Despre facultate

Istoric

Create imediat după cotitura istorică reprezentată de Revoluția din decembrie 1989, în mandatul rectorului vizionar Eugen Todoran, specializările socio-umane din Universitatea de Vest din Timișoara aveau să se regrupeze administrativ în 1994 în cadrul noii Facultăți de Sociologie și Psihologie, configurând profilul unei instituții de învățământ superior ce aspira spre statutul de universitate comprehensivă, întregită într-un ansamblu disciplinar care se străduia să recupereze întregul corp al cunoașterii esențiale, ce unește științele pozitive cu științele omului și ale societății. Dar de la intenția generoasă a inițiatorilor acestui proiect restaurator până la realizarea efectivă, cei angrenați în procesul construcției instituționale au fost confruntați cu câteva provocări ce păreau insurmontabile: pe de o parte, în aria științelor sociale (sociologie, psihologie), datorită interzicerii lor prin intervenția brutală a puterii comuniste, vreme de aproape două decenii nu se mai formaseră specialiști care să poată „crește” organic, într-o atmosferă academică stimulatoare. Pe de altă parte, trebuia început de pretutindeni și în același timp, sub presiunea unei clipe în care tulburarea socială, politică și culturală a primilor ani post-decembriști, dar și „moștenirile” ante-decembriste s-au răsfrânt adânc în metabolismul organizațional.

 

Cu toate acestea, echipa care a pornit la drum a dovedit curaj, perseverență și determinare, izbutind să așeze curând facultatea într-o albie a decenței și onorabilității instituționale, investind consistent tocmai în generația absentă atunci, tinerii profesori. Anii care au urmat au probat pertinența acestei opțiuni, facultatea noastră devenind, prin specializările sale, una dintre cele mai dinamice din țară, cu rezultate semnificative atât în activitatea de cercetare științifică, cât și în cea didactică ori în deschiderea către comunitate. La acest moment de bilanț, gândul nostru se îndreaptă către cei care ne-au dat, în plan profesional, „viață”, și cărora le exprimăm recunoștința și gratitudinea noastră. Nimic din ceea ce „suntem”, atât cât suntem, nu s-ar fi putut dobândi fără generozitatea și încrederea pe care ne-au arătat-o în acei ani ai „începuturilor”, când mai presus de propria amenajare biografică, ei au preferat să renunțe la sine și creadă în noi și să ne dăruiască nu doar cunoaștere, ci și speranță și nădejde că ceea ce ei nu au putut construi – datorită unei istorii vitrege și absurde – noi vom putea împlini și în numele lor. Pentru tot acest exercițiu de generozitate, vă mulțumim!

 

Istoric Facultatea de Sociologie și Psihologie

Obiective

Facultatea de Sociologie și Psihologie este o facultate cu caracter inter şi trans-disciplinar, ce reuneşte specialişti din patru domenii principale ale ştiinţei: psihologie, sociologie, asistență socială și științe ale educației.

Prezenţa într-o singură facultate a celor patru domenii ale ştiinţei oferă studenţilor o educaţie de înaltă calitate, caracterizată prin flexibilitate şi interdisciplinaritate, cu finalităţi spre o temeinică pregătire didactică sau spre viitoare cariere de succes în domeniul ştiinţific.

În activităţile de formare sau de cercetare studenţii şi colaboratorii noştrii vor întâlni frecvent parteneri din străinătate care sprijină în mod constant programele noastre de predare şi cercetare prin numeroase burse pentru studenţi şi profesori. Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.

Mesajul decanului

Dragi membri ai comunității Facultății de Sociologie și Psihologie, prezenți și viitori,

Șansa umanității depinde de gradul de educație și cultură a oamenilor și de capacitatea unei societăți de a se reinventa prin învățare continuă. Programele de studii oferite de facultatea noastră, prin Departamentul de Asistență Socială, Psihologie, Sociologie și Științe ale Educației, răspund atât nevoilor individuale de dezvoltare, cât și provocărilor societății în care trăim. Prin efortul fiecăruia dintre noi, profesori, studenți și personal administrativ, am reușit să dezvoltăm împreună un mediu intelectual stimulativ și o comunitate de învățare în care fiecare să își poată împlini potențialul și în care să se poată exprima autentic.

Suntem o facultate orientată către studenți și angajată în cercetări fundamentale și aplicative, naționale și internaționale, care abordează tematici diverse, cu impact pentru lumea reală. Valorizarea expertizei fiecărui cadru didactic, promovarea imaginii facultății ca generator de soluții la probleme practice ale mediului social, dezvoltarea unui context educațional în care tinerii primesc cea mai bună educație, în cadrul unor trasee profesionale flexibile, precum și creșterea prestigiului facultății reprezintă tot atâtea priorități pentru facultatea noastră.

Pentru cei care doresc să crească în acest mediu și pentru cei care aspiră să devină membri ai comunității noastre, vă invit să descoperiți Facultatea de Sociologie și Psihologie și să împărtășim o experiență de viață de care cu bucurie să ne aducem aminte, peste ani!

Decanul Facultății de Sociologie și Psihologie,
Prof. univ. dr. Irina Macsinga