• STRATEGIA FINANCIARĂ A FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 2023
 • Analiza stadiului de cercetare - Departamentul de Asistență Socială
 • Analiza stadiului de cercetare - Departamentul de Psihologie
 • Analiza stadiului de cercetare - Departamentul de Sociologie
 • Analiza stadiului de cercetare - Departamentul de Științe ale Educației
 • STRATEGIA DE RESURSE UMANE A FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 2020-2024
 • STRATEGIA FINANCIARĂ A FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 2021
 • STRATEGIA FINANCIARĂ A FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 2022
 • STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE A FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 2021-2024
 • STRATEGIA DE CERCETARE A FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 2021-2024
 • PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIȚIEI DE PREMIERE A TINERILOR CERCETĂTORI Ediția 2021
 • PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA ATELIERELOR DE CERCETARE Ediția 2021
 • PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIȚIEI DE PROIECTE DE CERCETARE-ACȚIUNE FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE Ediția 2021
 • PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIȚIEI DE PROIECTE ȘTIINȚIFICE FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE Ediția 2021
 • PROCEDURĂ SPECIALIȘTI INVITAȚI DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE LA PROGRAMELE DE STUDII ALE FACULTĂȚII ÎN REGIM DE RECIPROCITATE, EDIȚIA 2021
 • PROCEDURĂ PROGRAM PARTENER FSP, EDIȚIA 2021
 • PROCEDURĂ ORGANIZARE CONCURSURI DESTINATE ELEVILOR FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE Ediția 2021
 • PROCEDURĂ PREMIERE STUDENȚI IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚILE FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE, Ediția 2021
 • PROCEDURĂ DE PROMOVARE ONLINE A FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE PENTRU ANUL 2021
 • PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA LA NIVELUL FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE A UNEI CONFERINȚE PENTRU DOCTORANZI ȘI TINERI CERCETĂTORI Ediția 2021
 • Activități didactice
  Lect. Dr. Delia Nadolu
  Prof. dr. Mihaela Tomiță
  Lect. Dr. Loredana AlGhazi
  Conf. dr. Bogdan Tulbure
  Student Darius Țeperdel

  Activități de cercetare
  Conf. dr. Ciprian Obrad
  Lect. Dr. Andrei Rusu
  Conf. dr. Paul Sârbescu
  Student Andrei Ovidiu Dănăcică

  Promovare și activități cu studenții
  Lect. Dr. Otilia Bersan
  Lect. Dr. Cosmina Lungoci
  Student Eva Victoria Ciorăscu
  Student Laura Chiriță
  Student Oana Denisa Radu
  Student Darius Țeperdel

  Relația cu partenerii sociali și internaționalizare
  Conf. dr. Sorin Pribac Conf. dr. Marius Vasiluță-Ștefănescu
  Lect. Dr. Roxana Toma
  Prof. dr. Alexandru Neagoe
  Conf. dr. Loreni Baciu