PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE

Prezentarea specializarii

Nivel II Program Master
Durata studiilor – 2 ani, 120 de credite
Acreditat ARACIS
Avizat profesional CPR (credite recunoscute de Colegiul Psihologilor din Romania)
Director de program: Prof.univ.dr. Mona Vintila

Metodologia admiterii: mixtă
– examen scris cu notă + performanța în cadrul examenului de licență
Ponderea fiecărei note este următoarea:
– 25% media obținută la examenul de licență (3 sau 4 ani); 75% examen scris.
IMPORTANT! La programul masteral Psihologie clinică și psihoterapie candidații vor fi distribuiți pe cele două direcții de formare, imediat după examenul de admitere după următoarele criterii:
1. Opțiunea candidatului pentru una din cele două direcții de formare: Psihoterapie cognitiv comportamentală și Terapie sistemică de familie, exprimata pe formularul de înscriere.
2. In cazul în care sunt peste 30 de opțiuni la una din cele două direcții de formare, se va face redistribuirea la cea de-a doua opțiune, în funcție de ordinea notelor obținute la examenul de admitere la master.
Tematica examenului scris:
1. Teme pentru psihologie clinică şi psihopatologie
• Circumscrierea domeniului psihologiei clinice, modelul practicianului om de știință (David, 2006, p.13-20)
• Modele teoretice și aplicarea lor în clinică și psihopatologie (David, 2006, p. 21-65; Tudose și colab; 2011, p 34-51; Ionescu, 1998, p 17-34; p. 74-89)
Bibliografie pentru psihologie clinică şi psihopatologie
• David, D. (2006). Psihologie clinică și psihoterapie. Fundamente. Iași, Polirom;
• Ionescu, Ș. (1998). Paisprezece abordări în psihopatologie, Iași, Polirom. (traducere din franceză de Bogdan Bălan, ediția original publicată în 1995 la Edition Nathan, Paris);
• Tudose, F.; Tudose , C. și Dobranici, L. (2011). Psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi. București, Trei.
2. Teme pentru psihologia familiei
• Modele timpurii și tehnici de bază: Procesul de grup și analiza comunicării (Terapia de familie, cap. 3, pp 58-100);
• Concepte fundamentale ale terapiei de familie (Terapia de familie, cap. 4, 104-132).
Bibliografie pentru psihologia familiei
• Nichols, M., Schwartz, R. (2005). Terapia de familie. Concepte şi metode, Ediţia a VI-a, Boston: Ed. Pearson.
Parcurgerea acestui masterat vă oferă condiții preferențiale (de prezență și taxă) în cazul în care doriți să urmați una din următoarele două direcții de formare în psihoterapie, în paralel cu masteratul:
• Psihoterapie cognitiv comportamentală
• Terapie familială și de cuplu