XXV de ani de educație și cercetare în Asistență Socială la Universitatea de Vest din Timișoara

• The International Conference Social Inclusion and Equal Opportunities – SIEO 2016
Când: 26-28 octombrie 2016
Unde: Hotel Boavista, Timişoara
Mai multe detalii: www.e-qual-see/sieo• Conferința Internațională Tineri Români Adoptați pe Întreg Mapamondul – TRAIM
Când: 2 iunie 2016
Unde: Universitatea de Vest dinTimişoara
Mai multe detalii: www.asistenta-sociala.uvt.ro/traim2016/• Conferința Internațională LSCI – UNDERSTANDING the UNSPOKEN, SEEING THROUGH the MASK, Building a positive and responsible life space for children
Când: 18-19 mai 2016
Unde: Hotel Timişoara şi Universitatea de Vest din Timişoara
Mai multe detalii: efect-congress.eu/• Conferința Internațională MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS – Probation as a field of study and research: From person to society
Când: 31 martie – 1 aprilie 2016
Unde: Hotel Timişoara
Mai multe detalii: specto2016.uvt.ro/Training privind limba, istoria, cultura romani şi integrarea copiilor romi în sistemul de învăţământ
Când: 25-27 mai
Unde: Casa Tineretului din Timişoara


Conferința internațională Rolul integrării copiilor romi în sistemul de învățământ,
Când: 27 mai
Unde: Hotel Timișoara


Trainingul și conferința se înscriu în cadrul proiectului Integrarea copiilor rromi în sistemul de învățământ - țări din regiunea Dunării (RromaEdu-Danube), proiect unde Universitatea de Vest este parteneră, alături de Institutul pentru Studii Rrome, Educație și Cultură, Murska Sobota, Slovenia, Școala Internațională de Studii Sociale și de Afaceri, Celje, Slovenia, Centrul Comunității de Rromi "8.aprilie", Belgrad, Serbia.


Informaţii suplimentare despre eveniment

LSCI – UNDERSTANDING the UNSPOKEN, SEEING THROUGH the MASK, Building a positive and responsible life space for children, Timisoara, Romania, May 18th-19th, 2016

The 5th International Conference MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS – Probation as a field of study and research: From person to society will be held on 31 March – 01 April, 2016 in Timisoara – Romania

NATIONAL CONFERENCE “TINERI ROMÂNI ADOPTAȚI PE ÎNTREG MAPAMONDUL” (TRAIM) / “YOUNG ROMANIANS ADOPTED AROUND THE WORLD” (ALIVE) organized by the West University of Timișoara (UVT), Centre for Social Work and Research of Child-Parent Interaction (CAS-CICOP), Mandel School of Applied Social Sciences, Case Western Reserve University (USA), Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Alexandru Ioan Cuza University, Iași, Lucian Blaga University, Sibiu, University of Bucharest, Holt International Organization, Agapedia Romania Foundation, DGASPC Timis, DGASPC Dolj, DGASPC Argeș, DGASPC Satu-Mare, on June 2, 2016, in Timișoara, Romania

Descarcă Formular de înscriere

New Trends and Perspectives in Open Education
International Conference -Development and innovative implementation of MOOCs in Higher Education
8 - 9 September 2017
Timisoara, Romania

Asociaţia Română de Analiză Tranzacţională, în colaborare cu Departamentul de Psihologie al Universităţii de Vest din Timişoara, vă invită la a X-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Analiză Tranzacţională, cu tema „Indivizi, grupuri şi multiculturalitate”, care se va desfăşura la Timişoara în perioada 27 – 30 octombrie 2016.
Sunt invitaţi să participe: psihologi, psihoterapeuţi, psihiatri, educatori, formatori, profesionişti în resurse umane şi coaching, studenţi la ştiinţe socio-umane, cei interesaţi de dezvoltarea personală.În perioada 19 – 23 iulie 2016 va avea loc în Timişoara a 18-a ediţie a Conferinţei Europene de Psihologia Personalităţii. Conferinţa este organizată de către European Association of Personality Psychology (EAPP) în colaborare cu Departamentul de Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Evenimentul constituie un reper important pentru tematica abordată, fiind aşteptaţi peste 300 de participanţi din 46 de ţări, îndeosebi din cele cu tradiţie în cercetarea psihologică precum cele din spaţiul vest-european şi cel nord-american. Acest eveniment va contribui la creşterea vizibilităţii internaţionale a psihologiei româneşti şi a Uni​v​ersităţii de Vest din Timişoara.
Detalii conferință

Joi, 23 iunie 2016, ora 16.30, Aula Magna UVT, dezbatere cu tema Comportamente pro-environmentale (la locul de muncă) în UVT.

