Conf. Univ. Dr. Mariana CRAȘOVAN

Conf. univ. dr. Mariana Crașovan este cadru didactic titular al Departamentului de Științe ale Educației din anul 1999. Este absolventă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Specializarea Pedagogie-Limba și literatura română. A obținut titlul de doctor la aceeași universitate, cu tema Mentoratul-modalitate de pregătire și integrare profesională a viitoarelor cadre didactice, sub coordonarea d-lui Prof. univ. dr. Miron Ionescu.
Este coordonator al EduMentorLab din cadrul Clinicii Universitare de Terapii și Consiliere Psihopedagogică și coordonează Programul de mentorat pentru cadrele didactice debutante. Totodată este director al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Tendințe actuale în didactici și a fost implicată în peste 20 de proiecte de dezvoltare-cercetare, cu finanțare națională sau internațională, fie în calitate de coordonator, fie de membru/expert în echipele proiectelor.

Cursurile predate (nivel licență)
Teoria și metodologia curriculumului
Didactica predării științelor educației
Pedagogia învățământului preșcolar și primar
Practică pedagogică
Cursurile predate (nivel master)
Management de proiect
Didactica domeniului științe ale educației-dezvoltări moderne
Managementul curriculumului

Domenii de interes ştiinţific

Design de instruire;
Dezvoltare curriculară
Formarea cadrelor didactice
Metoratul în formarea inițială și mentoratul în etapa de debut profesional

Publicații

Articole ISI
1. Craşovan., M., 2016, Transversal competences or how to learn differently, în volumul the 2nd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society, Timisoara, 5-7 noiembrie 2015, Universitatea de Vest din Timișoara, in Philosophy, Communication, Media Sciences Series (ISSN2498-5082)
2. Crasovan, M.; Predescu, M. (2014) The need for mentoring as a resilience factor for adapting to school workplace, p. 327-332, in Ionescu, Ș. (ed.) The Second World Congress on Resilience: From Person to Society, Bologna, Medimond International Proceedings, http://www.congress.resilience.uvt.ro/documents/Congress%20on%20Resilience%202014%20E-book%20R508%2030.10.2014.pdf
3. Sava S., Crasovan M. (2013). Career counselling and validation of competencies as keys for facing unemployment. In the Volume of the 5th International conference „Education facing contemporary world issues” EduWorld, Pitesti; 29nov.- 1dec. 2012.In Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 76 (2013), Elsevier ISSN 1877-0428, pages 734-738: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813007398, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.04.196
4. Lupou, R., Crasovan, M., Mitruti, A., 2011, Competence assessment as a mean to facilitate employability, career progress and accreditation towards a qualification, in Procedia Social and Behavioral Sciences,15(2011), p.1115-1119, doi: 10.1016/j.sbspro.2011.03.248, World Conference on Educational Sciences
5. Craşovan, M., Ungureanu, D., 2010, Teachers’ convictions and beliefs regarding the professional debut, in Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2/2010 (2), p. 2829-2835, doi: 101016/j.sbspro.2010.03.4232829.2835
6. Dincă, M., Luștrea, A., Onițiu, A., Crașovan, M. and Berge, T. 2021. "The Effects of Disciplinary Composition on Virtual Learning Group Process Dynamics: Students’ Perspectives" Sustainability 13, no. 15: 8493Special Issue "Advanced Research and Innovation on Technology-Enhanced and Online Learning: Sustainable Education and Learning for All" https://doi.org/10.3390/su13158493
7. Pap, Z., Vîrgă, D., Lupșa, D., Crașovan, M., 2020, Building more than knowledge: Teacher’ s support facilitates study-related well-being through intrinsec motivation. A longitudinal multi-group analysis, in Learning and individual differences, 88(2021) https://doi.org/10.1016/j.lindif.2021.102010

