PSIHOLOGIA MUNCII, PSIHOLOGIE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI A TRANSPORTURILOR (PMOT)

Prezentarea specializarii

Nivel II Program Master
Durata studiilor – 2 ani, 120 de credite
Acreditat ARACIS
Avizat profesional CPR (credite recunoscute de Colegiul Psihologilor din Romania)
Director de program: Conf.univ.dr. Delia Virga

Masterul de PSIHOLOGIA MUNCII, ORGANIZAȚIONALĂ ȘI A TRANSPORTURILOR este conceput astfel încât să asigure:
 îmbinarea potrivită dintre specialiști din mediu universitar (cu experiență practică, vizibilitate științifică națională / internațională) și practicieni (cu experiență în organizații multinaționale / cabinete psihologice);
 centrarea pe dezvoltarea competențelor prevăzute de Colegiul Psihologilor din România pentru specialitățile: psihologia muncii și organizațională și psihologia aplicată în transporturi;
 este avizat de Colegiul Psihologilor din Romania;
 accesul în cabinete psihologice pentru a efectua practica de specialitate în domeniul psihologiei muncii și a psihologiei transporturilor;
 formarea expertizei in domeniul resurselor umane şi posibilitatea de a desfăşura internship-uri în companii multinaţionale şi de a se implica în programe de voluntariat;
 iniţierea în activitatea de consultanţă organizaţională, axată pe formarea formatorilor şi diagnoză organizaţională;
 accentul pus pe cercetare și pe standardele de bună practică, promovând principiul „scientist-practitioner”;
 dezvoltarea unor competențe particulare menite să ofere avantaje competitive pe piața muncii (ex. utilizarea tehnologiei Web 2.0, zona de administrare a capitalului uman etc.)

Admiterea la masterul Psihologia muncii, organizațională și a transporturilor (PMOT) se face pe baza unui examen de tip grilă.
Media obţinută în baza: (a) notei la examenul scris (grilă) de verificare a cunoştinţelor de specialitate (pondere 2/3) şi (b) mediei generale de la examenul de licenţă (pondere 1/3).
Criterii de departajare
• Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;
• Nota obţinută la examenul scris (testul grilă).
Tematica examenului grilă:
• Analiza muncii
• Recrutare şi selecţie
• Tehnici statistice introductive de testare a ipotezelor (testele t student, r Pearson şi hi pătrat)
Bibliografia pentru examen:
Bogathy, Z. (2004). Manual de psihologia muncii si organizaţională. Iaşi: Polirom (Cap. 3, 4);
Sava, F. (2011). Analiza datelor in cercetarea psihologica. Ed. a II-a, Cluj-Napoca: ASCR (Cap. 3.)

Calendarul admiterii se regăsește la secțiunea ADMITERE de pe site-ul Facultății de Sociologie și Psihologie

Fișele disciplinelor

An universitar 2023-2024

An universitar 2022-2023

An universitar 2021-2022

An universitar 2020-2021

An universitar 2019-2020

An universitar 2018-2019

Cadre didactice

LISTA CADRELOR DIDACTICE ȘI SPECIALISTI care predau:
Prof.univ.dr. Florin Alin Sava – Metodologia şi standardele de cercetare în psihologie; Validarea și utilizarea testelor psihologice
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc – Cultură şi interculturalitate organizaţională;
Conf.univ.dr. Delia Vîrgă – Analiza muncii şi proiectarea fişelor de post; Selecţia personalului şi evaluarea performanţelor; Diagnoză organizaţională;
Conf.univ.dr. Irina Macsinga – Elemente de diagnostic şi psihologie diferenţială;
Conf.univ.dr. Corina Ilin – Schimbare şi dezvoltare organizaţională;
Conf.univ.dr. Ramona Paloș – Managementul resurselor umane; Formare şi perfecţionare profesională;
Conf.univ.dr. Gabriela Grosseck – Tehnologii Web 2.0 pentru e-chestionare;
Conf. univ. dr. Coralia Sulea – Psihologia sănătății ocupaționale;
Lect. univ. dr. Paul Sârbescu – Psihodiagnostic aplicat în transporturi; Analiza accidentelor rutiere și de muncă;
Dr. Petru Vîrgă– Administrarea capitalului uman;
Dr. Ildiko Erdei – Grupele şi echipele de muncă;
Psih. Laura Cristina Pătruț – Stagiu de practică I;
Conf. Univ. Dr. Laurentiu Maricutiou – Comportament organizational;
Lect. Dr. Silvia Magurean – Stagiu de practică II;
Psih. Ramona Iocsa-Pora – Etica profesionala.