Conf. Univ. Dr. Corina Ilin

Corina Ilin este conferențiar universitar doctor la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie unde predă disciplinele Psihologie Socială Aplicată, Psihologie Environmentală și Economică. Corina Ilin coordonează Grupul de Studii și Cercetări privind Relația Oameni-Mediu iar în această calitate promovează Psihologia Environmentală în România, publicând cursuri, articole, cărți și organizând evenimente. Corina Ilin a fost Președinta Comisiei de Etică din UVT (2010-2018). În prezent face parte din echipa de implementare a proiectului european UNITA-Universitas Montium din UVT.

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Psihologia socială aplicată; Psihologia economică; Psihologia banilor; Comportamentele de economisire şi îndatorare; Comportamente proenvironmentale la locul de muncă; percepţia riscului; psihologie environmentală urbană

Publicații

Articole ISI
1. Dumitru, A., Garcia Mira, R., Maricutoiu, L., Ilin, C. (2014). Evaluating the Relationship between Place Attachment, residential Evaluations and Satisfaction in a Medium-sized Romanian City in Journal of the Korean Housing Association, Vol. 25, No. 4, 31-38, http://dx.doi.org/10.6107/JKHA.2014.25.4.031 2. Cismariu, L., Bogathy, Z., Ilin, C., (2012). The Option For Venture Activity of Young People in Economic Crises Condition, în International Conference on Entrepreneurship Education - A Priority for the Higher Education Institutions, ISBN:978-88-7587-656-2, pg. 40-45

Editoriale
Ilin, C. (2014). De ce este linişte la Bastion? / Why is it quiet at the Bastion? In volumul bilingv coordonat de Marius Miclăuş, 2763 Gradina cu vise/ 2763 Gardens of dreams, Editura Paros, Timişoara, 2014 Dumitru, A. & Ilin, C. (2007). Editor's note. Revista de Psihologie Aplicată, 9 (1-2) , 5-6.

BDI
1. Ciomoş, A., Ilin, C., (2014). Is Romania “Green” Enough? în SEA – Practical Application of Science, Empowering Practice Volume II, Issue 2(4)/2014, https://doaj.org/toc/2360-2554/II/2%20(4)
2. Ilin, C., Bogathy, Z., Ionescu, A., Moza, (2014). D. Money doesn´t bring happiness but what does it bring? în Psychology of Economic Self-Determination of Person and Community, Proceeding of the II International Scientific and Practical Seminar, editori Eugen Iordănescu şi Irina Bondarevskaya, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu
3. Ilin, C. (2013). In memoriam Adrian Neculau (30 august 1938 – 21 decembrie 2012) în Revista Psihologia Resurselor Umane, volumul 11, numarul 1
4. Ilin, C. (2012). International funding opportunities for ideas of collaboration projects in OOHP. Romanian Journal of Applied Psychology, 14 (1), 41-42; http://www.rjap.psihologietm.ro/archive2012.html
5. Moza, D., Ilin, C., (2012). Aiming to be only so green as the profit requires and allows to be, IAREP Proceedings, Wroclaw, Polonia
6. Ilin, C., (2012). Profile of successful entrepreneurship in the context of economic crisis – Romania Case Study, IAREP Proceedings, Wroclaw, Polonia
7. Caraion-Buzdea, Ct., Barbat, C., Popovici, A., Ilin, C. (2010). Satisfaction with family’s financial situation and its implications în Proceedings of the WSEAS International Conferences on Economy and Management Transformation
8. Ilin, C. (2007). People-environment studies in Romania. Revista de Psihologie Aplicata, 9 (1-2) , 85-98
9. Ilin, C., Marian, A., Sulea, C., Zaborilă, C., (2002). Abordări inovative în studiul psihologiei: învăţarea bazată pe probleme (PBL), în Revista de Psihologie Aplicată, Nr. 3, Anul 4
10. Ilin, C., (2002). Terorismul – aspecte şi semnificaţii, în Revista de Psihologie Aplicată, Nr. 1, Anul 4
11. Bogathy, Z., Ilin, C., (2002). Povestea unui training, în Revista de Psihologie Aplicată, Nr. 1, Anul 4
12. Ilin, C., (2001). Meniu principal, desert sau garnitură? Note de lectură: Ion V. Ionescu, Infinitul football, Editura Augusta, Timişoara, 2001, recenzie în Revista de Psihologie Aplicată, Nr. 4, Anul 3
13. Ilin, C., (1999). Un exerciţiu de “competiţie fictivă”,Revista de Psihologie Aplicată, Nr. 1/1999, Editura Eurostampa, Timişoara
14. Munteanu, A., Ilin, C., (1997). L. S. Vîgotski - Repere de psihologie a artei, în Revista de psihologie, Serie Nouă, 1 – 2, Tomul 43, 1997, Numărul omagial “Piaget - Vîgotski - Ralea”, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 27 – 33.
15. Ilin, C., (1995). Influenţa acumulării de cunoştinţe de specialitate asupra nivelului toleranţei la frustrare a studenţilor psihologi, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Sociologie-Psihologie

