MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ (MEDC)

Prezentarea specializării

Masterul în Management educațional și dezvoltare curriculară (MEDC) valorifică experiența Departamentului de Științe ale Educației în a oferi specializare postuniversitară în management educațional de mai mult de 10 ani. Programul masteral este îmbunătățit ca ofertă curriculară, față de precedentul master de management educațional, prin faptul că pune accent pe dezvoltarea curriculară, face atractivă oferta curriculară și pentru cei care nu aspiră la poziții manageriale, ci sunt doar preocupați de îmbunătățirea propriilor cursuri și oferte educaționale. MEDC suplinește în acest fel masteratele didactice, încă nu suficient de clar reglementate, abilitând absolvenții în a conceptualiza, implementa, evalua orice demers, material ori acțiune curriculară.
Totodată programul masteral este compatibil cu programe masterale din 10 universități, din 9 țări europene (www.esrale.org)
Programul masteral este conceput în concordanță cu cerințele curriculare și creditele aferente criteriilor de cuprindere în Registrul național al experților în management educațional (cf. O.MECTS 5549_2011), asigură specializări pentru diferite ocupații recunoscute în Clasificarea Ocupațiilor din România, fiind acoperite cel puțin patru specializări distincte printr-un singur program, pe lângă specializarea de manager educațional:
Formator, cod COR 242401;
Organizator / conceptor / consultant formare, cod COR 242403;
Evaluator de competențe profesionale, cod COR 242405;
Manager de formare, cod COR 242406;
Designer instrucțional, cod COR 235904.
Inserția pe piața muncii se poate realiza:
 În managementul şi administrarea instituțiilor educaționale;
 Ca manager educațional, mai ales pentru poziții manageriale intermediare, dar și pentru poziții de top;
 Specialist în proiectarea, elaborarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului;
 Cercetător în domeniul educației;
 Specialist în educație şi formare în instituții cu rol educațional complementar (de exemplu cele din rețeaua ministerului administrației și internelor, al apărării, al culturii, în companii, în centre de zi pentru copii și bătrâni, cluburi ale copiilor etc.)
 (Consultant pentru) elaborare/ implementare și evaluare de programe educaționale în cadrul organizațiilor (non-guvernamentale, al companiilor etc.;
 Consultant pentru elaborarea, implementarea și analiza politicilor educaționale
 Pregătirea profesională a personalului și managementul resurselor umane în instituții și organizații din sectorul bugetar şi privat;
 Managementul programelor de formare, în formarea inițială și cea continuă;
 Evaluator de competențe profesionale;
 Marketing educațional și publicitate – în scoli, mass media, ONG-uri, companii, centre private de educație și formare, industria producătoare de mijloace și materiale didactice etc.

Fișele disciplinelor

Fișele disciplinelor an univ. 2023-2024

Fișele disciplinelor an univ. 2022-2023

Fișele disciplinelor an univ. 2021-2022

Fișele disciplinelor an univ. 2020-2021

Fișele disciplinelor an univ. 2019-2020

Fișele disciplinelor an univ. 2018-2019

Fișele disciplinelor an univ. 2017-2018