Conf. Univ. Dr. Brigitta IELICS

Conferentiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie, Departamentul de Sociologie, are o experienta didactica de 27 ani in mediul universitar.

Cursuri predate:
Introducere în managementul resurselor umane –licență
Management și leadership-licență
Managementul carierei – master

CV complet - ro

Domenii de interes ştiinţific
• Managementul resurselor umane
• Lidership si comportament managerial

Publicații

Articole
1. Female Manager Perception of Necessary Skills for Professional Success, Editura Cambridge Scholars Publishing, Anglia, 2013, ISBN13: 978-1-4438-4425-3.
2. The Role of Communication in the Parent-Child Interaction, Procedia Social and Behavioral Scieces, vol. 16,904-908, WECS, 2012 ,ISI Web of Science, ISSN:1877-0428.
3. The Profile of the Successful Woman Manager in Romania, Procedia Social and Behavioral Sciences. vol. 46, 909-911, WECS, 2012, ISI Web of Science, ISSN:1877-0428.

Carti publicate
- Sociologie industrială, coautor, Editura de Vest, Timişoara, 1995, ISBN – 973-36-0258-2, 190 pagini.
- Consumatorii şi piaţa, autor, Editura de Vest, Timişoara, 1999, ISBN – 973-36-0315-5, 280 pagini.
- Dimensiunile vieţii asociative ale tineretului timişorean, coautor, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1999, ISBN – 973-9485-67-7, 100 pagini
- Aspecte ale protecţiei drepturilor consumatorilor, autor coordonator, Editura Eurostampa, Timişoara, 2001, ISBN – 973-8244-32-3, 224 pagini
- Valorificarea resurselor umane în cadrul firmei, autor, Editura Eurostampa, Timişoara, 2001, ISBN – 973-8244-04-8, 317 pagini
- Productivitatea, o abordare din perspectivă psihosocială, autor, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, ISBN – 973-638-033-5, 206 pagini
- Marketing personal, autor, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, ISBN – 973-638-055-6, 135 pagini

Capitole de carte
Professional Success of Romanian Female Managers, vol.Theoretical and methodological approaches in social sciences:emerging perspectives, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 2014. ISBN 978-606-26-0162-1.

Contact

Birou: 321
E-mail: brigitta.ielics@e-uvt.ro