Studiile universitare de doctorat corespund celui de-al treilea ciclu de studii universitare în cadrul procesului Bologna şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Studiile universitare de doctorat se desfășoară sub coordonarea unui conducător de doctorat. Acestea presupun parcurgerea unui program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul școlii doctorale precum și un program individual de cercetare științifică. Studiile universitare de doctorat se pot organiza și in cotutelă națională sau internațională. Astfel, doctorandul își poate desfășura activitatea sub indrumarea concomitentă a unui conducator de doctorat din România și a unui conducător de doctorat dintr-o alta țară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din instituții diferite din România.