Pedagogie

Misiunea specializării PEDAGOGIE

De a forma specialişti pedagogi capabili să ofere asistarea calificată pentru conceperea şi derularea oricărui act didactic şi formativ, indiferent de vârstă, instituţie educaţională sau context educaţional, formal sau non-formal:
“Profesori de profesori”

Absolvenţii acestei specializări au competenţe de educaţie şi formare pentru orice ofertă de tip educaţional