Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Prezentarea specializării

Misiunea Specializării PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR (PIPP) oferită de Departamentul de Științe ale Educației de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universității de Vest din Timișoara este aceea de a forma specialiști în științele educației având calificarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, capabili să conceapă și să deruleze activități didactice specifice, în context educațional, formal sau non-formal.
Programul de studii al Specializării PIPP are un pronunțat caracter interdisciplinar, valorificând cunoștințe din domenii multiple, precum: limba și literatura română, didactica domeniului limbă și comunicare, didactica predării limbii și literaturii române în învățământul primar, matematică, istorie, geografie, arte plastice și didactica acestor discipline, pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie socială, sociologie, printr-o abordare multi, inter- și transdisciplinară a problemelor privind educația.

Fișele disciplinelor