CESC 2017
3rd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society
9 - 10 November 2017
Timisoara, Romania
Faculty of Sociology and Psychology,
Department of Educational Sciences
and
Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication,
Department of Philosophy and Communication
organizes
3rd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society.


A IV-a Conferință Națională de Cercetare în Educație -
CERED 2017:
Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar

Cluj-Napoca, 22 septembrie 2017

Va fi organizată de: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației, în colaborare cu: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, Institutul de Științe ale Educației, Universitatea de Vest din Timişoara.
Conferința națională de cercetare în educație se constituie ca un cadru de reflecţie, dezbateri, schimburi de opinii și de bune practici, ca forum de manifestare a expertizei științifice a specialiștilor din științele educației, reunind teoreticieni din învăţământul universitar, cercetători, precum şi factori de decizie implicaţi în elaborarea unor politici educaţionale, cu scopul identificării unor soluţii de eficientizare a activității educaționale. Evenimentul urmărește îmbunătățirea managementului cercetării, a diseminării rezultatelor cercetării și a creșterii impactului cercetărilor educaționale.
Mai multe detalii, volumele conferințelor anterioare organizate la Timișoara (prima ediție), Iași (a doua ediție) și București (a treia ediție), se găsesc la http://cered.conference.ubbcluj.ro/index.htm


Departamentul de Științe ale Educației (DȘE), din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie (FSP), aniversează 20 de ani de învățământ universitar în Științele educației, la Universitatea de Vest din Timișoara. In 1997 s-a înființat Catedra de Pedagogie, parte componentă a DȘE. Cu acest prilej, DȘE propune o serie de evenimente:
- ”Dialoguri educaționale” - dezbateri lunare deschise întregii comunități a cadrelor didactice și specialiștilor educaționali, studenților, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (debut, 22 martie 2017)
- ”Conferințele alumni” – ca modalitate de interacțiune directă și inspirație între studenți și alumni (debut 15 martie 2017)
- ”20 pentru educație” – serie de workshop-uri, dezbateri, activități interactive, comunicări științifice adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (22-26 mai 2017)
- Conferința studențească (26-27 mai 2017)
- Ciclul de (video)conferințe adresate studenților, susținute de cadre didactice de la departamentele omonime din Consorțiul ”Universitaria” și de către colegi din străinătate
- Conferințele DHC ai DȘE – profesori universitari care au obținut titlul de Doctor Honoris Causa al UVT, la propunerea DȘE, vor conferenția studenților și cadrelor didactice
- Lansări de carte
- Colocviul internațional ”Științele educației ca ofertă de studiu academică” (20 iulie 2017).
Detalii suplimentare la 0256-592249/320, www.fsp.uvt.ro, secretariat.sted@e-uvt.ro
Flyer PEDAGOGICA AGORA
Anunț PEDAGOGICA AGORA - DIALOGURI EDUCAȚIONALE
Broșura DȘE 20


Organizatori: Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației în colaborare cu Facultățile de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul de Științe ale Educației din București.
Data de desfășurare: 20 octombrie 2016, Locație: Universitatea din București.
Temele de dezbatere în cadrul celei de-a III-a Conferințe CERED se centrează pe:
1. Proiecte comune de cercetare în educație la nivel național: idei, inițiative.
2. Vizibilitatea cercetării educaționale și internaționalizarea
3. Sprijin pentru tinerii cercetători în educație: formare, dezvoltare, participare la comunitatea profesională
4. Cercetarea și formarea profesorilor
Cea de-a treia conferință CERED este sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE), în curs de afiliere la European Educational Research Association (EERA).
Comunicatul Conferinței Naționale de Cercetare în Educație – CERED 2016 se poate găsi aici

A II-a conferință CERED, organizată în 19-20 iunie 2015, s-a desfășurat la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iași. Tema conferinței a vizat „Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior”
Volumul conferinței CERED 2015 poate fi parcurs aici
Prima ediție a CERED a fost organizată la Universitatea de Vest din Timișoara în octombrie 2014 și s-a focalizat în jurul unor teme precum:
• Priorități ale cercetării educaționale: strategii de transfer către practicile profesionale din domeniu
• Politici și managementul cercetării educaționale în România
• Școlile doctorale în științele educației
• Practici, dezvoltări și inovări curriculare
• Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Probleme. Soluții. Optimizare
• Învățarea de lungul întregii vieți și capitalul de competențe
• Participarea la educație a copiilor și tinerilor cu posibilități reduse etc.
Conferințele anuale de cercetare educațională sunt organizate de Departamentele de Științe ale educației de la universitățile din Consorțiul Universitaria, împreună cu Institutul de științe ale educației din București. Aceste conferințe își propun să reunească comunitatea academică națională din Științele Educației, cu scopul de a consolida cercetarea educațională, de a o face mai vizibilă și mai relevantă, de a extinde cercetările educaționale, de a le realiza mai calitativ, cu un impact mai mare.
La prima conferință CERED s-a adoptat Comunicatul privind cercetarea in domeniul Științele Educației în România.
Lucrările prezentate la conferință au fost reunite în volumul Perspective pentru cercetarea în educație , volum apărut la Editura Universitară, București (2015), sub coordonarea Prof. univ. dr. Simona Sava.
Volumul conferintei poate fi descarcat aici

