Psihopedagogie specială

Prezentarea specializării

Misiunea Specializării PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PPS) este aceea de a forma specialiști în educație, cu accent pe profesionalizarea specialiștilor în domeniul educației speciale. Programul dezvoltă competențe profesionale necesare evaluării și intervenției psihopedagogice complexe, realizării, planificării și implementării programelor de educare și terapie complexă ale persoanelor cu deficiențe. Demersurile specifice au ca obiectiv major promovarea și facilitarea incluziunii sociale, școlare și profesionale ale persoanelor cu deficiențe. Domeniul Psihopedagogiei speciale este unul interdisciplinar, profesia fiind, concomitent, educațională (prin activitățile de intervenție educațională, adaptare și diversificare curriculară în progresul educațional), psihologică (prin realizarea și implementarea de planuri de intervenție personalizate, consiliere și oferirea de terapii specifice) și socială (prin serviciile de sprijin educațional şi social persoanelor cu deficiențe și vulnerabile, precum și grupurilor de suport ale acestora (familie, școală, instituții de protecție socială etc.).
În conformitate cu legislația în vigoare, absolvenții specializării Psihopedagogie Specială pot obține drept de liberă practică în domeniul Psihopedagogie Specială, de la Colegiul Psihologilor din România.
Absolvenții specializării Psihopedagogie specială vor putea activa, în mediul de stat sau privat, în următoarele profesii:

 • Psihopedagog
 • Profesor educație specială
 • Profesor de sprijin / itinerant pentru copiii cu CES integați în școala de masă
 • Profesor consilier şcolar
 • Logoped

având multiple posibilități de angajare în instituții diverse:

 • instituţii de evaluare complexă, educare, terapie remedială și recuperatorie pentru persoane cu deficiențe;
 • instituții de învățământ (şcoli speciale, școli integrate, centre școlare de educație inclusivă, centre de resurse şi de asistenţă educaţională);
 • centre logopedice interşcolare, cabinete logopedice din sistemul de învăţământ şi sistemul sanitar,
 • instituţii aparţinând Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Egalităţii de Șanse, Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap, Ministerului Sănătăţii şi Familiei etc.;
 • organizaţiilor nonguvernamentale și instituţii private (centre de recuperare, grădiniţe, şcoli etc.);
 • cabinete private, cu drept de liberă practică în psihopedagogie specială.

Fișele disciplinelor