Conf. Univ. Dr. Ioana DARJAN

Conf. univ. dr. IOANA DÂRJAN este licențiat în Psihologie și Pedagogie, master în Psihopedagogia Educației Integrate și doctor în Psihologie. Este psiholog principal și supervizor în specializarea Psihopedagogie Specială și Senior LSCI trainer. Este responsabil al specializării Psihopedagogie Specială a Departamentului de Științe ale Educației și director a două programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: Strategii de educație și disciplinare pozitive și Reziliență și asertivitate în mediul educațional.

Cursurile predate
Psihologia educației
Psihologia copiilor cu tulburări emoțional-comportamentale
Introducere în logopedie
Terapia tulburărilor de limbaj
Managementul clasei de elevi
Terapie cognitiv-comportamentală
Wellbeing la locul de muncă (DCT) (licență)
Consiliere pentru dezvoltare personală (masterat CIE)

CV complet - ro

CV complet - en

Domenii de interes ştiinţific
Psihologie pozitivă, terapia vorbirii și a limbajului, wellbeing, stres și traumă, consiliere și psihoterapie cognitiv-comportamentală

Publicații

Articole ISI
1. Dârjan, I. (2020). Rezistența la schimbare în sistemele educaționale. Factorul uman. Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, LIX, 2020, Supliment, 2, Lucrările conferinței internaționale online „ROMANIA-ITALIA-EUROPA. Evoluţii istorice - Dinamici culturale - Relaţii internaţionale”, 16-18 septembrie 2020, p. 611-619, http://www.historica-cluj.ro/suplimente/SuplimentHistorica2020_2/601.Darjan.pdf.
2. Dârjan, I.; Negru, M.; Ilie, D. (2020). Self-esteem – the Decisive Difference between Bullying and Assertiveness in Adolescence? Journal of Educational Sciences, 1 (41), 19-34. DOI: 10.35923/JES.2020.1.02, https://rse.uvt.ro/pdf/2020/Nr1_update/RSE_2.pdf
3. Darjan, I; Lustrea, A. (2018). Attitudes and behaviors towards mental illness of pre-service teachers in educational sciences, Journal of Educational Sciences, XIX, 2(38) 2018, DOI: 10.35923/JES.2018.2.09 https://rse.uvt.ro/pdf/2018/Nr2_update/9.pdf
4. Darjan, I.; Predescu, M.; Tomita, M. (2017) Functions of aggressive behaviors – implications for intervention, in Journal of Psychological and Educational Research, Vol. 25, No. 1a, August, 2017, 74-91.
5. Darjan, I.; Predescu, M.; Tomita, M. (2017). Mass supervision in school context, in Tomita, M. (2017) MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS. Mass Supervision, Bologna: Filodiritto Editore – Proceedings, ISBN 978-88-95922-99-7, p. 23-30.
6. Darjan, I., Tomita, M. (2014). Proactive strategies for efficient discipline policy, Journal of Community Positive Practices, Nr. 2/2014, 28-36.

ISI Proceedings
1. Darjan, I., Tomita, M. (2014). PROACTIVE STRATEGIES FOR EFFICIENT DISCIPLINE POLICY, Journal of Community Positive Practices, Nr. 2/2014, 28-36
2. Dârjan I.; Tomiță, M. (2014) Helping proffesionals – the bless and the burden of helping, p. 787-790, in Ionescu, Ș. (ed.) The Second World Congress on Resilience: From Person to Society, Bologna, Medimond International Proceedings
3. Predescu, M.; Dârjan I.; Tomiță, M. (2014) A case study of applying Q-methodology to investigate the meaning of resilience, p. 1055-1060, in Ionescu, Ș. (ed.) The Second World Congress on Resilience: From Person to Society, Bologna, Medimond International Proceedings
4. Darjan, I. (2013) The management of aggressive behaviors in educational settings – the LSCI Method p.247-252, in Тhe Second International Interdisciplinary Scientific Conference in Kikinda Methodical Days 2013, Proceedings book
5. Darjan, I. (2013) Oppositional interactions: aggression and counter aggression in conflict cycle, in Mihaela Tomita (eds., 2013), „Social control and vulnerable groups”, the Volume of the 4th International Conference on Psycho-Social Perspective in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders., Bologna: Medimond International Proceedings, p. 239-243, http://www.socio.uvt.ro/specto2013/
6. Darjan, I. (2012) The impact of teachers’ systems of beliefs and sense of self-efficacy on managing students’ behaviour, in Mihaela Tomita (eds., 2012), „Violence amongst adolescences”, the Volume of the 3rd International Conference on Social Work Perspectives on the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, Bologna: Medimond International Proceedings, http://www.socio.uvt.ro/specto2012/specto2012.htm
7. Darjan, I.; Lustrea, A. (2010) Promoting social competence development to reduce children's social aggression Original Research ArticleProcedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 3297-3302, Elsevier Press 4-8 februarie, 2010
8. Predescu, M.; Darjan, I. (2010 Promoting political participation through adult education Original Research ArticleProcedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 3241-3245 http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
9. Predescu, M.; Darjan, I. (2010) Embedding Key-Competences in Adult Trainers Teaching Practices – appropriate path to further specialization / professionalization, in Indian Journal of Adult Education, Vol. 71, No. 4, pp. 166-175
10. Dârjan, I.; Predescu, M. (2009)Developing embedded literacy teaching skills of the Vocational Education Training teachers as a pathway for professionalisation ,Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, anul XI, nr. 1 (19), 2009, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, p. 111-118, indexat EBSCO

