Educational management and curriculum development (MEDC)

Masterul in Management educațional și dezvoltare curriculară (MEDC) valorifică experiența Departamentului de Științele educației în a oferi specializare postuniversitară în management educațional de mai mult de 10 ani, fie sub forma cursurilor de perfecționare sau masterale. Masterul în Management de sistem și de proces în organizațiile educaționale (MSPOE) este continuat și îmbunătățit ca ofertă curriculară, pin faptul că această punere de accent pe dezvoltarea curriculară va face atractivă oferta curriculară și pentru cei care nu aspiră la poziții manageriale, ci sunt doar preocupați de îmbunătățirea proriilor cursuri și oferte educaționale. MEDC suplinește în acest fel masteratele didactie, încă nu sufieint de clar reglementate, abilitând absolvenții în a conceptualiza, implementa, evalua orice demers, material ori acțiune curriculară.

Titulatură: Magister în științele educației

Insertia pe piața muncii se poate realiza:
– În managementul şi administrarea instituţiilor educaţionale;
– Ca manager educațional, mai ales pentru poziții manageriale intermediare, dar și pentru poziții de top, respectand alte reglementări în vigoare;
– specialist în proiectarea, elaborarea, implementarea și evaluarea curriculumului;
– cercetător în domeniul educaţiei;
– specialist în educaţie şi formare în instituţii cu rol educaţional complementar (ex. cele din reţeaua ministerului administrației și internelor, al apărării, al culturii, în companii, în centre de zi pentru copii și bătrâni, în cluburi ale copiilor etc)
– (consultanță pentru) elaborare/ implementare și evaluare de programe educaţionale în cadrul organizațiilor (non-)guvernamentale, al companiilor etc.;
– consultanță pentru elaborarea, implementarea și analiza politicilor educaționale
– pregătirea profesională a personalului și managementul resurselor umane – în instituţii şi organizaţii din sectorul bugetar şi privat;
– managementul programelor de formare, în formarea inițială și cea continuă;
– evaluator de competențe;
– marketing educaţional și publicitate – în scoli, mass media, ONG-uri, companii, centre private de educație și formare, industria producătoare de mijloace şi materiale didactice etc.

Oferta curriculară a acestui program masteral este acoperitoare pentru cerințele curriculare și creditele aferente criteriilor de cuprindere în Registrul național al experților în management educațional (cf. O.MECTS 5549_2011), dar asigură specializări pentru diferite ocupații recunoscute în COR, precum cea de formator, evaluator de competențe, manager de proiect, pe lângă specializarea ca manager educațioanal, fiind acoperite cel putin patru specializari distincte printr-un singur program masteral