Misiunea Specializării PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR oferită de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara este aceea de a forma specialiști în științele educației având calificarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, capabili să conceapă şi să deruleze activități didactice specifice, în context educaţional, formal sau non-formal.
Programul de studii al Specializării PIPP are un pronunţat caracter interdisciplinar, valorificând cunoştinţe din domenii multiple, precum: limba și literatura română, didactica domeniului limbă și comunicare, didactica predării limbii și literaturii române în învățământul primar, matematică, istorie, geografie, arte plastice și didactica acestor discipline, pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie socială, sociologie, printr-o abordare multi, inter- și transdisciplinară a problemelor privind educaţia, învăţământul, şcoala, aspectele educative explicite şi implicite ale diferitelor contexte de educaţie şi formare.
Posibilele ocupații pentru absolvenții PIPP, conform COR:
Asistent de cercetare în Pedagogie 235102 ; Consilier școlar, 235903 ; Consilier învățământ – 235103 ; Expert învățământ 235104; Inspector școlar – 235105; mentor - 235902; Profesor pentru învățământul preșcolar – 234201; Profesor pentru învățământul primar – 234101; referent de specialitate învățământ – 235106;