BDI
1. Moș, I., Crașovan, M., 2015, Intra-disciplinarity or interdiscipnarity in teaching mathematic in primary school?, in Journal of Educational Sciences, nr 1.
Crașovan, M., 2012, Bridges between career counselling and validation of competences, in Revista de Științe ale Educației, nr. 2, Editura Universității de Vest Timișoara
2. Craşovan, M., 2011, General didactics, subject didactics or area didactics?,în Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, an XII, nr.2 (24), Editura Universităţii de Vest, Timişoara
3. Luștrea, A., Crașovan, M., 2020, The specificity of professional learning communities in Romania, Journal of Educational Sciences, XXI 2(42), Doi: 10.35923/JES.2020.2.03, disponibil la: https://rse.uvt.ro/pdf/2020/Nr2_update/3_RSE2_2020.pdf
4. Luştrea, A., Crasovan M. (2017).The educational team – an alternative solution for Romanian secondary education? Journal of Educational Sciences 1, 26-37 https://rse.uvt.ro/pdf/2017/NR1/3
5. Toth, S., Craşovan, M. (2016). Teacher Evaluation in Higher Education as a Component of the Quality Assurance Process, în Revista de Științe ale Educației, 1/2016 , https://rse.uvt.ro/pdf/2016/NR1/tot1_2016.8.pdf
6. Crasovan, M., 2016, Transversal competencies or how to learn differently, in Philosophy, Communication, Media Sciences series (ISSN 2498-5082), book: Communication Today: An overview from online Journalism to Applied Philosophy, disponibil la http://trivent-publishing.eu, doi: 10.22618/TP.PCMS.20164.349016 https://trivent-publishing.eu/books/philosophy/communicationtoday/17.%20Mariana%20Crasovan.pdf
7. Craşovan, M., Predescu, M., 2014, The need for mentoring aa a resilience factor for adapting to school workplace, in Ionescu, S., Tomiţă, M., Cace, S., 2014, „The second world congress on resilience: from person to society,pp. 327-332, ed Medimond, Italy
8. Craşovan, M., Ungureanu, D., 2010, Teachers’ convictions and beliefs regarding the professional debut, în Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), p. 2829-2834

CĂRŢI
1. Crașovan., M., 2016, Mentoratul-modalitate de pregătire profesională a viitoarelor cadre didactice, Editura Universitară București
2. Dincă, M., Crașovan, M., Luștrea, A., Onițiu, A., Fyhn, H., Royrvik, J., Thomassen, M., Ravn, M., Berge, T. 2020, ClassroomLab. Classroom Laboratoy Reader, Editura Sitech Publishing House Craiova
3. Crașovan., M., 2016, Mentoratul-modalitate de pregătire profesională a viitoarelor cadre didactice, Editura Universitară București
4. Craşovan, M. (coord.),2016, Educaţie-evaluare-integrare, Editura Universităţii de Vest din Timişoara
5. Crasovan M., Sava S. (coord, 2012). Validation of Competencies as Part of Career Counselling, Thessaloniki: Grafimapublications

COORDONARE CĂRȚI
1. Crasovan M., Sava S. (coord, 2012). Validation of Competencies as Part of Career Counselling, Thessaloniki: Grafimapublications
2. Craşovan, M. 2016, Educaţie-evaluare-integrare, Editura Universităţii de Vest din Timişoara

