Special psychopedagogy

Specializarea Psihopedagogie Specială dezvoltă următoarele seturi de competenţe profesionale:
  • Proiectarea şi realizarea activităţilor de educare şi instruire a copiilor cu cerinţe educative speciale;
  • Evaluarea psihopedagogică şi psihodiagnosticul special al persoanelor cu nevoi speciale;
  • Proiectarea intervenţiei psihopedagogice şi a terapiilor specifice;
  • Proiectarea, derularea şi valorificarea  cercetărilor psihopedagogice;
  • Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoli integrate şi incluzive;
  • Consilierea psihopedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale, a familiei acestora şi a profesorilor implicaţi în educaţia lor.

Psihopedagogie speciala 2014-2015