Detalii burse an univ. 2023 - 2024

Metodologie burse FSP 2023-2024

Formular online depunere dosar bursă socială

LISTE BURSIERI FSP sem. I - după contestații

În atenția studenților care au aplicat pentru burse sociale:

Pentru a se asigura încadrarea în bugetul alocat pentru acordarea de burse sociale, au fost selectați beneficiarii cu un venit calculat mai mic decât 1.092,47 lei/lună, rezultând un număr de 1.130 de burse sociale acordate (față de 910 burse sociale acordate în anul universitar precedent).

Burse de performanță – durată 1 an

Burse de performanță – durată 1 semestru

Burse START UVT

Burse sociale-după contestații

Burse sociale suplimentate (venit 1150 lei/luna/membru)

Burse sociale ocazionale

Burse etnici

Burse etnici suplimentare

Burse STATE TERȚE

Burse UVT

LISTE FINALE CU BURSIERII FSP sem. II

Celelalte tipuri de bursă și beneficiarii acestora rămân neschimbate, conform regulamentului de acordare a burselor.

Burse de performanță