Conf. Univ. Dr. Patricia RUNCAN

Conf. univ. dr. habil. Patricia RUNCAN este cadru didactic din 2003, licențiată în Asistență Socială (2001) și în Drept și Administrație Publică (2004). Și-a susținut doctoratul în Sociologie-Asistență Socială în septembrie 2009 la Universitatea de Vest din Timișoara. A câștigat o bursă postdoctorală de cercetare în domeniul Asistenței Sociale la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 2011. Pe 15 decembrie 2014 și-a susținut teza de abilitare la Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București. Este lector universitar doctor la Departamentul de Asistență Socială a Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Iar din iunie 2015, este conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale, domeniul Sociologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Până în prezent, a organizat și coordonat pentru Universitatea de Vest din Timișoara, Simpozionul de Asistență Socială din Timișoara (2011), Conferința Internațională de Științe Sociale Aplicate (ISSA) (2012) și Colecția de Asistență Socială Aplicată (ASA) (2013) și Conferința Internațională Creștină: Puterea de a fi altfel (PFA) (2014). În urma celor patru evenimente, a publicat peste volume pe care le-a coordonat împreună cu profesioniști din țară și din străinătate.

Cursurile predate
Management de caz (licență)
Sistemul de asistență socială (licență)
Protecția copilului (masterat PASCV)
Consiliere în asistență socială (masterat PASCV)

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Familie și copil; Parentalitate; Supervizare; Consiliere; Dezvoltare personală; Mentorare și leadership.

Publicații

 1. Articole ISI
  1. Runcan, P. L., Goian, C., Ţîru, L. (2012). The Socio-Communicational Style and the Need for Supervision of Professionals from the Social Services. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 37, 180-195. Revista ISI cu factor de impact: 1.354 (http://www.rcis.ro/en/impact-factor.html4). ISSN (print): 1583-3410, ISSN (electronic): 1584-5397. www.rcis.ro. http://www.rcis.ro/ro/section1/48-volumul-372012iunie/428-the-socio-communicational-style-and-the-need-for-supervision-of-professionals-from-the-social-services.html
  2. Iovu, M.B., Runcan, P. (2012). Evidence-Based Practice: Knowledge, Atitudes, and Beliefs of Social Workers in Romania. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 38, 54-70. Revista ISI cu factor de impact: 1.354 (http://www.rcis.ro/en/impact-factor.html4). ISSN (print): 1583-3410, ISSN (electronic): 1584-5397. www.rcis.ro. 
  3. Runcan, P.L., Iovu, M.B. (2013). Emotional Intelligence and Life Satisfaction in Romanian University Students: The Mediating Role of Self-Esteem and Social Support. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 40, 137-148. Revista ISI cu factor de impact: 1.354 (http://www.rcis.ro/en/impact-factor.html4). www.rcis.ro. 

