențelor de către The Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®) BCBA, BCaBA, and RBT certification programs, acreditate de National Commission for Certifying Agencies in Washington, DC. NCCA. De asemenea, permite înteracțiunea cursanților, atât cu specialiști din mediul academic, cât și cu profesioniști ai domeniului din țară și străinătate.
  • Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul resurselor educaționale pentru tineret” (2016) este singular în țară pentru profesionalizarea celor care lucrează cu tinerii, Universitatea de Vest Timișoara fiind premiată de Ministerul Tineretului și Sportului pentru această inițiativă

 

Din anul universitar 2021-2022, cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar le este oferit un Program de mentorat, sub umbrela EduMentorLab, structură a Clinicii Universitare de Terapii și Consiliere Psihopedagogică UVT și a Departamentului de Științe ale educației. Programul de mentorat fiind prima inițiativă de acest gen a unei instituții de învățământ universitar din România.