Pedagogy of Primary and Preschool Education

Specializarea "Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar" pregăteşte specialişti în educaţie pentru vârstele preşcolară şi şcolară mică, capabili să poată concepe, organiza şi proiecta actul educaţional, să devină buni cunoscători ai domeniului şi ai didacticilor disciplinelor predate,să cunoască elevul şi să-l asiste în dezvoltarea sa.

Viitorii profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar sunt pregătiţi să ofere servicii educative de calitate printr-o viziune diferită asupra curriculum-ului care urmăreşte educaţia centrată pe persoana elevului, aflat într-un permanent proces de devenire, de construire a personalităţii, înţeleasă în integralitatea ei. Această abordare pune în evidenţă rolul major al relaţiei educaţionale, relaţie în care profesorul nu lucrează asupra elevului, ci cu elevul, pe care trebuie să-l îndrume, să-l ajute să-şi atingă potenţialul maxim în cadrul tradiţiilor şi al propriei culturi, să devină, treptat, cetăţean al planetei, fără a-şi pierde rădăcinile şi continuând să joace un rol important în viaţa propriei naţiuni şi al comunităţii locale.

Titlul absolventului: „Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei”

Profesionalizare: Profesor pentru învăţământul primar
Profesor pentru învăţământul preşcolar (ambele categorii ocupaţionale înlocuind treptat, în structura modernă a sistemului naţional de învăţământ, educatoarele, învăţătorii, institutorii)

Categoriile de competenţe vizate sunt cele prevăzute în standardele naţionale şi internaţionale de formare a cadrelor didactice:
• Competenţe metodologice;
• Competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
• Competenţe de evaluare a elevilor;
• Competenţe psiho-sociale;
• Competenţe de management al carierei;
• Competenţe tehnice şi tehnologice (IT).

A fi profesor în învăţământul primar şi preşcolar înseamnă a fi membru activ în societate, a avea o atitudine reflexivă, a fi promotorul unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional şi, mai ales, a-ţi asuma cu maximă responsabilitate o misiune înaltă şi dificilă, care poate oferi însă multe bucurii şi satisfacţii, deoarece nimic nu este mai nobil, mai delicat şi mai fascinant decât să te apropii de mintea şi sufletul copilului, să-i îndrumi primii paşi în vastul domeniu al ştiinţelor, să veghezi asupra formării personalităţii lui.

Pedagogia invatamantului primar si prescolar 2014-2015