BDI
1. Dârjan, I. (2006)Relaţia dintre problemele de comunicare şi tulburările emoţional-comportamentale, în Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, anul VII, nr. 1 (13), 2006, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, p. 5-12, indexat EBSCO
2. Dârjan, I. (2006) Stilurile de management al clasei. Stiluri parentale – stiluri profesorale, în Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, anul VIII, nr. 2 (14), 2006, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, p. 117-124, indexat EBSCO
3. Dârjan, I. (2007)Implicarea părinţilor în actul educaţional şi terapeutic,în Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, anul VIII, nr. 2 (16), 2007, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, p. 93-100, indexat EBSCO
4. Dârjan, I. (2011) The System of Behavioral Management (SiMaCo) – a program of continuing specialization for teachers, in Journal of Educational Sciences, no. 1 (23)/2011, Timisoara, Editura Universitatii de Vest, indexat EBSCO

CĂRŢI
1. Darjan, I. (2010) Management comportamental în clasa de elevi, Timisoara, Editura Universităţii de Vest
2. Darjan, I. (editor, coautor) 2009, Literaţia inclusă în conţinut la locul de muncă Timisoara, EdituraUniversităţii de Vest
3. Darjan, I. (editor,coautor) 2009, Content Embedded Literacy at the Workplace, Florence, Firenze University Press
4. Darjan, I. (2009) Training Curriculum and Training Materials, Timisoara, West University Press (coord.,coautor) – CELiNE Project
5. Darjan, I. (2018). Modele de abordare la nivelul întregii școli a elevilor în risc, Timisoara: Editura Universității de Vest.
6. Darjan, I. (2017) Therapeutic community networks for children and youth at risk, Saarbrücken: Edition universitaires europeennes.
7. Darjan, I. (2010). Management comportamental în clasa de elevi. Timisoara: Editura Universităţii de Vest.

Capitole de carte
1. Darjan, I.; Luștrea, A.; Al Ghazi, L.; Predescu, M.; Crașovan, M. (2020). Nurturing the well-being of university students for improved capacity building, in Simona Sava, Claudia Borca, Gheorghe Clitan (Editors.). Collective capacity building - Shaping education and communication in knowledge society. Leiden: Koninklijke Brill NV, Series: International Issues in Adult Education, Volume: 30, pp. 165-183, DOI: https://doi.org/10.1163/9789004422209_014.
2. Dârjan, I.; Predescu, M. (2019). Communication and language in ASD, în Al Ghazi, L.; Zapattera, T. (coord.) (2019). Perspectives on Autism Spectrum Disorders, Pisa: Edizioni ETS, pp. 87-95.
3. Predescu, M; Dârjan, I. (2019). The social construction of autism as disability, în Al Ghazi, L.; Zapattera, T. (coord.) (2019). Perspectives on Autism Spectrum Disorders, Pisa: Edizioni ETS, pp. 33-40.
4. Dârjan, I.; Predescu, M. (2019). Adulții cu analfabetism funcțional, în Sava, S.; Paloș, R. (2019). Educația Adulților, Iași: Polirom, .pp. 166-175, ISBN: 978-973-46-3330-2.
5. Dârjan, I.; Predescu, M. (2019). Teorii ale învățării în educația adulților, în Sava, S.; Paloș, R. (2019). Educația Adulților, Iași: Polirom, pp. 107-119, ISBN: 978-973-46-3330-2.
6. Dârjan, I. (2009) Motivation for enhancing literacy competencies (key-competencies). The impact of literacy on quality of life, pp. 59-72, in Federighi, P.; Boffo, V.; Darjan, I. (editor,coautor) 2009, Content Embedded Literacy at the Workplace, Florence, Firenze University. DOI:10.36253/978-88-6453-090-1.

Premii

Contact

Birou: 336 (UVT)
E-mail: ioana.darjan@e-uvt.ro