MANAGEMENT SI SUPERVIZARE IN BUNĂSTAREA COPILULUI ȘI A FAMILIEI

Prezentarea specializării

Management şi Supervizare în Bunăstarea Copilului şi a Familiei
Coordonatori program — Prof. univ. dr. Ana Muntean (Director program) și Prof. univ. dr. Cosmin Goian (Director Adjunct program).
Programul își propune să formeze competențe specifice managementului și supervizării în domeniul protecției sociale a copilului și adulților. Masteratul se adresează absolvenților unei forme de învățământ superior.
Absolvenţii programului masteral Management şi supervizare în bunăstarea copilului şi a familiei vor avea posibilitatea de a lucra în una sau mai multe dintre următoarele specializări recunoscute de către Clasificarea Ocupaţiilor din România):
– Asistent social nivel superior (Cod COR 244601);
– Manager (Cod COR 112029);
– Șef birou/serviciu administrativ (Cod COR 121966);
– Cercetător în asistenţă socială (Cod COR 263510);
– Asistent de cercetare în asistenţa socială (Cod COR 258208);
– Consilier instituții publice (Cod COR 111010);
– Consilier în domeniul adicţiilor (Cod COR 263502);
– Specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (Cod COR 263506);
– Consilier orientare privind cariera (Cod COR 241208);
– Manager înteprindere socială (Cod COR 112036).
Pe lângă acestea, absolvenţii programului masteral mai pot accesa şi alte poziţii, precum: serviciu social; manager de proiect; supervizor, ș.a.m.d.

Planul de învățământ este adaptat specializării iar cursurile de vor desfășura pe durata a patru semestre și vor fi susținute de cadre didactice universitare cu expertiză națională și internațională în domeniu.
Exemplificam, în continuare, o parte din discipline studiate în cei 2 ani de studiu:
– Managementul serviciilor sociale și de sănătate;
– Diverse orientări teoretice în supervizare;
– Forme specifice de violență împotriva copilului / Abuzul și neglijarea copilului;
– Adopția copiilor ca măsură de protecție socială;
– Dezvoltare personală;
– Psihologia dezvoltării umane;
– Migrația și abandonul copiilor;
– Managementul stresului organizațional;
– Psiho-dinamica supervizării;
– Metode de lucru în interacțiunea părinte-copil, prin metoda VIT (Video Interaction Training);
– Cunoștințe privind violența, trauma și reziliența;
– Managementul conflictului.