Misiunea Specializării PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ oferită de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara este aceea de a forma specialiști în Științele educației, având calificarea Psihopedagogie specială. Domeniul Psihopedagogiei speciale este unul interdisciplinar, profesia psihopedagogică fiind 100% educațională, programele de intervenție vizează progresul educațional și se desfășoară în majoritate în școli, 100% psihologică, urmărind cunoașterea copilului și oferirea de terapii specifice și 100% o profesie socială, deoarece oferă servicii de suport, educaţional şi social tuturor persoanelor cu nevoi speciale şi grupurilor de suport ale acestora (familie, şcoală, instituţii de protecţie socială etc.)
Specializarea Psihopedagogie Specială dezvoltă următoarele seturi de competenţe profesionale: proiectarea şi realizarea activităţilor de educare şi instruire a copiilor cu cerinţe educative speciale, evaluarea psihopedagogică şi psihodiagnosticul special al persoanelor cu nevoi speciale, proiectarea intervenţiei psihopedagogice şi a terapiilor specifice, proiectarea, derularea şi valorificarea cercetărilor psihopedagogice, integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoli integrate şi incluzive și consilierea psihopedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale, a familiei acestora şi a profesorilor implicaţi în educaţia lor.
Absolvenţii programului de studii Psihopedagogie specială dobândesc modulul pedagogic după parcurgerea programului de studiu și titlul de psiholog practicant în psihopedagogie specială.
Posibile profesii: învăţător – educator în educaţia specială; profesor – educator în educaţia specială; profesor de educaţie specială; profesor logoped sau asistent logoped; profesor de sprijin; profesor itinerant; psihodiagnostician; profesor de educaţie timpurie; psihopedagog; profesor de educaţie perceptiv - vizuală; consilier şcolar; profesor pentru abilitarea copiilor cu eşec şcolar; profesor programe educative nonguvernamentale; cercetător în domeniu.
Posibilele ocupații, conform COR: asistent de cercetare în psihopedagogie specială - 263418; Consilier școlar - 235903; Logoped - 3 Profesor în învățământul liceal postliceal - 233001; Profesor în învățământul profesional și de maiștri - 232001; Psiholog școlar - 3 Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - 263408; Psihopedagog - 263412;