ANUNȚ PENTRU STUDENȚII DIN ANUL III LICENȚĂ ȘI ANUL II MASTERAT
(an universitar 2018-2019)


Studenții vor putea susține MAXIM 3 EXAMENE restante, indiferent de anul din care provine disciplina, în SESIUNEA D, perioada fiind 04.09.2019 - 07.09.2019, pe bază de cerere, conform programărilor următoare.


Asistență Socială cu frecvență+ID
Sociologie
Psihologie
Științe ale educației
Toate programele masterale

În perioada 01.08.2019 - 31.08.2019, toate informațiile se obțin la etajul II, sala 242Cererile pentru returnarea avansului din taxa de școlarizare achitată de persoanele care au trecut pe un loc bugetat se restituie, pe baza unei cereri, începând cu data de 01.10.2019. Documentele necesare vor fi: cerere de mână, copie CI, chitanța în original, extras de cont pe numele solicitantului.Facultatea de Sociologie și Psihologie

Decanat Facultate
Etajul II, sala 242
tel.+40-256/592.320
Orar cu publicul: luni – joi 11-14
Email: secretariat.fsp@e-uvt.ro


Universitatea de Vest din Timișoara

Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara,
Timiș, 300223,România
Tel: +40-(0)256-592111
Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro