Comisiei de Management al calității


Conf.univ.dr. Adia Chermeleu – președinte
Conf.univ.dr. Ramona Paloș
Lect.univ.dr. Patricia Runcan
Lect.univ.dr. Ciprian Obrad
Lect.univ.dr. Claudia Borca
Angajator Laura Pătruț
Angajator Ramona Vasiescu
Angajator Rodica Cojan
Angajator Sorin Belea
Student Tismănaru Nadia
Student Bianca Popovici
Student Cătălina Chelaru
Student Cristina Andreea Davidhazi
Student Estera Munteanu

Comisia de Etică


Conf.univ.dr. Corina Ilin
Conf.univ.dr. Sorin Pribac
Lect.univ.dr. Carmen Bărbat
Lect.univ.dr. Sorin Predescu

Comisia pentru programe academice


Prof.univ.dr. Alin Florin Sava
Conf.univ.dr. Mihai Predescu
Conf.univ.dr. Laurențiu Țîru

Comisia pentru cercetare științifică


Conf.univ.dr. Laurențiu Maricuțoiu
Conf.univ.dr. Mihai Predescu
Lect.univ.dr. Carmen Bărbat
Lect.univ.dr. Marius Vasiluță

Comisia pentru Relația cu studenții și ALUMNI


Conf.univ.dr. Delia Nadolu
Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe
Lect.univ.dr. Loredana Al Ghazi
Lect.univ.dr.Paul Sârbescu
Student Tismănaru Nadia

Comisia de cooperare academică națională și internațională


Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe
Lect.univ.dr. Loredana Al Ghazi
Lect.univ.dr Silvia Măgureanu
Lect.univ.dr. Marius Vasiluță

Comisia pentru promovarea FSP


Lect.univ.dr.Paul Sârbescu
Lect.univ.dr. Otilia Bersan
Lect.univ.dr. Ciprian Obrad
Student Tismănaru Nadia
Student Bianca Popovici
Student Cătălina Chelaru
Student Cristina Andreea Davidhazi
Student Estera Munteanu
Membri ai Comisiei de asigurare și evaluare a calității - mandatul 2012-2016

Manualul calității


Ierarhizarea programelor de studii
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2014
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2013
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2012
CHESTIONAR de audit intern facultate-2012
ANEXA activitate de cercetare facultate-2012
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2011
Listă de verificare 2011
Plan operațional pe anul 2011
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2010
Listă de verificare 2010
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2009
Plan de activitate al Comisiei de asigurarea și evaluarea calității și audit intern pe anul 2009
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2008

Rapoarte sintetice cu privire la rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți
Instrumente formale necesare evaluării performanței academice a cadrelor didactice


Procedură evaluare colegială
Grila A - autoevaluare - indicatorii agregați
Grila B - Chestionarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
Grila C - Evaluare colegială
Fișa de evaluare a performanțelor - Departamentul de Psihologie
Fișa colectare - contribuții - Departamentul de Psihologie
Procedură gradații de mer