 2. BDI
  1. Runcan, P. L. (2010). One Minute More: Adolescent Addiction for Virtual World. Procedia Social and Behavioral Scienses, 2, 3706-3710. Indexată: Scopus, Elsevier, Science Direct, ERIC(H), Thomson Reuters Conference Proceedings Citation. www.wces2012.org.
  2. Runcan, P. L., Haţegan, M., Bărbat, A.C., Alexiu, T. M. (2010). The Emergence of Depression in the Elderly. Procedia Social and Behavioral Scienses, 2, 4966-4971. Indexată: Scopus, Elsevier, Science Direct, ERIC(H), Thomson Reuters Conference Proceedings Citation. www.wces2012.org. 
  3. Runcan, P. L. (2010). The Teacher`s Depression- Case Study. Procedia Social and Behavioral Scienses, 2, 4972-4976. Indexată: Scopus, Elsevier, Science Direct, ERIC(H), Thomson Reuters Conference Proceedings Citation. www.wces2012.org. 
   4.Runcan, P. L., Bărbat, C. B., Predescu, S,V., Alexiu, T. M. (2010). Scheduled Child. Procedia Social and Behavioral Scienses, 2, 4728-4731. Indexată: Scopus, Elsevier, Science Direct, ERIC(H), Thomson Reuters Conference Proceedings Citation. www.wces2012.org. 
  4. Bărbat, A.B., Caraion, C., Runcan, P. L., Vlaicu, B. (2010). Aggressiveness in a High School Student Population: Comparison Between Two Measurement Instruments. Procedia Social and Behavioral Scienses, 2, 4781-4786. Indexată: Scopus, Elsevier, Science Direct, ERIC(H), Thomson Reuters Conference Proceedings Citation. www.wces2012.org.
  5. Caraion, C., Bărbat, A.B., Runcan, P. L., Vlaicu, B. (2010). Personality Features and School Performance in a High School Student Population of Romania. Procedia Social and Behavioral Scienses, 2, 4810-4814. Indexată: Scopus, Elsevier, Science Direct, ERIC(H), Thomson Reuters Conference Proceedings Citation. www.wces2012.org. 
  6. Ţîru, L. , Goian, C., Runcan, P. L. (2011). Mass-Media and the Construction of Social Identity in the Case of Students. În I. Boldea, C. Sigmirean, S. Costea (Coord.). Intercultural Perspectives on European Integration between Tradition and Modernity. 866-879. Târgu-Mureş: Editura Universităţii "Petru Maior". The International Conference: European Integration-Between Tradition and Modernity, Târgu-Mureş. Source: PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN INTEGRATION: BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, VOL 4 Pages: 797-810. http://www.webofknowledge.com/?DestApp=WOS
  7. Rață, G., Runcan, P.L., Hasan, A. (2013). Applied Social Sciences: Education. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn13: 978-1-4438-4246-4; Isbn: 1-4438-4246-X. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  8. Călăuz, A. F., Runcan, P. L. (2011). Supervizarea, formă de formare continuă în domeniul asistenţei sociale. Revista de Asistenţă Socială, 4. Revistă B+, indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS. http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/supervizarea_form_de_formare_continu__n_domeniul_asistenei_sociale
  9. Petracovschi, S., Runcan, P. L., Neniu, R., Clitan, G. (2012). The Social Integration of Children with Weight Issues using the Curricular and Extracurricular Physical Education Activities. Procedia Social and Behavioral Scienses, 46, 2872-2876. Conferinţa “4th World Conference on Educational Sciences” (WCES 2012), 02-05 February, 2012, Barcelona, Spain. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). ISSN: 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812017090 http://www.webofknowledge.com/?DestApp=WOS
  10. Runcan, P. L., Constantineanu, C., Ielics, B., Popa, D. (2012). The Role of Communication in the Parent-Child Interaction. Procedia Social and Behavioral Scienses, 46, 904-908. Conferinţa “4th World Conference on Educational Sciences” (WCES 2012), 02-05 February, 2012, Barcelona, Spain. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). www.sciencedirect.com, ISSN: 1877-0428. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281201350X
  11. Muntean, A., Ungureanu, R., Runcan, P. L.. (2012). The School`s Role in Building up the Resiliency of Adopted Children. .Procedia Social and Behavioral Scienses, 46, 331-334. Conferinţa “4th World Conference on Educational Sciences” (WCES 2012), 02-05 February, 2012, Barcelona, Spain. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). www.sciencedirect.com, ISSN: 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812012451; http://www.webofknowledge.com/?DestApp=WOS
  12. Ielics, B., Runcan, P. L.. (2012). The Profile of the Successful Woman Manager in Romania.. Procedia Social and Behavioral Scienses, 46, 909-911. Conferinţa “4th World Conference on Educational Sciences” (WCES 2012), 02-05 February, 2012, Barcelona, Spain. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). ISSN: 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812013511
  13. Runcan, P. L., Petracovschi, S., Borca, C. (2012). The Importance of Play in the Parent-Child Interaction. Procedia Social and Behavioral Scienses, 46, 795-799. Conferinţa “4th World Conference on Educational Sciences” (WCES 2012), 02-05 February, 2012, Barcelona, Spain. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). ISSN: 1877-0428. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812013304
  14. Runcan, P. L. (2012). Elderly institutionalization and depression. Procedia Social and Behavioral Scienses, 33, 109-113. Conferința Internațională “Psychology and the realities of the Contemporarly World” (PSIWORLD 2011), 27-30 octombrie 2011, București, România. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science), Science Direct. ISSN: 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812001012
  15. Runcan, P. L. (2012). The time factor: does it influence the parent-child relationship?! Procedia Social and Behavioral Scienses, 33, 11-14. Conferința Internațională “Psychology and the realities of the Contemporarly World” (PSIWORLD 2011), 27-30 octombrie 2011, București, România. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science), Science Direct. www.sciencedirect.com, ISSN: 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281200081X?np=y