CAPITOLE DE CARTE
1. Sava, S., Crașovan, M., 2015, Conceptualizarea pedagogică a demersului didactic, ca premisă a calității procesului educațional în învățământul superior, în Potolea, D., Tacea, F.,Calitatea educației. Învățare. Dezvoltare umană, Editura Ars Docendi, Universitatea din București
2. Craşovan, M., 2014, cap 2.2, 2.3, în ILIE, M., 2014 (coord.), „EU CITIZEN: Handbook of instructional strategies on evidence based foundation for teaching inprimary school”,editura Eikon, Cluj-Napoca
3. Craşovan, M., Clipici, I., 2007, cap. Consilierea carierei, în Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D., (coord), „Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice”, Editura Polirom, Iaşi
4. Craşovan, M., 2007, cap. Proiectarea activităţilor de formare, în Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D., (coord), „Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice”, Editura Polirom, Iaşi
5. Crașovan, M., 2005, Rolul mentorului în activitatea cadrului didactic debutant, în Ionescu, M., Preocupări actuale în științele educației,Editura Eikon, Cluj-Napoca
6. Crasovan, M., 2005, cap. Proiectarea pedagogică a activităţilor de instruire şi educaţie, în volumul coordonat de I. Dumitru, D. Ungureanu, Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei, Editura Cartea Universitară, Timişoara
7. Darjan, I.; Luștrea, A.; Al Ghazi, L.; Predescu, M.; Crașovan, M. (2020). Nurturing the well-being of university students for improved capacity building, in Simona Sava, Claudia Borca, Gheorghe Clitan (Editors.). Collective capacity building - Shaping education and communication in knowledge society. Brill Publishers
8. Sava, S., Crașovan, M., Nuissl, E., cap 7, Master in Adult Education. Competences and Career Development, p. 91-106, in Gravani, M., Zarifis, G., Jogi, L. (2020), The Role of Higher Education in the Professionalisation of Adult Educators, Cambridge Scholars Publishing
9. Crașovan, M., 2018, în Paloș, R., (coord), Go to UVT. Culegere de exerciții structurate, Editura Sitech, Craiova Crașovan, M., cap. 2.2.1.Rolul tutorelui în facilitarea dezvoltării acadmice și personale a studentului: Dezvoltarea academică, Cap. 2.2.6.2.Feed-backul în învățare, cap.22.8 Relația tutore-student și contractul de învățare, cap. 5. Sistem integrat de tutoring la nivel de universitate, în Paloș, R.(coord.), (2020), Manual de tutoring. Stimularea motivației și a independenței studenților în învățare, Editura Universității de Vest, Timișoara
10. Crașovan, M., 2019, cap. Design și proiectare în educația adulților (p. 196-213), în Educaţia adulţilor – baze teoretice şi repere practice. Ediția a II-a revăzută și adăugită. coord. Sava,S., & Paloş,R., Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-3330-2
11. Sava, S., Craşovan, M., Luştrea, A. (2017). Participarea adulţilor la învăţare de-a lungul întregii vieţi, în Sava et al. (2017) Stimularea participării adulților la educație. Perspective asupra implementării strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții, Timișoara: Editura Universității de Vest, p.9-23
12. Sava, S., Craşovan, M. (2017). Strategia naţională de învăţare de-a lungul întregii vieţi – analiză discursivă, în Sava et al. (2017) Stimularea participării adulților la educație. Perspective asupra implementării strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții, Timișoara: Editura Universității de Vest, p.125-153
13. Sava S, Crasovan, M. (2017). Dezvoltarea academică a cadrelor didactice universitare; ancore peste timp. In M. Momanu, Popa, N. (coord.), Educația - provocări și tendințe. Volum dedicat profesorului George Văideanu. Iasi: Ed Univ. ”A.I.Cuza”. ISBN: 978-606-714-434-5.
14. Sava, S., Crașovan, M., 2015, Conceptualizarea pedagogică a demersului didactic, ca premisă a calității procesului educațional în învățământul superior, în Potolea, D., Tacea, F., (cooord), Dezvoltarea umană, Editura Ars Docensis București
15. Craşovan, M.,în Ilie, M.,(coord.), Petrescu, P., Matichescu, M., Sârbescu, P., Florea, C., (coautori), 2014, Cetăţean al Uniunii Europene, manual de strategii didactice pentru ciclul primar, fundamentate pe dovezi empirice, cap. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, pag. 28-218, ISBN 978-606-711-114-9, Editura Eikon, Cluj-Napoca
16. Craşovan, M., în Ilie, M.,(coord.), Petrescu, P., Matichescu, M., Sârbescu, P., Florea, C.,(coautori), 2014, EU citizen: Handbook of instructional strategies on evidence based foundation for teaching in primary schools, cap. 2.1, 2.2, 2.3, editura Eikon, Cluj-Napoca
17. Proiectarea activităţilor de formare, în Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D., (coord), „Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice”, Editura Poliom, Iaşi, 2007
18. Rolul mentorului în activitatea cadrului didactic debutant, în M. Ionescu (coord.), Preocupări actuale în ştiinţele educaţiei, vol. 1, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2005

Premii

Contact

Birou: 336 (UVT)
E-mail: mariana.crasovan@e-uvt.ro