PRACTICĂ

      Locuri de practică oferite pentru anul                           universitar 2020-2021
Departamentul de Asistență Socială
Departamentul de Psihologie
Departamentul de Sociologie
Departamentul de Științe ale Educației

Regulament practică FSP
Procedură recomandată practică FSP

                 Documente obligatorii
Convenție practică
Acord parteneriat UVT (model cadru)

                 Documente sprijin
Fișă autoevaluare student
Fișă evaluare student
Fișă prezență
Bază de date
Model delegație studenți
Adresă instituții