  16. Iovu, M.B., Runcan, P. L. (2012). The Potential Use of Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) to Analyze Children`s Percepitons of Maltreating Families. Revista de Asistenţă Socială, 4. Revistă indexată în 3 baze de date recunoscute (I2), indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS. 66-77.
  17. Runcan, P. L., Goian, C. (2013). Career Aspirations of Social Work Students from Romania. Revista de Asistenţă Socială, 1. Revistă indexată în 3 baze de date recunoscute, indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS.http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/career_aspirations_of_social_work_students_from_romania
  18. Runcan, P. L., Călăuz, A., Popa, D., Danciu, E. L. (2013). Professional Counselling- an Example of Sloving Ideas. Procedia Social and Behavioral Scienses, Volume 84, pp.1500-1503. Conferinţa “3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance” (WCPCG 2012), 09-12 Mai, 2012, Izmir, Turcia. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). ISSN: 1877-0428. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813018533
  19. Bucur, V., Bucur, E., Runcan, P. L. (2013). Institutionalisation of the elderly person- between adaptation and survival. Procedia Social and Behavioral Scienses, Volume 84, pp.944-948. Conferinţa “3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance” (WCPCG 2012), 09-12 Mai, 2012, Izmir, Turcia. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). www.sciencedirect.com, ISSN: 1877-0428. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813017539
  20. Bucur, E., Bucur, V., Runcan, P. L. (2013). An analysis of intervention in child protection from the perspective of the child`s resilience in Romania. Procedia Social and Behavioral Scienses, Volume 84, pp.954-958. Conferinţa “3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance” (WCPCG 2012), 09-12 Mai, 2012, Izmir, Turcia. Publicaţie indexată: Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). ISSN: 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813017552
  21. Runcan, P. L. (2013). Aspects of Burnout among Professionals. Revista de Asistenţă Socială, 3. Revistă B+, indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS. http://www.swreview.ro/index.pl/aspects_of_burnout_among_professionals?caut=Patricia%20Runcan
  22. Trancă, L.M, Runcan, P. L. (2013). Communication and Conflict in Workaholic Families. Revista de Asistenţă Socială, 2. Revistă B+, indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS. http://www.swreview.ro/index.pl/communication_and_conflict_in_workaholic_families?caut=Patricia%20Runcan
  23. Danciu, E.L., Runcan, P. L. (2013). Timișoara: a multi-cultural, multi-ethnic, multi-confessional and tolerant community (tradition and modernity). Analele Științifice ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie Nouă) Sociologie și Asistență Socială.TOM VI/Nr.1. Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași. ISSN: 2065-3131 (print). ISSN: 2066-8961 (online), pp.145-159. Revistă B+, indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO. http://www.anale.fssp.uaic.ro
  24. Runcan, P. L., Goian, C.G. (2014). Parenting Practices and the Development of Trait Emotional Intelligence: A Study on Romanian Senior High Schoolers. Revista de Asistenţă Socială, 1. Revistă B+, indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS. http://www.swreview.ro/index.pl/parenting_practices_and_the_development_of_trait_emotional_intelligence_a_study_on_romanian_senior_high_schoolers
  25. Iovu, M. B., Runcan, P. L., Runcan, R. (2015). A Study of the Atitudes, Self-Efficacy, Effort and Academic Achievement of Social Work Students Towards Research Methods and Statistics: A Diachronic Approach. Revista de Asistenţă Socială, 1. Pp. 103-114. Revistă B+, indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS.http://www.swreview.ro
  26. Iovu, M. B., Mocean, R., Runcan, R., Runcan, P. L. (2015). An Exploratory Case Study of the Religiosity, Spirituality and Death Attitudes in Two Romanian Eldery Day Centres. Revista de Asistenţă Socială, 2. Pp. 47-58. Revistă B+, indexată în ProQuest, EBSCO, IBSS, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS .http://www.swreview.ro
   27.Iovu, M. B., Goian, C., Runcan, P. L. (2015). Evidence-Based Practice among Romanian Social Workers: Attitudes, Utilization, and Barriers. Journal of Evidence-Informed Social Work. Volume 12, Issue 5. Pp. 524-533. Routledge. Taylor & Francis Group, LLC. ISSN: 2376-1407 print 2376-1415 online. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15433714.2014.899173
  27. Bejenaru, A., Runcan, P. (2015). Informare privind protecția copilului în România din a doua jumătate a secolului al XX-lea până în prezent / Report on child protection in Romania from the second half of the 20th century until now. Revista de Informare și documentare: activitate științifică și profesională. Volum VIII. Pp. 29-36. București: Biblioteca Națională a României. Indexare în Ebsco, ProQuest și alte baze de date internaționale. ISSN: 2065-1058. http://www.bibnat.ro
  28. Runcan, P., Iovu, M. B. (2015). Child of the 21st Century / Copilul secolului XXI. Revista de Informare și documentare: activitate științifică și profesională. Volum VIII. Pp. 46-51. București: Biblioteca Națională a României. Indexare în Ebsco, ProQuest și alte baze de date internaționale. ISSN: 2065-1058. http://www.bibnat.ro
  29. Runcan, R., Runcan, P. (2015). Effects of Computer- mediated Communication on Teenagers and Young People / Efecte ale comunicării mediate de calculator asupra tinerilor și adolescenților. Revista de Informare și documentare: activitate științifică și profesională. Volum VIII. Pp. 127-133. București: Biblioteca Națională a României. Indexare în Ebsco, ProQuest și alte baze de date internaționale. ISSN: 2065-1058. http://www.bibnat.ro

