Specializarea PEDAGOGIE din cadrul domeniului Ştiinţele Educaţiei, una din cele 5 astfel de specializări existente pe plan naţional, este ofertată ca program de studiu atât la nivelul pregătirii iniţiale, cât şi la nivelul II, al ciclului masteral, prin aprofundări în domenii ale pedagogiei: managementul educațional, curriculum, consiliere educațională.
Misiunea Specializării PEDAGOGIE oferită de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara este aceea de a forma specialişti pedagogi capabili să ofere asistarea calificată pentru conceperea şi derularea oricărui act didactic şi formativ, indiferent de vârstă, instituţie educaţională sau context educaţional, formal sau non-formal.
Ocupațiile enumerate, competențele pe care absolvenții apreciem că le dețin la absolvirea studiilor universitare de licență în Pedagogie considerăm că sunt compatibile deopotrivă pentru piața europeană a muncii, atât din punct de vedere al conținutului formării, cât și datorită resurselor asigurate.
Ocupații posibile ale viitorilor absolvenți, conform COR (listate în RNCIS- Registrul National al Calificărilor din Învățământul Superior):
• Profesor discipline psiho-pedagogice la nivel preuniversitar şi universitar, - 232201; profesor logoped - 234002; Asistent de cercetare în domeniul educaţiei - 235102; Consilier învăţământ - 235201; Expert învăţământ - 235202; Inspector învăţământ - 235203; Referent de specialitate învăţământ - 235204; Mentor - 235902; Consiliere/orientare şcolară şi profesională, - 235903; Consilier orientare privind cariera - 241208; Psihopedagog – 244512.
Absolventul de Pedagogie, așa cum am conceput oferta curriculară, poate acoperi competent și alte ocupații incluse în COR (desigur, îndeplinind și alte condiții formale), precum:
• Administrator de formare – 242407, Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; Asistent universitar - 231001; Cercetător în pedagogie - 23510; Cercetător de dezvoltare comunitară – 263207; Consilier forța de muncă și șomaj - 242301; Consilier pentru tineret - 235920; Consilier pentru dezvoltare personală – 242324; Consilier vocațional - 242315; Consultant reconversie-mobilitate personală -242311; Consultant în domeniul forței de muncă - 242307; Designer instrucțional -235904; Dezvoltator de e-learning- 235905; Documentarist (studii superioare)- 262203; Educator în penitenciare - 541302; Educator în unităţi de handicapaţi - 235203; Educator specializat – 531203; Evaluator – 241210; Evaluator de competențe profesionale - 242405; Evaluator de furnizori şi programe de formare – 242408; Evaluator în sistemul formării profesionale continue - 242411; Evaluator proiecte - 241263; Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene - 242213; Expert centre de perfecționare - 231006; Expert forța de muncă și șomaj - 242302; Formator -242401; Formator de formatori -242402; Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională - 242404; Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane – 235915; Inspector şcolar pentru educaţie permanentă - 235916; Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale – 235912; Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale – 235917; Inspector şcolar pentru învăţământul special – 235918; Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane – 235913; Inspector şcolar pentru mentorat – 235914; Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale – 235921; Instructor - educator pentru activităţi de resocializare – 263508; Manager de formare – 242406; Manager proiect – 242101; Mediator şcolar – 341905; Metodist – 21411; Organizator/ conceptor / consultant formare - 242403; Pedagog de recuperare - 235205; Pedagog social – 341202; Referent de specialitate forța de muncă și șomaj - 242305; Specialist în activitatea de coaching – 242412; Specialist în formare – 242319; Specialist resurse umane - 242314; Specialist sisteme de calificare - 242313.