Lect. Univ. Dr. Ramona TUTUNARU

Tutunaru Ramona-Elena, lect. univ. dr. la Universitatea din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Științe ale Educației.
Este absolventă a Facultății de Istorie și Filosofie, specializarea Pedagogie-Limba și literatura română, Univesitatea ,,Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. A obținut titlul de doctor în domeniul Sociologie, la Universitatea de Vest din Timișoara.
Cursurile predate
La nivel de licenţă:
Fundamentele pedagogiei
Pedagogii alternative
La nivel master:
Managementul activităților educaționale extracurriculare (master MEDC)

Domenii de interes ştiinţific
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Sociologia educației
Pedagogii alternative

Publicații

Articole ISI
1. Tutunaru, R. (2016), Evaluarea, parte integrantă a proceselor de predare şi învăţare, Conferinţa Naţională- Didactica: Tradiţie, Actualitate, Perspective, Cluj-Napoca, 20-21mai;
2. Tutunaru, R. (2016), Tensiuni şi îndoieli legate de conceptual actual al incluziunii, Proiectul Educaţional Naţional ,,Istoria monarhiei în România”, ediţia I, organizat de Colegiul Naţional Pedagogic ,,Regina Maria”, Deva, 4.04-27.05.
3. Tutunaru, R. (2015), Implicaţii ale religiei, educaţiei religioase, în plan social şi educaţional, vol. Educaţia din perspectiva valorilor, Tom VII: Summa Theologiae, Editura Eikon, Bucureşti, ISBN 978-606-711-376-1, p. 238-243
4. Tutunaru, R. (2015), Ways of delivering non-formal religious education, Conferinţa internaţională de Educaţie Nonformală, INEC, Păltiniş
5. Tutunaru, R. (2015), Aspecte ale reintegrării în plan social/ocupaţional a foştilor mineri din zona Bradului (jud. Hunedoara), în volumul celei de A IV-a Conferinţe naţionale de educaţie a adulţilor, Stimularea participării adulţilor la educaţie. Perspective asupra implementării strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii, Timişoara, 20-21 noiembrie 2015
6. Tutunaru, R. (2018), Incluziunea școlară și incluziunea socială a copiilor cu CES. Contribuții ale cadrelor didactice itinerante, Revista de Asistență Socială, 1/2018, Editura Polirom Tutunaru, R. (2016) Spiritual values of non/formal education, Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, Nr.2/2016, Editura Universităţii de Vest, Timişoara

BDI
1. Tutunaru, R. (2015), Dimensions of interdisciplinarity and transdisciplinarity in the study of literature, Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, nr.2/2015, Editura Universităţii de Vest, Timişoara
2. Tutunaru, R. (2015), Schools and local communities, Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, nr.1/2015, Editura Universităţii de Vest, Timişoara
3. Tutunaru, R., Pană, L.(2016), Pedagogical Aspects Related To The Integration Of The Roma People, în Baciu, E.L., Tomița, M.A., (edit), Social Inclusion and equal opportunities, Filodiritto Publisher, p. 313-321
4. Tutunaru, R. (2019), The social dimension of educational assessment, Advences in Education Sciences Journal, Vol. 1, Issue 1, p. 96-108
5. Tutunaru, R. (2015), Dimensions of interdisciplinarity and transdisciplinarity in the study of literature, Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, nr.2/2015, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, p. 57-64
6. Tutunaru, R. (2015), Schools and local communities, Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, nr.1/2015, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, p. 7-96

CĂRŢI
1. Pană, L. (2009), Psihologia vârstelor, Editura Eurostampa, Timișoara, Timişoara, ISBN: 978-973-687-841-1;
2. Hancheș, L. (2002), Elemente orientative în proiectarea didactică- învățământul primar, Editura Eurostampa, Timișoara, ISBN: 973-687-064-2;
3. Tutunaru, R. (2017), Şcoala şi comunitatea: studiu de caz asupra societăţii brădene, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, ISBN 978-973-125-540-8

Capitole în cărți
1. Tutunaru, R. (2017), Evaluarea, parte integrantă a proceselor de predare şi învăţare, în Bal Carmen, Todor Ioana, Tăușan Liliana (coord.), Didactica, tradiție, actualitate, perspective, Editura Didactică și Pedagogică, 2016, ISBN 978-606-31-0295-0, p. 318-324
2. Tutunaru, R. (2019), Religious Education in the Educational and Social Context, în Borca, C. Clitan, G., Sava, S. (coord), Transdisciplinary Educational reflections and practices in knowledge society, Editura Universității de Vest din Timișoara, Timișoara, p. 47-55
3. Tutunaru, R. (2017), Aspecte ale reintegrării în plan social/ocupaţional a foştilor mineri din zona Bradului (jud. Hunedoara), în Sava, S., Crașovan, M., Luștrea, A. (coord.), Stimularea participării adulţilor la educaţie. Perspective asupra implementării strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii, Editura Universității de Vest din Timișoara, Timișoara, ISBN 978-973-125-593-4, p. 265-284
4. Tutunaru, R. (2017), Tipuri de evaluare a rezultatelor şcolare specifice învăţământului primar, în Dorin Opriș, Ioan Scheau, Octavian Moșin (edit.), Educația din perspectiva valorilor, Tom XII: Summa Theologia, Editura Eikon, București, ISBN 978-606-711-686-1, p. 283-286
5. Tutunaru, R. (2017), Modalităţi de organizare, îndrumare şi desfăşurare a jocului didactic, în Octavian Moșin, Ioan Scheau, Dorin Opriș (edit.), Educația din perspectiva valorilor, Tom XI: Summa Theologia, Editura Eikon, București, ISBN 978-606-711-685-4, p. 236-239
6. Tutunaru, R. (2016), Educaţia pentru toţi şi pentru fiecare în parte, în Crașovan, M. (coord), Educaţie-evaluare-integrare, Editura Universității de Vest, Timişoara, ISBN 978-973-125-489-0, p. 246-252
7. Tutunaru, R. (2016), Estetica și religia-componente intrinseci ale literaturii, în Octavian Moșin, Ioan Scheau, Dorin Opriș (edit.), Educația din perspectiva valorilor, Tom IX: Summa Theologia, Editura Eikon, București, ISBN 978-606-711-553-6, p. 212-215
8. Tutunaru, R. (2015), Implicaţii ale religiei, educaţiei religioase, în plan social şi educaţional, în Octavian Moșin, Ioan Scheau, Dorin Opriș (edit.), Educația din perspectiva valorilor, Tom VII: Summa Theologia, Editura Eikon, București, ISBN 978-606-711-376-1, p. 238-243

Premii

Contact

Birou: 336 (UVT)
E-mail: ramona.tutunaru@e-uvt.ro