40 de locuri disponibile (din care 12 bugetate)
Perioada de înscriere:  6-31 iulie 2015  /  14-20 septibrie 2015 (în limita locurilor disponibile)

 

Programul a fost evaluat  în zilele de 16 și 17 mai 2013, de experții Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și își propune să formeze competențe specifice managientului și supervizării în domeniul protecției sociale a copilului și adulților. Masteratul se adresează absolvenților unei forme de învățământ superior.

Absolvenţii programului masteral Managient şi supervizare în bunăstarea copilului şi a familiei vor avea posibilitatea de a lucra în una sau mai multe dintre următoarele specializări recunoscute de către Clasificarea Ocupaţiilor din România):

·   Asistent social nivel superior (244601);
·   Manager (112029);
·   Șef birou/serviciu administrativ (121966);
·   Cercetător în asistenţă socială (263510);
·   Asistent de cercetare în asistenţa socială (258208);
·   Consilier institutii publice (111010);
·   Consilier în domeniul adicţiilor (263502);
·   Specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (cod 263506);
·   Consilier orientare privind cariera (241208);
·   Manager inteprindere socială (112036).

Pe lângă acestea, absolvenţii programului masteral mai pot beneficia de angajări pe anumite poziţii nespecificate în COR, precum:  coordonator departament social în cadrul unor instituţii de cult; director agenţie de asistenţă socială; şef de serviciu social; manager de proiect; supervizor, s.a.m.d.

Planul de învățământ este adaptat specializării iar cursurile de vor desfășura pe durata a patru siestre și vor fi susținute de cadre didactice universitare cu expertiză națională și internațională în domeniu.

Exiplificam in continuare, o parte din discipline studiate în cei 2 ani de studiu:

–  Managientul serviciilor sociale și de sănătate;
–  Diverse orientări teoretice în supervizare;
–  Forme specifice de violență împotriva copilului / Abuzul și neglijarea copilului;
–  Adopția copiilor ca măsură de protecție socială;
–  Dezvoltare personală;
–  Psihologia dezvoltării umane;
–  Migrația și abandonul copiilor;
–  Managientul stresului organizațional;
–  Psiho-dinamica supervizării;
–  Metode de lucru în interacțiunea părinte-copil, prin metoda VIT (Video Interaction Training);
–  Cunoștințe privind violența trauma și reziliența;
–  Managientul conflictului.

Masteratul este condus de Prof.univ.dr. Ana Muntean în calitate de director și de Conf.univ.dr. Cosmin Goian ca și director adjunct.

Persoanele interesate de informații suplimentare pot telefona la 0256 592 373 sau 0744 810 318.