 3. CĂRŢI
  1. Runcan, P.L. (2013). Case Management in Social Work. București: Editura Didactică și Pedagogică, R.A. ISBN: 978-973-30-3495-7
  2. Runcan, P.L. (2013). Depression in the Elderly. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-4615-5, ISBN (13): 978-1-4438-4615-8. Prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  3. Runcan, P.L. (2013). Supervision in Educational, Social and Medical Services Professions. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-4908-1, ISBN (13): 978-1-4438-4908-1. Prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  4. Runcan, P.L., Buzărnescu, Șt., Alexiu, T., (2011). Lucrarea științifică de succes în domeniul socio-uman. Timișoara: Brumar
  5. Runcan, P.L., Zamfir, E. (2011). Riscuri şi oportunităţi ale sistemului de asistenţă socială în România. Timișoara: Excelsior Art
  6. Runcan, P.L., Rață, G., Cojocaru, Șt. (2013). Applied Social Sciences: Social Work. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn (13): 978-1-4438-4329-4. Isbn: 1-4438-4329-6. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în peste 23 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  7. Rață, G., Runcan, P.L., Hasan, A. (2013). Applied Social Sciences: Education. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn13: 978-1-4438-4246-4; Isbn: 1-4438-4246-X. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  8. Runcan, P.L., Rață, G., Iovu, M.B (2013). Applied Social Sciences: Sociology. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn13: 978-1-4438-4338-6 Isbn: 1-4438-4338-5. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  9. Rață, G., Runcan, P.L. (2013). Applied Social Sciences: Economics and Politics. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn13: 978-1-4438-4334-8. Isbn: 1-4438-4334-2. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  10. Rață, G., Clitan, Gh., Runcan, P.L. (2013). Applied Social Sciences: Communication Studies. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn13: 978-1-4438-4334-8. Isbn: 1-4438-4334-2. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 23 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  11. Runcan, P.L., Rață, G., Goian, C. (2013). Applied Social Sciences: Administration and Management. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn13: 978-1-4438-4425-3. Isbn: 1-4438-4425-X. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  12. Rață, G., Runcan, P.L., Marsonet, M. (2013). Applied Social Sciences: Philosophy and Theology. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn13: 978-1-4438-4404-8. Isbn: 1-4438-4404-7. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  13. Runcan, P.L., Rață, G., Gavreliuc, A. (2013). Applied Social Sciences: Psychology, Physical Education and Social Medicine. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Isbn13: 978-1-4438-4524-3. Isbn: 1-4438-4524-8. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  14. Rață, G., Hasan, A., Runcan, P.L., Akdemir, A. (2014). Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-5579-0, ISBN (13): 978-1-4438-5579-2. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  15. Runcan, P.L., Rață, G., Iovu, M.B (2014). Child and Family Welfare. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK. ISBN (10): 1-4438-5578-2, ISBN (13): 978-1-4438-5578-5. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  16. Rață, G., Runcan, P.L. (2014). Education and Continuous Education. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK. ISBN (10): 1-4438-5640-1, ISBN (13): 978-1-4438-5640-9. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  17. Runcan, P.L., Rață, G. (2014). Applied Social Psychology. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK. ISBN (10): 1-4438-5667-3, ISBN (13): 978-1-4438-5667-6. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  18. Runcan, P.L., Rață, G. (2014). Social Economics and Entrepreneurship. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK. ISBN (10): 1-4438-5675-4, ISBN (13): 978-1-4438-5675-1. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  19. Rață, G., Runcan, P.L. (2014). Social Issues. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK. ISBN (10): 1-4438-5676-2, ISBN (13): 978-1-4438-5676-8. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html

 4. CAPITOLE DE CARTE
  1. Ștefănescu, E., Runcan, P. (2014). Pedagogy of the Gospel for Authentic Social Inclusion. În Rață, G., Runcan, P.L. Education and Continuous Education. 217-224. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK. ISBN (10): 1-4438-5640-1, ISBN (13): 978-1-4438-5640-9. (A1, scrisă în engleză, cu peer review internațional, prezentă în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog-KVK). http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
  2. Trancă, L., Goian, C., Runcan, P.L. (2014). Organizing and conducting field training activities. În Goian, C. Teaching Social Work Practice. 17-40. București: Pro-Universitaria. ISBN: 978-606-647-887-8.
  3. Runcan, R., Iovu, M.B., Runcan, P.L. (2014). Religiosity and Well-being in a Sample of Romanian Students. În Rață, G., Runcan, P. (coord). (2014). Happiness Through Education.147-154. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-30-3745-3. (A2)
  4. Runcan, P.L., Iovu, M.B. (2014). Who or What Gives You the Power to Be Different in Everyday Life. În Constantineanu, C., Rață, G., Runcan, P. (coord). (2014). Christian Values vs. Contemporary Values. 17-24. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-30-3750-7. (A2)