A IV-a Conferință Națională de Educație a Adulților: Stimularea participării adulților la educație. Perspective asupra implementării strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții, Timișoara, România, 20 – 21 noiembrie 2015
A fost organizată de:
Institutul Român de Educație a Adulților (IREA),
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Științe ale Educației,
Institutul de Științe ale Educației,
Primăria Municipiului Timișoara,
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale,
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara
Conferința s-a centrat pe analiza documentului Strategiei Naționale de Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015 -2020, strategie care reprezintă un moment de reper în construirea sistemului de educație a adulților în România.
In cadrul conferinței au fost dezbătute mai multe perspective asupra implementării strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții, evidențiindu-se atât aspecte nevralgice ale documentului analizat, cât și modalități concrete prin care factorii interesați pot contribui, pentru creșterea participării la educație a populației adulte și crearea culturii învățării pe parcursul întregii vieți.
Evenimentul propus de IREA a adus laolaltă reprezentanți ai tuturor părților interesate (enumerați în cadrul strategiei ca fiind decidenți la nivel politic, instituții cu rol de implementare, respectiv monitorizare) în implementarea strategiei.
Totodată, o coincidență fericită face ca Institutul Român de Educație a Adulților să fi aniversat 15 ani de activitate cu acest prilej.
Temele de dezbatere și reflecție din cadrul conferinței au fost concentrate în jurul celor trei piloni strategici și a măsurilor aferente descrise în documentul strategiei:
1. Acces și stimulente pentru participare
2. Calitate și relevanță
3. Parteneriate pentru o mai bună informare
Celelalte ediții ale conferințelor, pot fi accesate aici


În cadrul Conferinţei Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învățământul Superior din România, „Diaspora și prietenii săi, 2016”, (25 -28 aprilie 2016), Eveniment aflat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Departamentul de Științe ale Educației (FSP, UVT) a organizat workshopul exploratoriu în științele educației ”Educație pentru inovație – cum răspund sistemele de educație noilor generații”
Instituţia gazdă: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Științe ale Educației
Coordonatori :
• Prof.univ.dr. Romiță Iucu – Universitatea din București
• Assoc.prof.dr. Alis Oancea – University of Oxford
• Prof.univ.dr. Simona Sava – Universitatea de Vest din Timișoara
Descriere:
Deși a fost a patra ediție a conferinței, a fost pentru prima data când s-a organizat un workshop în Științele Educației, fiind și cel mai solicitat workshop al conferinței.
Inovația în cercetare, în educație și cultură, în științe și în toate domeniile vieții sociale nu poate fi realizată fără a asigura prin sistemele și procesele de învățământ aceste premise, fără a forma copiii pentru a fi creativi, având încredere în potențialul lor inovativ, cultivându-l și stimulându-l.
Aceasta a presupus schimbări profunde în sistemul de învățământ, atât în plan curricular, cât și în formarea cadrelor didactice, pentru a interacționa diferit cu copiii, încurajând și stimulând, atrăgând și cultivând curiozitatea, plăcerea și bucuria de a descoperi, încrederea în potențialul lor. De aceea, prin workshop-ul exploratoriu ne-am propus să identificăm tipurile de cercetări și de acțiuni de întreprins, pentru a delimita bune practici, a diagnostica activitățile care stimulează inovația, a le promova și implementa, a identifica pârghiile și modalitățile prin care putem introduce această schimbare paradigmatică pe scară largă în educație și formare, la toate nivelurile de școlaritate și în afara lor, în educația nonformală și informală.

EVENIMENTUL ,,10 PENTRU EDUCAȚIE”

