Masterul în Management educațional și dezvoltare curriculară (MEDC) valorifică experiența Departamentului de Științele educației în a oferi specializare postuniversitară în management educațional de mai mult de 10 ani, fie sub forma cursurilor de perfecționare sau masterale. Programul masteral este îmbunătățit ca ofertă curriculară, fata de precedentul master de management educațional, prin faptul că pune accent pe dezvoltarea curriculară, face atractivă oferta curriculară și pentru cei care nu aspiră la poziții manageriale, ci sunt doar preocupați de îmbunătățirea propriilor cursuri și oferte educaționale. MEDC suplinește în acest fel masteratele didactice, încă nu suficient de clar reglementate, abilitând absolvenții în a conceptualiza, implementa, evalua orice demers, material ori acțiune curriculară.
Este un Joint Degree Program, conceput, derulat și compatibil cu programe masterale din 10 universități, din 9 țări europene (www.esrale.org)
Programul masteral este conceput in concordanta cu cerințele curriculare și creditele aferente criteriilor de cuprindere în Registrul național al experților în management educațional (cf. O.MECTS 5549_2011), dar asigură specializări pentru diferite ocupații recunoscute în COR, precum cea de formator, evaluator de competențe, manager de proiect, dezvoltator curricular, pe lângă specializarea ca manager educațional, fiind acoperite cel puțin patru specializări distincte printr-un singur program masteral. Titulatura obţinută de absolvenți: Magister în Ştiinţe ale Educației (MEd).
Pe lângă specializarea consacrată în management educațional, este un Joint Degree Program, conceput, derulat și compatibil cu programe masterale din 10 universități, din 9 țări europene (www.esrale.org)
Inserția pe piața muncii se poate realiza:
 În managementul şi administrarea instituţiilor educaţionale;
 Ca manager educațional, mai ales pentru poziții manageriale intermediare, dar și pentru poziții de top;
 Specialist în proiectarea, elaborarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului;
 Cercetător în domeniul educaţiei;
 Specialist în educaţie şi formare în instituţii cu rol educaţional complementar (ex. cele din reţeaua ministerului
administrației și internelor, al apărării, al culturii, în companii, în centre de zi pentru copii și bătrâni, cluburi ale copiilor etc.)
 (Consultant pentru) elaborare/ implementare și evaluare de programe educaţionale în cadrul organizațiilor (non-guvernamentale, al companiilor etc.;
 Consultant pentru elaborarea, implementarea și analiza politicilor educaționale
 Pregătirea profesională a personalului și managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii din sectorul bugetar şi privat;
 Managementul programelor de formare, în formarea inițială și cea continuă;
 Evaluator de competențe profesionale;
 Marketing educaţional și publicitate – în scoli, mass media, ONG-uri, companii, centre private de educație și formare, industria producătoare de mijloace şi materiale didactice etc.