ADMITERE LICENȚĂ 2024

Regulament admitere licență, an universitar 2024-2025
Admission process for bachelor’s degree study programmes 2024-2025 (in English)
Locuri disponibile sesiunea IULIE 2024

Calendar admitere IULIE 2024 pentru candidații români
Calendar admitere IULIE 2024 pentru candidații Români de pretutindeni

Concurs admitere DOMENIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Concurs admitere DOMENIUL PSIHOLOGIE
Concurs admitere DOMENIUL SOCIOLOGIE
Concurs admitere DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Descriere ”Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament” (TEST UVT)

Inscrierea si admiterea candidatilor castigatori la olimpiadele organizate de MEN

  • absolvenții cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri internaționale recunoscute de Ministerul Educației – aceștia beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale UVT fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat;
  • absolvenții cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale – aceștia vor fi admiși în baza condițiilor speciale referitoare la admitere stabilite prin prezentul regulament;
  • absolvenții cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta care au obținut statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul UVT, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) – aceștia beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la programe de studii universitare de licență de la orice facultate a UVT, dacă se încadrează în prevederile subpunctului anterior.

CLIP EVALUARE CADRE DIDACTICE

PREZENTARE FACULTATE

ARHIVA

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timisoara, Timis, 300223,România
Telefon: +4 0256.592.320
Email: secretariat.sociopsiho@e-uvt.ro