Departamentul de Științe ale Educației a lansat un nou model de colaborare cu mediul educațional preuniversitar. Sub egida "10 pentru educație" s-au derulat 10 ateliere în perioada 24-31 mai, 2016, forumuri de dezbatere, pe 10 teme actuale, 10 întrebări și 10x10 soluții.
250 de cadre didactice din județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Mehedinți au participat la aceste forumuri de dezbateri, punând bazele unor comunități de învățare ale practicienilor reflexivi, care să genereze soluții inovative pentru ameliorarea actului didactic și a prestației didactice.
Temele atelierelor au vizat următoarele:
1. Provocări și soluții la formarea continuă a cadrelor didactice
2. Dificultăți de învățare și dificultăți de predare
3. Dezvoltarea clasei centrată pe elev
4. Leadership vs. Management – provocări actuale în conducerea unitătilor de învătământ preuniversitar
5. Dezvoltarea personală a cadrelor didactice
6. Predare pentru învățare
7. Evaluarea rezultatelor școlare ale elevilor – noi abordări
8. Managementul conflictului în școală
9. Didactică și transdisciplinaritate. Perspective în analiza textului literar pentru copii
10. Agresivitate și contraagresivitate în școală
Inițiativa voluntară a membrilor Departamentului de Științe ale Educației a fost foarte bine primită de colegii din mediul preuniversitar, fiind deja înscrieri reportate pentru luna octombrie, când este reluată această ofertă de dezbatere-formare pentru cadrele didactice. Oferta va putea fi replicată și pentru cadrele didactice din mediul universitar, fiind deja multe solicitări în acest sens.
S-au identificat interese de formare, perfecționare și dezvoltare profesională punctuale, s-a reflectat asupra modalităților de formare profesională relevantă pentru cadrele didactice, pentru beneficiul elevilor. Toate atelierele au fost interactive și centrate pe nevoile de formare ale participanților, cu un accent suplimentar pe formarea de abilități didactice și manageriale. În acest fel, încercăm să ajungem la o înțelegere comună a problemelor din mediul educațional și la o abordare complementară din partea cadrelor didactice din mediul universitar și preuniversitar.


Organizatori:
The European Federation of Conflict Management and Treatment in Education and Care (EFeCT)
Life Space Crises Intervention Institute
Universitatea de Vest din Timișoara
Departamentul de Științe ale Educației și Departamentul de Asistență Socială
Congresul s-a centrat pe metoda LSCI (Life Space Crisis Intervention / Intervenția în Criză în Spațiul de Viață), ca o metodă destinată dezvoltării unor cunoștințe și abilități de management al conflictului, de clădire a unor relații relevante, de diagnostic și abordare terapeutică a copiilor cu pattern-uri comportamentale de auto-înfrângere. Life Space Crisis Intervention este o metodă recunoscută de lucru cu copii și adolescenți cu tulburări emoționale și comportamentale în contexte educaționale sau custodial/remediale. Se bazează pe intervenția în medii ecologice (spațiul de viață) și oferă un model valid de evaluare și intervenție.


Lucrările Conferinţei Internaţionale „Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii”, ediţia a II-a, s-au desfăşurat la Timişoara în perioada 5 – 7 noiembrie 2015. Organizatorii principali ai conferinţei au fost Universitatea de Vest din Timişoara, prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie şi Comunicare în parteneriat cu Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Institutul de Cercetări Politice şi Sociale, Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică şi Filosofia Imaginarului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Casa Corpului Didactic Timiş.
Organizatorii conferinţei şi-au propus să reunească academicieni, profesioniști și studenți pentru a pune în discuție provocările și inovațiile, comunicarea și educația în secolul XXI. Tematica a surprins aspecte specifice, în cadrul celor cinci direcţii principale: comunicare, educație, relații internaționale, științe politice şi filosofie aplicată. Direcţiile principale de explorare au fost vaste, cu scopul de a încuraja participanții să aducă propriile cercetări de specialitate în cadrul acestora, bazate pe interesele participanților.
Comunicare: comunicarea strategică; știința informării; PR; publicitate; probleme de alfabetizare; jurnalism de specialitate; studii de bibliotecă.
Educație: învățarea formală și învățarea non-formală; incluziunea socială prin educație, cetățenie și identitate în lumea globală; predare și învățare în societatea cunoașterii; E-learnig. Relații internaționale: Analiza conflictelor internaționale; drept internațional; geopolitică; management strategic; inteligența; istoria relațiilor internaționale.
Științe Politice: Democratizarea și globalizarea; cetățenia și participarea politică; comercializarea alegerilor politice; comercializarea de institute și a politicilor publice.
Filosofie aplicată: filosofie practică; consiliere filosofică; gândire critică; metodologia de studii filosofice; filosofia comunicării; filosofia imaginarului.
Mai multe informații se pot accesa aici


CESC 2017
3nd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society
9 - 10 November 2017
Timisoara, Romania

Faculty of Sociology and Psychology, Department of Educational Sciences and Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication, Department of Philosophy and Communication
Organizes 3nd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society.
The conference aims to gather academics, professionals, and students to discuss the challenges and innovations that communication and education is undergoing in the rapidly-changing 21st century. Our purpose is to address specific questions within the five main frames of the conference: communication, education, international relations, political sciences, and applied philosophy. The main frames are broad in order to encourage participants to bring their own specialized researches within these frames and to consequently break down each frame in specific sub-subjects based on the participants’ interests.
Soon we will publish Call for Papers for the 2017 edition.