Conf. Univ. Dr. Gabriela Grosseck

GGabriela GROSSECK este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității de Vest din Timișoara. Cu o bogată experiență în utilizarea TIC în educație (predare, învățare și cercetare) este preocupată îndeosebi de formarea studenților și a profesorilor, atât în medii față-în față cât și online. Autor a numeroase articole în domeniul e-learning are o prezență susținută ca și invitat la diferite evenimente internaționale, organizator de workshop-uri sau membru al diferitor comitete editoriale (reviste și/sau conferințe). Interesele sale în cercetare acoperă principalele aspecte ale educației deschise (OERs/OEPs și MOOCs), instrumentele Web 2.0 și aplicațiile sociale media în învățământul superior, aspecte legate de educația media și, mai recent, educație pentru dezvoltare durabilă.

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Social media și web 2.0 în educație / educație deschisă / OER & OEP, MOOC

Contact

Birou: 314 A
E-mail: gabriela.grosseck@e-uvt.ro
Profil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=oOUbZjQAAAAJ&hl=en&authuser=1