Pedagogie

Prezentarea specializării

Specializarea PEDAGOGIE din cadrul domeniului Științe ale Educației, una din cele cinci astfel de specializări existente pe plan național, este ofertată ca program de studiu atât la nivelul pregătirii inițiale, cât şi la nivelul II, al ciclului masteral, prin aprofundări în domenii ale pedagogiei: managementul educațional, curriculum, consiliere educațională.
Misiunea Specializării PEDAGOGIE oferită de Departamentul de Științe ale Educației de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universității de Vest din Timișoara este aceea de a forma specialiști pedagogi capabili să ofere asistarea calificată pentru conceperea şi derularea oricărui act didactic şi formativ, indiferent de vârstă, instituție educațională sau context educațional, formal sau non-formal.
Ocupațiile enumerate, competențele pe care absolvenții le dețin la absolvirea studiilor universitare de licență în Pedagogie sunt compatibile deopotrivă pentru piața europeană a muncii, atât din punct de vedere al conținutului formării, cât și datorită resurselor asigurate.
Ocupații posibile ale viitorilor absolvenți: profesor discipline psihopedagogice la nivel preuniversitar și universitar, profesor de științe sociale, profesor educator în rețeaua M.A.I. sau M.A.P.N., profesor documentarist, consilier educațional pentru orientare școlară și privind cariera, specialist în educație și formare, conceptor și evaluator de programe educaționale, formator în educația continuă a adulților, pedagog social, specialist formare în departament de dezvoltare a resurselor umane etc.

Fișele disciplinelor