Misiunea Specializării PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PPS) oferită de Departamentul de Științe ale Educației de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universității de Vest din Timișoara este aceea de a forma specialiști în Științe ale educației, având calificarea Psihopedagogie specială. Domeniul Psihopedagogiei speciale este unul interdisciplinar, profesia fiind: educațională [prin programele de intervenție în progresul educațional, desfășurate în special în școli], psihologică [prin cunoașterea copilului și oferirea de terapii specifice], cât și socială, deoarece oferă servicii de suport, educațional şi social tuturor persoanelor cu nevoi speciale şi grupurilor de suport ale acestora (familie, școală, instituții de protecție socială etc.)
Specializarea Psihopedagogie Specială dezvoltă următoarele seturi de competente profesionale: proiectarea şi realizarea activităților de educare şi instruire a copiilor cu cerințe educative speciale, evaluarea psihopedagogică şi psihodiagnosticul special al persoanelor cu nevoi speciale, proiectarea intervenției psihopedagogice şi a terapiilor specifice, proiectarea, derularea şi valorificarea cercetărilor psihopedagogice, integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în scoli integrate şi incluzive și consilierea psihopedagogică a copiilor cu cerințe educative speciale, a familiei acestora şi a profesorilor implicați în educația lor.
Posibile profesii: învățător – educator în educația specială; profesor – educator în educația specială; profesor de educație specială; profesor logoped sau asistent logoped; profesor de sprijin; profesor itinerant; psihodiagnostician; profesor de educație timpurie; psihopedagog; profesor de educaţie perceptiv - vizuală; consilier școlar; profesor pentru abilitarea copiilor cu eşec şcolar; profesor programe educative nonguvernamentale; cercetător în domeniu.