Comisiei de Management al calității


Conf.univ.dr. Mihai Predescu – președinte
Conf.univ.dr. Ramona Paloș
Conf.univ.dr. Patricia Runcan
Conf.univ.dr. Ciprian Obrad
Lect.univ.dr. Claudia Borca
Angajator Laura Pătruț
Angajator Ramona Vasiescu
Angajator Rodica Cojan
Angajator Sorin Belea
Student Eva Ciorăscu
Student Florina Cojocaru
Student adela Dânșorean
Student Andreea Sima
Student Darius Țeperdel

Comisia de Etică


Conf.univ.dr. Corina Ilin – președinte
Conf.univ.dr. Sorin Pribac
Lect.univ.dr. Carmen Bărbat
Lect.univ.dr. Sorin Predescu

Comisia pentru programe academice


Prof.univ.dr. Mona Vintilă – președinte
Conf.univ.dr. Mariana Crașovan
Conf.univ.dr. Bogdan Nadolu

Comisia pentru cercetare științifică


Lect.univ.dr. Marius Matichescu – președinte
Conf.nuiv.dr. Elena Loreni Baciu
Lect.univ.dr. Andrei Rusu
Lect.univ.dr. Manea Mitescu Mihaela
Conf.univ.dr. Marius Vasiluță

Comisia pentru Relația cu studenții și ALUMNI


Conf.univ.dr. Theofild Lazăr – președinte
Lect.univ.dr. Delia Nadolu
Prof.univ.dr. Alexandru Neagoe
Lect.univ.dr. Loredana Al Ghazi
Conf.univ.dr.Paul Sârbescu
Student Darius Țeperdel

Comisia de cooperare academică națională și internațională


Conf.univ.dr. Theofild Lazăr – președinte
Lect.univ.dr. Carmen Bărbat
Lect.univ.dr. Loredana Al Ghazi
Lect.univ.dr. Ramona Bran
Conf.univ.dr. Melinda Dincă

Comisia pentru promovarea FSP


Conf.univ.dr. Theofild Lazăr – președinte
Lect.univ.dr.Ramona Bran
Lect.univ.dr. Otilia Bersan
Conf.univ.dr. Ciprian Obrad
Lect.univ.dr. Andreea Bîrneanu
Student Eva Ciorăscu
Student Florina Cojocaru
Student adela Dânșorean
Student Andreea Sima
Student Darius Țeperdel
Membri ai Comisiei de asigurare și evaluare a calității - mandatul 2012-2016

Manualul calității


Ierarhizarea programelor de studii
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2014
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2013
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2012
CHESTIONAR de audit intern facultate-2012
ANEXA activitate de cercetare facultate-2012
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2011
Listă de verificare 2011
Plan operațional pe anul 2011
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2010
Listă de verificare 2010
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2009
Plan de activitate al Comisiei de asigurarea și evaluarea calității și audit intern pe anul 2009
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2008

Rapoarte sintetice cu privire la rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți
Instrumente formale necesare evaluării performanței academice a cadrelor didactice


Procedură evaluare colegială
Grila A - autoevaluare - indicatorii agregați
Grila B - Chestionarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
Grila C - Evaluare colegială
Fișa de evaluare a performanțelor - Departamentul de Psihologie
Fișa colectare - contribuții - Departamentul de Psihologie
Procedură gradații de mer