Cărţi
1. Ilin., C. (coord.). (2014). Transitions to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara
2. Ilin, C. (coord), (2012). Report on the external conditions influencing sustainable practices and behaviours. Project Code FP7–ENV–2010/265155 LOCAW, Low Carbon at Work: Modelling agents and organisations to achieve transition to a low carbon Europe, http://www.locaw-fp7.com
3. Ilin, C., (2009). Oraşul – studii de psihologie environmentală, Editura Institutului European, Iaşi
4. Ilin, C., (2008). Schimbările organizaţionale şi percepţia lor psihosocială, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara
5. Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C., (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara

Capitole de carte
1. Orr, P., Brooks, K., Papadopoulou, L., Bonaiuto, M., Carrus, G., De Dominicis, S., Ariccio, S., Stancu, A., Ilin, C., Garcia Mira, R., Martínez, H., Dumitru, A., Lema, I., Steinberga, I., Strode, I., Hrabar, M. and Kobal, J. (2015). Survey on Public Perceptions of Environmental Risks. Project code ENV.F.3/ETU/2014/0037 for the European Commission's Environment Directorate-General. Luxembourg: European Union. ISBN 978-92-79-54020-2. http://dx.doi.org/10.2779/419439
2. Nadal, M. A., Cifre, E., Ilin, C. (2015). Conducta Económica, Género y Bienestar subjetivo, capitolul 7, în volumul coordonat de Eva Cifre Gallego, Maria Vera Perea, Fulvia Signani, Genero, salud y trabajo. Aproximaciones desde una perspectiva multidisciplinar. Editura Piramide, Madrid
3. Ilin, C., (2008). Managementul proiectelor în volumul coordonat de Zoltan Bogathy şi Coralia Sulea Manual de tehnici şi abilităţi academice, ediţia a 3-a, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, Capitol 22
4. Ilin. C. (2008). Internatul, mediu construit şi percepţia lui environmentală (studiu teoretic de psihologie environmentală) în volumul Internate şcolare sanogene. Ghid metodologic proiect PHARE CBC RO-HU-EFKOLL, Timişoara, Capitol II. 4.
5. Bogathy, Z., Ilin, C., (2007). Analiza muncii şi a viitorului ei în organizaţii în volumul coordonat de Zoltan Bogathy Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, capitolul 1
6. Ilin, C., Erdei, I., (2007). Grupuri şi echipe în organizaţii în volumul coordonat de Zoltan Bogathy Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, capitolul 8
7. Ilin, C., Erdei, I., (2007). Tehnici şi metode la nivelul grupurilor şi echipelor organizaţionale: criterii, clasificări, exemple în volumul coordonat de Zoltan Bogathy Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, capitolul 9
8. Ilin, C., Erdei, I., (2007). Trainingul în volumul coordonat de Zoltan Bogathy Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, capitolul 10
9. Ilin, C., Bogathy, Z., (2004). Teorii despre organizaţii în volumul coordonat de Zoltan Bogathy Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, capitolul 10
10. Bogathy, Z., Ilin, C., (2004). Schimbarea şi dezvoltarea organizaţională în volumul coordonat de Zoltan Bogathy Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, capitolul 15
11. Bogathy, Z., Ilin, C., (2004). Viitorul psihologiei muncii şi organizaţionale în perspectiva schimbărilor socio-economice-tehnologice din lumea muncii în volumul coordonat de Zoltan Bogathy Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, capitolul 17
12. Ilin, C., (2004). Centralizarea cercetărilor psihologice privind schimbarea şi dezvoltarea organizaţională (1997 – 2003) în volumul coordonat de Zoltan Bogathy Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, Anexa 1
13. Bogathy, Z., Ilin, C., (2003). Pe drumul construcţiei psihologiei sociale aplicate în România în volumul Psihologia socială şi Noua Europă In honorem Adrian Neculau, Editura Polirom, Iaşi.
14. Bogathy, Z., Ilin, C., (2003). Managementul în psihologie în volumul coordonat de Zoltan Bogathy şi Pavel Petroman, Psihologia, astăzi, volumul III, Editura Eurostampa, Timişoara
15. Ilin, C., Iordache, M., (1999). Şomajul de lungă durată – sărăcie şi excludere socială, în volumul coordonat de Adrian Neculau şi Gilles Fereol, Aspecte psihosociale ale sărăciei, Editura Polirom, Iaşi
16. Ilin, C., Iordache M., (1997). Admiterea - dinamica de concurenţă - barometru universitar pentru prestigiul cui? în volumul coordonat de Adrian Neculau, Câmpul universitar şi actorii săi, Editura Polirom, Iaşi, 1997

Premii

Diplomă de excelenţă în cercetare, 2011 pentru câştigarea proiectului PC7 LOCAW în Universitatea de Vest din Timişoara

Contact

Birou: Centrul de Studii si Cercetari Psihologice, str. Paris nr. 1
E-mail: corina.ilin@e-uvt.ro